З А П И С Н И ККОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ШКОЛСКЕ 2018 /2019.ГОДИНЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


Школа: ОШ „Јован Ристић“, Београд


Ред.број

Шифра

Писмени део

број бодова

Свега

Усмени

Укупно

Ранг

I

II

III

IV

1.

JULIUS CAESAR5

8

6

30

44

20

64

I

2.

KING LEAR15

8

7

29

44

20

64

I

3.

KING LEAR13

8

7

30

45

18

63

II

4.

OTHELLO12

8

7

29

44

19

63

II

5.

JULIUS CAESAR15

8

7

30

45

17

62

III

6.

HAMLET10

8

7

29

44

18

62

III

7.

HAMLET8

8

7

29

44

17

61

IV

8.

JULIUS CAESAR20

8

6

30

44

16

60

V

 

 

 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ


1. Маја Милинковић( ОШ ''Свети Сава '', Велика Плана)

2. Љиљана Поповић ( ОШ ''Иван Горан Ковачић'', Суботица)

3.резерва (Зорица Радуловић ОШ '' Свети Сава '', Чачак)

4. Слађана Терзић (Уб)

5. Снежана Иванковић ( ОШ '' Јован Јовановић Змај''- Свилајнац)

6.резерва ( Сунчица Савић-ОШ '' Миладин Митић'', Лапље Село)

7. Глорија Тодоровић ( ОШ '' Ђура Јакшић'', Мала Крсна)

8. И. Глигорин ( ОШ '' Ђура Јакшић'' , Кикинда )

9.резерва (Маријана Томашевић, Београд)

10. М. Кресоја ( ОШ '' Јован Поповић'', Вршац)

11. Б. Петровић ( ОШ '' Стеван Јаковљевић'', Параћин)

12.резерва( Драгана Филиповић-ОШ'' Драгомир Марковић'', Крушевац)

13. Татјана Ђорђевић ( ОШ 'Бановић Страхиња'' , Београд)

14. Олга Јухас ( ОШ ''Чаки Лајош'',Бачка Топола)

15. резерва( Мартина Јованов-ОШ'' Петар Петровић Његош'', Врбас)

16. Јелена Говедарица ( ОШ'' Ђура Јакшић'', Београд)

17. Славко Рачић ( ОШ'' Јован Цвијић'', Лозница)

18. резерва( Неда Војчић ОШ'' Светолик Ранковић'', Аранђеловац)

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА


1. Виолета Симић - ОШ '' Ната Јеличић '' , Шабац

2. Б.Краљ - ОШ ''Доситеј Обрадовић'', Зрењанин

3. Бојан Маринковић -    ОШ '' Вук Караџић'', Неготин

4. Драгана Јовановић-   ОШ '' Милан Мијалковић'', Јагодина

5. Љиљана Милетић-     ОШ''Радоје Домановић'', Крагујевац

6. Јелена Марковић -     ОШ'' Јован Поповић'' , Крушевац

7. Оливера Цветковић-  ОШ'' Вожд Карађорђе'', Лесковац

8. Маја Игњатовић -           ОШ'' Душан Радовић'', Пирот

9. Војислав Кантаревић-    ОШ '' Милош Црњански'' , Нови Сад

10.Ивана Чакшираш - ОШ '' Свети Сава'', Суботица

11.Драгана Прокопијевић- ОШ '' Емилија Остојић'', Пожега

12.Лепосава Љешевић - ОШ '' Иво Андрић'', Београд


РЕЗЕРВЕ

1. Милијана Ристић - ОШ '' Влада Аксентијевић'', Београд

2. Дејан Ђорђевић - ОШ '' Младост '' , Београд

3. Александра Марковић – ОШ '' Браћа Барух'', Београд

4. Ивана Мракић- ОШ '' Краљ Петар II'', Београд

5. Татијана Кекић - ОШ '' Борислав Пекић'', Београд

6.Бранислава Грубишић -  ОШ '' Руђер Бошковић'', Београд

 

Подсећамо колеге да по новим пропозицијама ДСЈКС на

Републичко такмичење  ове  године  долазе  ученици  који  су

имали 37 и више бодова на претходном,градском / окружном

такмичењу.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

У уторак, 14.05.2019. године у 18,00 часова

у ОШ „Јован Ристић“

одржаће се


ПРЕДАВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА

ОСМОГ РАЗРЕДА „УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ“


Директор школе:

Милета Ђоровић


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ОШ “Јован Ристић”

Борча-Центар III

Дел.бр.290

Датум:08.04.2019.г.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУ ПРЕДАЛИ МОЛБУ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани,

Законом о основном образовању и вапитању (Сл.гласник РС 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019), у члану 55. став 1., прописано је да јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину, у ставу 17. и 18. истог члана прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе и да може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе,  у ставу 19. истог члана прописано је да родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис, а у ставу 20. написано је да је школа дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла текуће калнедарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

На основу тога обавештавамо вас следеће:

1.Школа ове године од локалне самоуправе није добила обавештење о броју деце која припадају територији Школе, а која треба да се упишу у први разред школске 2019/2020.г. 2.Школа је прошле године од општине Палилула добила списак улица које припадају подручју  ОШ «Јован Ристић» и на основу тог списка улица и ове школске године уписујемо ученике у први разред.

3.До 01.фебруара школи је достављено 80 молби родитеља чија деца територијално не припадају нашој школи.

4.ОШ „Јован Ристић“ у школској 2019/2020.г., у складу са просторним могућностима школе,  може да упише пет одељења првог разреда.

С обзиром на то да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да још увек у школу долазе за упис деца која су пријављена на територији школе, као и да ми још увек не знамо тачан број те деце, нисмо у могућности да вам до 30.априла 2019.г. одговоримо на ваше молбе.

Молимо вас да будете стрпљиви, најкасније до 31.маја 2019.г. и сачекате наш одговор. Надамо се да ћемо моћи да уважимо ваше молбе, али као што знате ограничени смо просторним могућностима и недовољним инфорамцијама о броју деце.

Директор школе

Милета Ђоровић

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Дана 09.03.2019.године у суботу са почетком у 10 сати у  ОШ „ Јован Ристић“одржаће се Општинско такмичење из историје.Желимо свим ученицима и наставницима пуно успеха.

 

Актив историчара Палилуле

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.Г. ОБЕЗБЕЂУЈЕ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА:

- УЧЕНИКЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ).

ДОСТАВИТИ РЕШЕЊЕ (КОПИЈА) КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ.

-УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ).

ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НИЈЕ ПОТРЕБНА ЈЕР ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О НАВЕДЕНИМ УЧЕНИЦИМА

-УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД НЕ ОСТВАРУЈУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ, АЛИ ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕМ (УВЕЋАНИ ФОНТ, БРАЈЕВО ПИСМО, ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМАТ)).

-УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

ДОСТАВИТИ ПОТВРДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА, ОДНОСНО СТУДЕНТА ЗА СВАКО ДЕТЕ. ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У НАШОЈ ШКОЛИ ПОТВРДА НИЈЕ ПОТРЕБНА.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ШКОЛИ ЈЕ 08.03.2019.ГОДИНЕ.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ ОДЕЉЕЊСКОМ СТАРЕШИНИ.

Директор школе

Милета Ђоровић

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЧЛАНОМ 55. ЗАКОНА О OСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (Сл.гласник РС 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закони) ПРОПИСАНО ЈЕ ДА ЈЕ ШКОЛА ДУЖНА ДА УПИШЕ СВАКО ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ШКОЛЕ, А ДА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ И КАДРОВСКИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ. РОДИТЕЉ, ОДНОСНО ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ИЗАБРАНОЈ ШКОЛИ ЗА УПИС ДЕТЕТА НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.ФЕБРУАРА ТЕКУЋЕ КАЛEНДАРСКЕ ГОДИНЕ У КОЈОЈ СЕ ВРШИ УПИС.

МОЛИМО СВЕ РОДИТЕЉЕ КОЈИ БИ ЖЕЛЕЛИ ДА ИМ ДЕТЕ ПОХАЂА НАШУ ШКОЛУ (ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.Г), А КОЈИ ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАЈУ НАШОЈ ШКОЛИ, ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ДОСТАВЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ ОД 09.01.2019. ДО 01.02.2019.ГОДИНЕ.

ПОДСЕЋАМО РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СТАРИЈА ДЕЦА ВЕЋ ПОХАЂАЈУ НАШУ ШКОЛУ, КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СВОЈУ МЛАЂУ ДЕЦУ УПИШУ У НАШУ ШКОЛУ, А ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАЈУ ШКОЛИ, ТАКОЂЕ МОРАЈУ ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ДОСТАВЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.02.2019.ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ЗАХТЕВЕ ШКОЛА НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.

 

 

БРOJНO СТAЊE УЧEНИKA И OДEЉEЊA

разред

ПОЛ

УКУПНО

 

разред

ПОЛ

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

I1

12

16

28

V1

13

14

27

I2

12

16

28

V2

14

13

27

I3

13

15

28

V3

13

14

27

I4

13

13

26

V4

14

13

27

I5

11

16

27

V5

15

12

27

I6

13

15

28

V6

13

13

26

УКУПНО

74

91

165

УКУПНО

82

79

161

II1

12

14

26

VI1

12

14

26

II2

13

13

26

VI2

14

13

27

II3

13

13

26

VI3

12

15

27

II4

14

13

27

VI4

13

15

28

II5

12

13

25

VI5

14

15

29

II6

14

13

27

VI6

13

14

27

УКУПНО

78

79

157

УКУПНО

78

86

164

III1

12

17

29

VII1

15

9

24

III2

14

15

29

VII2

14

11

25

III3

12

14

26

VII3

13

12

25

III4

15

14

29

VII4

14

11

25

III5

14

16

30

VII5

13

11

24

УКУПНО

67

76

143

УКУПНО

69

54

123

IV1

13

13

26

VIII1

15

11

26

IV2

13

13

26

VIII2

16

10

26

IV3

13

13

26

VIII3

14

11

25

IV4

13

12

25

VIII4

15

11

26

IV5

13

13

26

VIII5

14

11

25

УКУПНО

65

64

129

УКУПНО

74

54

128

I – IV

284

310

594

V - VIII

303

273

576

I - VIII

587

583

1170

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.