ОБАВЕШТЕЊЕ


Последњи наставни дан у првом полугодишту ове школске године

је четвртак, 31. јануар 2019. године, када за ученике почиње зимски распуст!

Друго полугодиште почиње у понедељак,

25. фебруара  2019. године.


Непарна смена (1., 3., 5. и 7. разред) имаће наставу преподне,

а парна смена (2., 4., 6. и 8. разред) после подне.


Свим ученицима желим

да зимски распуст проведу уз игру и дружење,

да се лепо одморе и припреме за друго полугодиште!


Директор школе:

Милета Ђоровић

 

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЧЛАНОМ 55. ЗАКОНА О OСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (Сл.гласник РС 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закони) ПРОПИСАНО ЈЕ ДА ЈЕ ШКОЛА ДУЖНА ДА УПИШЕ СВАКО ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ШКОЛЕ, А ДА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ И КАДРОВСКИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ. РОДИТЕЉ, ОДНОСНО ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ИЗАБРАНОЈ ШКОЛИ ЗА УПИС ДЕТЕТА НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.ФЕБРУАРА ТЕКУЋЕ КАЛEНДАРСКЕ ГОДИНЕ У КОЈОЈ СЕ ВРШИ УПИС.

МОЛИМО СВЕ РОДИТЕЉЕ КОЈИ БИ ЖЕЛЕЛИ ДА ИМ ДЕТЕ ПОХАЂА НАШУ ШКОЛУ (ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.Г), А КОЈИ ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАЈУ НАШОЈ ШКОЛИ, ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ДОСТАВЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ ОД 09.01.2019. ДО 01.02.2019.ГОДИНЕ.

ПОДСЕЋАМО РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СТАРИЈА ДЕЦА ВЕЋ ПОХАЂАЈУ НАШУ ШКОЛУ, КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СВОЈУ МЛАЂУ ДЕЦУ УПИШУ У НАШУ ШКОЛУ, А ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАЈУ ШКОЛИ, ТАКОЂЕ МОРАЈУ ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ДОСТАВЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.02.2019.ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ЗАХТЕВЕ ШКОЛА НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.

 

 

БРOJНO СТAЊE УЧEНИKA И OДEЉEЊA

разред

ПОЛ

УКУПНО

 

разред

ПОЛ

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

I1

12

16

28

V1

13

14

27

I2

12

16

28

V2

14

13

27

I3

13

15

28

V3

13

14

27

I4

13

13

26

V4

14

13

27

I5

11

16

27

V5

15

12

27

I6

13

15

28

V6

13

13

26

УКУПНО

74

91

165

УКУПНО

82

79

161

II1

12

14

26

VI1

12

14

26

II2

13

13

26

VI2

14

13

27

II3

13

13

26

VI3

12

15

27

II4

14

13

27

VI4

13

15

28

II5

12

13

25

VI5

14

15

29

II6

14

13

27

VI6

13

14

27

УКУПНО

78

79

157

УКУПНО

78

86

164

III1

12

17

29

VII1

15

9

24

III2

14

15

29

VII2

14

11

25

III3

12

14

26

VII3

13

12

25

III4

15

14

29

VII4

14

11

25

III5

14

16

30

VII5

13

11

24

УКУПНО

67

76

143

УКУПНО

69

54

123

IV1

13

13

26

VIII1

15

11

26

IV2

13

13

26

VIII2

16

10

26

IV3

13

13

26

VIII3

14

11

25

IV4

13

12

25

VIII4

15

11

26

IV5

13

13

26

VIII5

14

11

25

УКУПНО

65

64

129

УКУПНО

74

54

128

I – IV

284

310

594

V - VIII

303

273

576

I - VIII

587

583

1170

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.