АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

Почиње акција прикупљања половне гардеробе и новог школског

прибора, за децу наше школе којој је потребна таква помоћ.

У среду 16.10. од 8 часова ће маме из хуманитарног тима ,

из Савета родитеља , дежурати у холу школе.

Најбоље да деца донесу у одељење прикупљену  половну ,

чисту, непохабану гардеробу (претежно јесењу и зимску) и

нов школски прибор. Прикупљену помоћ ће свако одељење

спаковати у кутије и однети у хол школе.

Будимо хумани, за лепши и бољи живот деце!

Хвала!

 

 

 

РИТAМ РAДНOГ ДAНA ШKOЛE

Вaспитнo-oбрaзoвни рaд ћe сe oргaнизoвaти у две смене,са седмичном променом:

једну смену чине ученици свих „ парних “(другог,четвртог,шестог и осмог) разреда,

а другу смену ученици свих „ непарних“ ( првог, трећег, петог и седмог ) разреда.

Преподневна смена

Поподневна смена

I VIII

I - IV

V - VIII

Улaзak учeниka

1. час

8.00 - 8.45

13.15 - 14.00

14.05 – 14.50

2. час

8.50 - 9.35

14.05 – 14.50

14.55 – 15.40

3.час

9.55 - 10.40

14.55 – 15.40

16.00 – 16.45

4. час

10.45 - 11.30

16.00 – 16.45

16.50 -17.35

5.час

11.35 - 12.20

16.50 -17.35

17.40 – 18.25

6.час

12.25 - 13.10

17.40 – 18.25

18.30 - 19.15

РИТАМ РАДНОГ ДАНА


У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ


ЗА ШКОЛСКУ 2019 / 2020. ГОДИНУ

( три групе ученика првог и три групе

ученика другог разреда )

 

 

БРOJНO СТAЊE УЧEНИKA И OДEЉEЊA

разред

ПОЛ

УКУПНО

разред

ПОЛ

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

I1

15

11

26

V1

14

12

26

I2

16

11

27

V2

14

13

27

I3

17

10

27

V3

12

13

25

I4

16

11

27

V4

14

11

25

I5

15

12

27

V5

13

13

26

УКУПНО

79

55

134

УКУПНО

67

62

129

II1

12

17

29

VI1

14

14

28

II2

12

16

28

VI2

12

13

25

II3

13

16

29

VI3

13

14

27

II4

13

14

27

VI4

14

15

29

II5

13

15

28

VI5

15

13

28

II6

13

15

28

VI6

13

14

27

УКУПНО

76

93

169

УКУПНО

81

83

164

III1

10

14

24

VII1

12

14

26

III2

13

13

26

VII2

14

13

27

III3

13

13

26

VII3

13

14

27

III4

14

12

26

VII4

12

15

27

III5

12

13

25

VII5

14

15

29

III6

14

13

27

VII5

12

14

26

УКУПНО

76

78

154

УКУПНО

77

85

162

IV1

13

17

30

VIII1

15

9

24

IV2

14

15

29

VIII2

14

11

25

IV3

14

15

29

VIII3

12

12

24

IV4

14

15

29

VIII4

14

11

25

IV5

14

16

30

VIII5

13

11

24

УКУПНО

69

78

147

УКУПНО

68

54

122

I – IV

300

304

604

V - VIII

293

284

577

I - VIII

593

588

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Школи је укупно 44 одељења, од тога – 22 одељења од I до IV и 22 одељења од V до VIII разреда.

Просечан број ученика по одељењима је 27.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ КОШАРКАША

 

 

Кошаркаши наше школе на Републичком такмичењу

у Кладову ( у категорији ученика VII и VIII разреда)

у финалу такмичења са ОШ ,,Борислав Пекић``

освојили су друго место.

Све честитке нашим ученицима и тренеру

Белић Николи на изванредном успеху !

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ОШ “Јован Ристић”

Борча-Центар III

Дел.бр.290

Датум:08.04.2019.г.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУ ПРЕДАЛИ МОЛБУ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани,

Законом о основном образовању и вапитању (Сл.гласник РС 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019), у члану 55. став 1., прописано је да јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину, у ставу 17. и 18. истог члана прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе и да може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе,  у ставу 19. истог члана прописано је да родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 01. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис, а у ставу 20. написано је да је школа дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла текуће калнедарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

На основу тога обавештавамо вас следеће:

1.Школа ове године од локалне самоуправе није добила обавештење о броју деце која припадају територији Школе, а која треба да се упишу у први разред школске 2019/2020.г. 2.Школа је прошле године од општине Палилула добила списак улица које припадају подручју  ОШ «Јован Ристић» и на основу тог списка улица и ове школске године уписујемо ученике у први разред.

3.До 01.фебруара школи је достављено 80 молби родитеља чија деца територијално не припадају нашој школи.

4.ОШ „Јован Ристић“ у школској 2019/2020.г., у складу са просторним могућностима школе,  може да упише пет одељења првог разреда.

С обзиром на то да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да још увек у школу долазе за упис деца која су пријављена на територији школе, као и да ми још увек не знамо тачан број те деце, нисмо у могућности да вам до 30.априла 2019.г. одговоримо на ваше молбе.

Молимо вас да будете стрпљиви, најкасније до 31.маја 2019.г. и сачекате наш одговор. Надамо се да ћемо моћи да уважимо ваше молбе, али као што знате ограничени смо просторним могућностима и недовољним инфорамцијама о броју деце.

Директор школе

Милета Ђоровић

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.Г. ОБЕЗБЕЂУЈЕ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА:

- УЧЕНИКЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ).

ДОСТАВИТИ РЕШЕЊЕ (КОПИЈА) КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ.

-УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ).

ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НИЈЕ ПОТРЕБНА ЈЕР ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О НАВЕДЕНИМ УЧЕНИЦИМА

-УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД НЕ ОСТВАРУЈУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ, АЛИ ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕМ (УВЕЋАНИ ФОНТ, БРАЈЕВО ПИСМО, ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМАТ)).

-УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

ДОСТАВИТИ ПОТВРДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА, ОДНОСНО СТУДЕНТА ЗА СВАКО ДЕТЕ. ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У НАШОЈ ШКОЛИ ПОТВРДА НИЈЕ ПОТРЕБНА.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ШКОЛИ ЈЕ 08.03.2019.ГОДИНЕ.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ ОДЕЉЕЊСКОМ СТАРЕШИНИ.

Директор школе

Милета Ђоровић

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.