Array Штампа Array

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2018/2019.

*Уписана радна недеља у којој се одржава провера знања.

Наставни предмет

V разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

СРПСКИ ЈЕЗИК

V

26.

34.

28.

36.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

V

35.

29.

ИСТОРИЈА

V

26.

ГЕОГРАФИЈА

V

МАТЕМАТИКА

V

31.

36.

25.

28.

34.

37.

БИОЛОГИЈА

V

27.

35.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

V

29.

25.

РУСКИ ЈЕЗИК

V

29.

25.

 

Наставни предмет

VI разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

СРПСКИ ЈЕЗИК

VI

29.

34.

27.

37.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VI

35.

28.

ИСТОРИЈА

VI

31.

ГЕОГРАФИЈА

VI

24.

29.

35.

ФИЗИКА

VI

25.VI5

32.VI5

34.

МАТЕМАТИКА

VI

30.

36.

27.

33.

37.

БИОЛОГИЈА

VI

26.

34.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VI

31.

25.

28.

РУСКИ ЈЕЗИК

VI

31.

25.

Наставни предмет

VII разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

СРПСКИ ЈЕЗИК

VII

28.

35.

26.

34.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VII

34.

27.

ИСТОРИЈА

VII

32.

ГЕОГРАФИЈА

VII

33.

ФИЗИКА

VII

35.

МАТЕМАТИКА

VII

27.

36.

25.

32

33.

37.

БИОЛОГИЈА

VII

28.

32.

ХЕМИЈА

VII

26.

31.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VII

29.

24.

7-1,5

25.

7-2,3,4

РУСКИ ЈЕЗИК

VII

29.

24.

 

Наставни предмет

VIII разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

СРПСКИ ЈЕЗИК

VIII

25.

32.

26.

34.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VIII

33.

27.

ИСТОРИЈА

VIII

28.

ГЕОГРАФИЈА

VIII

28.

32.

ФИЗИКА

VIII

29.VIII45

33.VIII123

МАТЕМАТИКА

VIII

27.

34.

25.

30.

35.

БИОЛОГИЈА

VIII

31.

35.

ХЕМИЈА

VIII

29.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VIII

31.

26.

РУСКИ ЈЕЗИК

VIII

31.

24.

Директор: Милета Ђоровић

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.