ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА БЕОГРАДА

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА ( ОДРЖАНО 10.4.2022.)

РЕЗУЛТАТЕ ТАКМИЧЕЊА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ПРЕКО СЛЕДЕЋЕГ ЛИНКА:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-G9lHTZBRLQrTiRjApVL96kUFhD785_/edit?usp=sharing&ouid=102417058840743729904&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД   (ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА)

 

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ МОЛБЕ ЗА УПИС:

https://docs.google.com/document/d/1yraiLEY3h8KcTKm9msj-07i4qBc-CeoS/edit?usp=sharing&ouid=102417058840743729904&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од понедељка, 19. априла 2021.године, настава се организује на начин како је то прописано

стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској

2020/2021. години за основне и средње школе , од 11. августа 2020. године и Правилником о

посебном програму образовања и васпитања од 19.08.202. године. То подразумева следећи

начин организације у нашој школи:

-СТАРИЈИ РАЗРЕДИ (ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА): комбиновани модел рада - настава се

остварује са смењивањем група на непосредном раду у школи  током седмице

(група А и група Б), као што је и било до 15.03.2021. године. Настава се свакодневно

остварује са једном групом ученика, према редовном распореду часова. Групе

мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу. Часови трају 30

минута. Настава се одвија у већ постојећим одељењским учионицама.

- МЛАЂИ РАЗРЕДИ  (од 1. до 4. разреда): имају свакодневни непосредни рад ,

настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  И ТО У

ДВЕ СМЕНЕ, пре и после подне као што је било до 15.03.2021., а настава се

реализује у учионицама млађих разреда у којима је од почетка школске године

била реализована. Часови, као и до сада, трају 30 минута, по устаљеној сатници.

-РАСПОРЕД СМЕНА И САТНИЦА ОД 19.04.2021. ГОДИНЕ


ПРЕ ПОДНЕ – НЕПАРНИ РАЗРЕДИ (1,3,5,7. РАЗРЕД), настава почиње у

7,45

ПОСЛЕ ПОДНЕ – ПАРНИ РАЗРЕДИ (2,4,6,8. РАЗРЕД), настава почиње у

13,00

Распоред долазака група А и Б:

-за млађе разреде: прати се устаљена динамика смењивања група

-за старије разреде:

19.04.2021.   група Б: понедељак/среда/петак; група А: уторак /четвртак

(Групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу.)

Директор школе:

Ђоровић Милета

 

 

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика

који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете

проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и

пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као

и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће

школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу

можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику,путем налогана Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита

2. подношење приговора на резултате завршног испита

3. подношење електронске листе жеља

4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

 

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

 

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање  детета у ОШ

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

- Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs

- Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)

- Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

- Извод из матичне књиге рођених

- Уверење о пребивалишту

- Уверење о похађању припремног предшколског програма

- Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

 


 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 15-19.3.2021.ГОДИНЕ

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Ученици 1-4.разреда похађају наставу непосредно, поделом у две групе, као и до сада.

Сви ученици 1-4.разреда наставу похађају у преподневној смени, пратећи распоред часова за текућу недељу.

За ученике 1. и 2. разреда наставља са радом продужени боравак, поделом у групе, као и до сада.

Сви наставници који предају ученицима 1-4.разреда раде непосредно (наставници разредне наставе, наставници енглеског језика, наставници физичког васпитања и наставници верске наставе).

*Када наставници предметне наставе (енглески језик, физичко васпитање и верска настава) истог дана имају часове и у млађим и у старијим разредима – приоритет су млађи разреди (јер је настава непосредно, у школи). Након непосредног рада са ученицима 1-4.разреда, могу и из школе наставити онлајн часове са ученицима 5-8.разреда.

Допунска настава, додатна настава и слободне активности се реализују путем изабране платформе, Google G Suite for Education, као и до сада.

Одељењске старешине о начину рада и евентуалним изменама обавештавају родитеље утврђеним начинима комуникације.

Неопходно је поштовање епидемиолошких мера.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

За ученике 5-8.разреда редовна настава се остварује путем наставе на даљину и то: коришћењем Google G Suite for Education платформе и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Допунска и додатне настава, слободне активности и припремна настава – реализују се искључиво онлајн. Могу се користити и неки други видео-конференцијски алати (Google Meet, Teams...) или платформе (Zoom, Skype, Viber, Whatsapp...) – уз обавезно обавештавање одељењског старешине и родитеља ученика.

*Часови ових активности се евидентирају у е-дневику у међусмени (13.15-14.00 часова).

Настава се реализује по важећем распореду часова, у реалном времену.

Часови трају 45 минута, тако да је сатница следећа:

Преподневнасмена

Поподневна смена

V - VIII

V - VIII

1.час

8.00- 8.45

14.05 – 14.50

2.час

8.50 - 9.35

14.55 – 15.40

3.час

9.55-10.40

16.00 – 16.45

4.час

10.45 - 11.30

16.50 -17.35

5.час

11.35 - 12.20

17.40 – 18.25

6.час

12.25 - 13.10

18.30 -19.15

Постављање материјала за израду домаћих и пројектних задатака, практичног рада, огледа, лабораторијских и других вежби, као и могућих провера знања ученика на платформу се постављају искључиво у време трајања часа, а најкасније 15 минута по завршетку часа – уз обавезно најављивање ученицима.

Ученицима се јасно истичу рокови за завршавање обавеза и за достављање повратних информација.

Предметни наставници су у обавези да ученицима поново проследе техничко упутство о коришћењу система за управљање учењем (достављено у децембру 2020.године).

Сви предметни наставници требало би да подсете ученике: 1) како да се понашају и примењују мере безбедности и поштовања законских одредби у онлајн окружењу и 2) правилима комуникације и заштитом података о личности у онлајн окружењу.

Предметни наставници посебну пажњу и подршку треба да пруже ученицима којима је потребна додатна подршка.

Одељењске старешине воде рачуна о оптерећености ученика.

Одељењске старешине прикупљају податке о ученицима који немају техничке могућности за праћење наставе на даљину и, у сарадњи са предметним наставницима и родитељима организују достављање материјала овим ученицима.

Одељењске старешине о начину рада, терминима за остале облике рада, терминима за „отворена врата“, као и о евентуалним изменама обавештавају родитеље утврђеним начинима комуникације.

Одељењске старешине обавештавају родитеље о не/оцењености ученика.

За реализацију ЧОС-а и размену актуелних информација са ученицима одељењске старешине ће користити већ формирану Google-учионицу само за ученике свог одељења. Ова учионица може се користити и за родитељске састанке.

Одељењске старешине су у обавези да утврде (уколико већ нису) канал комуникације са родитељима и да најмање два пута седмично родитељима дају одговоре/повратне информације о постављеним питањима. О динамици одговора неопходно је унапред обавестити родитеље.

ЕВИДЕНЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

У Ес-дневнику ће одељењски старешина евидентирати да, почевши од 15.марта 2021.године часови трају 45 минута.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у е-дневник, према утврђеном распореду часова уносе реализоване наставене јединице, са напоменом о начину релизације (облик комуникације и канал комуникације).

У евиденцију о присуству ученика треба евидентирати оне ученике који нису били присутни на часу путем наставе на даљину.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Ученици се оцењују формативно и сумативно.

На основу формативних оцена ученика, које се налазе у педагошкој документацији и које још нису уписане у е-дневник, наставници ученике и родитеље обавештавају о предлогу оцене (односи се на ученике 1-4.разреда који не похађају непосредно наставу и на све ученике 5-8.разреда), уз јасну повратну информацију и могућност о начину и условима да оцена буде виша – и након тога је уписују у е-дневник.

Оцене са већ одржаних контролних и писмених задатака наставници могу да евидентирају у е-дневник – након образложења оцена у време реалног часа на Google Meet.

Оцењивање ученика се може обавити на начине предвиђене Правилником о оцењивању.

У периоду 15-19.3.2021.године  неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања.

Приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за остваривање исхода.

Писмени задаци и писмене провере дуже од 15 минута

Наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци, чија је реализаиција планирана у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину.

Начин реализације наставе ће се надаље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом.

Директор школе

 

Милета Ђоровић

 

 

 

 

 

 

 

О б  а  в  е  ш  т  е  њ  е

Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, а у циљу безбедности ученика и запослених, школа је ограничила уласке у зграду школе. У школу могу да уђу само ученици, запослени и особе у службеним посетама.

Све потребне инфорамције можете добити телефоном или прочитати на сајту школе

Сајт школе: www.osjovanristic.edu.rs

Бројеви телефона:

Директор: 2722-616

Секретар: 2722-515

Рачуноводство: 2723-669

Педагог и психолог: 2722-995

 

Библиотека: 064/65-9-6642

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШК.2020/21. ГОДИНЕ

Друго полугодиште почиње  18.  јануара 2021. године.

Парни разреди (2, 4, 6, 8. ) су у преподневној смени.

Непарни разреди (1, 3, 5, 7. ) су у поподневној смени.

Настава се одвија према важећем распореду часова, часови трају 30 минута.  Преподневна смена почиње у 7,45 часова, а послеподневна смена почиње у 13,00 часова.


-ПОХАЂАЊЕ НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ:


* Ученици  млађих разреда ( од 1. до 4. разреда) свакодневно похађају непосредну наставу у школи, у групама, а према распореду којег су добили од одељењских старешина.


* Ученици старијих разреда ( од 5. до 8. разреда) наставу похађају по комбинованом моделу  по групама А и Б, а према распореду којег су добили од одељењских старешина.

 

Управа школе и  наставници свим ученицима желе успешан повратак у школу и што бољи успех у овом полугодишту.

 


 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Чланом 55. Закона о oсновном образовању и васпитању (Сл.гласник

РС 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019) прописано је да је

школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да може да

упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу

са просторним и кадровским могућностима школе. родитељ, односно

законски заступник, може да поднесе захтев (молбу) изабраној школи

за упис детета најкасније до 01.фебруара текуће калeндарске године у

којој се врши упис.


Молимо све родитеље који би желели да им дете похађа нашу школу


(први разред школске 2021/2022.г), а који територијално не припадају

 

нашој школи, да своје скениране молбе доставе на мејл школе

 

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели - у периоду од 04.01.2021. до

 

01.02.2021.године (образац молбе се може преузети на сајту

 

школе).


подсећамо родитеље чија старија деца већ похађају нашу школу, који


желе да своју млађу децу упишу у нашу школу, а територијално не

 

припадају школи, такође морају да своје захтеве доставе на мејл

 

школе најкасније до 01.02.2021.године.

 

 

Овде можете преузети: М О Л Б А

 

 


Неблаговремене захтеве школа неће


 

разматрати.

 

 


Директор школе

Mилета Ђоровић

 

 

 

 

 

Biljana M is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PREDAVANJE ZA RODITELJE

Time: Dec 14, 2020 06:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

 

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/89714496162?pwd=aUt1Z3FpYkR3MmNWQkx0OUdhalpHdz09

 

Meeting ID: 897 1449 6162

Passcode: T2jtMQ

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 30.11-18.12.2020.ГОДИНЕ

ИЗМЕНЕ У КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Прво полугодиште

Завршава се 18.децембра 2020.године.

Зимски распуст

Од 21.децембра 2020. до 15.јануара 2021.године.

Друго полугодиште

Почиње 18.јануара 2021.године.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Ученици 1-4.разреда похађају наставу непосредно, поделом у две групе, као и до сада.

За ученике 1. и 2. разреда наставља са радом продужени боравак, поделом у групе, као и до сада.

Сви наставници који предају ученицима 1-4.разреда раде непосредно (наставници разредне наставе, наставници енглеског језика, наставници физичког васпитања и наставници верске наставе ).

*Када наставници предметне наставе (енглески језик, физичко васпитање и верска настава) истог дана имају часове и у млађим и у старијим разредима – приоритет су млађи разреди (јер је настава непосредно, у школи). Након непосредног рада са ученицима 1-4.разреда, могу и из школе наставити онлајн часове са ученицима 5-8.разреда.

Одељењске старешине о начину рада и евентуалним изменама обавештавају родитеље утврђеним начинима комуникације.

Неопходно поштовање епидемиолошких мера.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

За ученике 5-8.разреда редовна настава се остварује путем наставе на даљину и то: коришћењем Google G Suite for Education платформе и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Допунска и додатне настава, као и слободне активности – реализују се искључиво онлајн. Могу се користити и неки други видео-конференцијски алати (Google Meet, Teams...) или платформе (Zoom, Skype, Viber, Whatsapp...) – уз обавезно обавештавање одељењског старешине и родитеља ученика.

*Часови ових активности се евидентирају у е-дневику у међусмени (13.15-14.00 часова).

Настава се реализује по важећем распореду часова, у реалном времену.

Часови трају 45 минута, тако да је сатница следећа:

Преподневнасмена

Поподневна смена

V - VIII

V - VIII

1.час

8.00- 8.45

14.05 – 14.50

2.час

8.50 - 9.35

14.55 – 15.40

3.час

9.55-10.40

16.00 – 16.45

4.час

10.45 - 11.30

16.50 -17.35

5.час

11.35 - 12.20

17.40 – 18.25

6.час

12.25 - 13.10

18.30 -19.15

*У Ес-дневнику ће одељењски старешина евидентирати да, почевши од 30.новембра 2020. часови трају 45 минута.

Постављање материјала за израду домаћих и пројектних задатака, практичног рада, огледа, лабораторијских и других вежби, као и могућих провера знања ученика на платформу се постављају искључиво у време трајања часа, а најкасније 15 минута по завршетку часа – уз обавезно најављивање ученицима.

Ученицима се јасно истичу рокови за завршавање обавеза и за достављање повратних информација.

Предметни наставници су у обавези да ученицима проследе једноставно техничко упутство о коришћењу система за управљање учењем.

*Упутства о коришћењу система за управљање учењем за ученике и за наставнике припремају наставници информатике до среде 2.децембра 2020. и прослеђују га свим руководиоцима стручних већа, директору и ПП-служби.

Сви предметни наставници требало би да подуче ученике: 1) како да се понашају и примењују мере безбедности  и поштовања законских одредби у онлајн окружењу и 2) правилима комуникације и заштитом података о личности у онлајн окружењу.

Предметни наставници посебну пажњу и подршку треба да пруже ученицима којима је потребна додатна подршка.

Одељењске старешине воде рачуна о оптерећености ученика.

Одељењске старешине прикупљају податке о ученицима који немају техничке могућности за праћење наставе на даљину и, у сарадњи са предметним наставницима и родитељима организује достављање материјала овим ученицима.

Одељењске старешине о начину рада, терминима за остале облике рада, терминима за „отворена врата“, као и о евентуалним изменама обавештавају родитеље утврђеним начинима комуникације.

Одељењске старешине обавештавају родитеље о не/оцењености ученика.

Одељењске старешине треба да формирају Google-учионицу само за ученике свог одељења, коју ће користити за ЧОС и размену актуелних информација са ученицима. Ову учионица може се користити и за родитељске састанке.

Одељењске старешине су у обавези да утврде (уколико већ нису) канал комуникације са родитељима и да најмање два пута седмично родителјима дају одговоре/повратне информације о постављеним питањима. О динамици одговора неопходно је обавестити родитеље.

Током ове недеље на платформи ће бити формирана учионица за наставнике, а о примени исте ћете бити обавештени.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Ученици се оцењују формативно и сумативно.

На основу формативних оцена ученика, које се налазе у педагошкој документацији и које још нису уписане у е-дневник, наставници ученике и родитеље обавештавају о предлогу оцене (односи се на ученике 1-4.разреда који не похађају непосредно наставу и на све ученике 5-8.разреда), уз јасну повратну информацију и могућност о начину и условима да оцена буде виша – и након тога је уписују у е-дневник (чиме ће она чинити једну од оцена при формирању закључне оцене).

Оцењивање ученика се може обавити на начине предвиђене Правилником о оцењивању.

Оцене које су ученици добили у току непосредног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању и оцене које ће ученицима бити дате до завршетка првог полугодишта – узимају се у обзир за закључну оцену.

Закључна оцена треба да буде јавна и образложена - бар пет дана пре завршетка полугодишта. Уколико ученик сматра да има елемената за вишу закључну оцену, може му се,изузетно, омогућити усмена провера постигнућа у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене из оправданих разлога – може да буде неоцењен. У другом полугодишту је, у тим случајевима, потребно посебно планирати додатну подршку овим ученицима.

Писмени задаци и писмене провере дуже од 15 минута

За ученике 1-4.разреда неопходно је ревидирати распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, ускладити са Календаром образовно-васпитног рада и објавити на огласној табли и на сајту школе до уторка, 1.децембра 2020.године. Обавештавање ученика о садржајима који ће се писмено проверавати је најкасније пет дана пре провере. Писмене провере реализују се у школи уз поштвање свих епидемиолошких мера.

*Руководиоци одељењских већа распореде писмених провера достављају библиотекарки школе.

За ученике 5-8.разреда, предметни наставник одлучује да ли се писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то н ије могуће, ови часови ће се реализовати у другом полугодишту (уз вођење рачуна о равномерном распореду у односу на друге писмене и контролне задатке).

*Ревидирани распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута руководиоци одељењских већа достављају најкасније до 18.децембра.

 

 

Распоред наставе на РТС

Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду.

За ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.

За ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) сви образовни садржаји се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналима РТС 2 и РТС 3. Настава за ученике петог разреда биће емитована на каналу РТС 2, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава за ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова.

Такође, све наставне јединице се емитују и путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

Ученици петог, шестог и седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати четири часа.

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

 

 

 

 

Продужени боравак у школској 2020/2021. години


Родитељи ученика који ће похађати продужени боравак у

обавези су да доставе школи потврду издате од стране

послодавца којом доказују да послове морају да обављају у

седишту или другим пословним и организационим јединицама.

Образац потврде могуће је преузети путем овог линка или од

одељењског старешине.

 

Сатница звоњења од 01.09.2020. године

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Упутства о начинима и значају превенције Covid-19

https://youtu.be/Ha-wpJo0Sao

https://youtu.be/6rjH979vSLU

https://youtu.be/0QcpiWZUeh8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРOJНO СТAЊE УЧEНИKA И OДEЉEЊA, 2020/2021.

разред

ПОЛ

УКУПНО

разред

ПОЛ

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

I1

12

15

27

I2

14

14

28

V1

13

17

30

I3

13

14

27

V2

14

16

30

I4

14

13

27

V3

14

15

29

I5

14

14

28

V4

14

15

29

I6

13

14

27

V5

14

16

30

УКУПНО

80

84

164

УКУПНО

69

79

148

II1

16

11

27

VI1

14

12

26

II2

14

11

25

VI2

14

12

26

II3

16

11

27

VI3

13

14

27

II4

16

12

28

VI4

13

13

26

II5

14

12

26

VI5

13

13

26

УКУПНО

76

57

133

УКУПНО

67

64

131

III1

12

17

29

VII1

13

14

27

III2

12

16

28

VII2

14

13

27

III3

13

16

29

VII3

13

14

27

III4

12

15

27

VII4

14

15

29

III5

13

14

27

VII5

14

13

27

III6

13

15

28

VII5

13

14

27

УКУПНО

75

93

168

УКУПНО

81

83

164

IV1

11

14

25

VIII1

12

14

26

IV2

14

13

27

VIII2

14

13

27

IV3

14

13

27

VIII3

12

14

26

IV4

12

11

23

VIII4

12

15

27

IV5

13

13

26

VIII5

13

15

28

IV6

14

12

26

VIII6

12

14

26

УКУПНО

78

76

154

УКУПНО

75

85

160

I – IV

309

310

619

V - VIII

292

311

603

I - VIII

601

621

1222

 

У Школи је укупно 45 одељења, од тога – 23 одељења од I до IV и 22 одељења од V до VIII разреда.

Просечан број ученика по одељењима је 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.