ДОПУНСКА НАСТАВА , ДОДАТНИ РАД, СЕКЦИЈЕ 2018/2019

ОШ "ЈОВАН РИСТИЋ" БОРЧА

шк.2018/2019.

РАСПОРЕД ЧАСОВА - ДОПУНСКА НАСТАВА , ДОДАТНИ РАД И СЕКЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

непарна смена пре, парна смена после подне

непарна смена пре, парна смена после подне

непарна смена после, парна смена пре подне

непарна смена после, парна смена пре подне

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1

Jана Николајевић

четвртак

13,15

четвртак

13,15

уторак

13,15

петак

13,15

2

Горана Глигоревић

петак

7,15

четвртак

7,15

среда

13,15

понедељак

13,15

3

Андријана Милошевић

уторак

19,15

понедељак

19,15

уторак

13,15

понедељак

13,15

4

Милена Ђорђевић

четвртак петак

7,15 7,15

четвртак

12,25

уторак четвртак

13,15

петак

19,15

5

Jeлена Ковачевић

понедељак

19,15

среда

19,15

понедељак

7,15

среда

13,15

6

Јасминка Стајчић

петак

13,15

петак

13,15

среда

13,15

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7

Емина Милошевић

понедељак

13,15

среда

13,15

уторак

7,15

среда

13,15

8

Александра Мијачић

уторак четвртак

7,15

9

Маријана Томашевић

понедељак

13,15

петак

13,15

среда

13,15

10

Јасмина Вукић

понедељак

7,15

среда

7,15

понедељак

13,15

среда

13,15

ИСТОРИЈА

11

Весна Рољевић

уторак

7,20

12

Сања Петровић

понедељак

7,15

петак

18,30

13

Милена Танчић

уторак

13,15

среда

13,15

среда

13,15

уторак

13,15

14

Татјана Савић

среда

7,15

ГЕОГРАФИЈА

15

Ана Мирковић

понедељак

13,15

уторак

13,15

понедељак

13,15

уторак

13,15

16

Драгана Јовановић-Џакула

уторак

13,15

17

Тамара Грујичић

четвртак

7,15

18

Урош Јокић

четвртак

7,15

ФИЗИКА

19

Светлана Живковић-Радета

уторак четвртак

13,15

20

Весна Марковић

уторак

13,15

четвртак

13,15

уторак

13,15

четвртак

13,15

21

Босиљка Живановић

среда

13,15

среда

13,15

среда

7,20

петак

13,15

МАТЕМАТИКА

22

Мира Николић-Алексић

уторак среда

13,15

четвртак петак

13,15

уторак среда

7,20

четвртак петак

7,20

23

Сузана Радичевић

четвртак

7,20

петак

13,15

четвртак

13,15

петак

13,15

24

Јелена Ђурђевић

петак

13,15

четвртак

13,15

петак

13,15

четвртак

13,15

25

Ивана Милуновић

среда петак

13,15

уторак

13,15

26

Милош Арсић

уторак

13,15

уторак

19,20

петак

13,15

27

Весна Ђурђић

среда

13,15

четвртак

13,15

среда

7,15

петак

7,15

БИОЛОГИЈА

28

Данијела Савић

среда петак

13,15 7,20

29

Милица Крнета

среда

13,15

петак

13,15

30

Мирјана Страиновић

уторак

13,15

ХЕМИЈА

31

Јасмина Шапоњић

петак

13,15

петак

13,15

32

Силвија Грковић

среда

13,15

петак

7,15

РЈ

33

Неда Тодосијевић

уторак

7,15 19,15

четвртак

7,15 19,15

уторак

7,15 19,15

четвртак

7,15 19,15

НЈ

34

Весна Глигоревић

уторак

13,15

четвртак

13,15

понедељак

13,15

уторак

13,15

35

Јелена Проле

среда

13,15

четвртак

13,15

среда

13,15

четвртак

13,15

36

Петра Качук

уторак

13,15

четвртак

13,15

уторак

13,15

четвртак

13,15

ЛК

37

Јадранка Дабић

38

Бранкица Кончаревић

ТиИО

39

Горан Станковић

40

Владимир Цветковић

41

Душан Лакић

42

Славица Стајчић

43

Ранко Гребовић

44

Босиљка Маркуц

МК

45

Татјана Грујичић-Пиперски

46

Ивана Велимировић

ИНФ

47

Анђела Ђоровић

ФВ

48

Бранислав Ђоровић

49

Милица Милетић

50

Иван Перовић

51

Стево Поњавић

ВН

52

Милош Бузаџин

53

Дејан Анђеловски

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

СЕКЦИЈЕ

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

непарна смена пре, парна смена после подне

непарна смена после, парна смена пре подне

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1

Jана Николајевић

среда

13,15

рецитаторска

2

Горана Глигоревић

четвртак

13,15

четвртак

13,15

новинарска

3

Андријана Милошевић

четвртак

19,15

четвртак

13,15

4

Милена Ђорђевић

понедељак

13,15

понедељак

13,15

лингвистичка

5

Jeлена Ковачевић

четвртак

13,15

четвртак

13,15

6

Јасминка Стајчић

четвртак

13,15

мултимедијална

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7

Емина Милошевић

четвртак

13,15

петак

13,15

мултимедијална ЕЈ

8

Александра Мијачић

9

Маријана Томашевић

10

Јасмина Вукић

петак

7,15

петак

13,15

драмска

ИСТОРИЈА

11

Весна Рољевић

12

Сања Петровић

13

Милена Танчић

14

Татјана Савић

среда

13,15

ГЕОГРАФИЈА

15

Ана Мирковић

16

Драгана Јовановић-Џакула

17

Тамара Грујичић

18

Урош Јокић

ФИЗИКА

19

Светлана Живковић-Радета

20

Весна Марковић

21

Босиљка Живановић

МАТЕМАТИКА

22

Мира Николић-Алексић

23

Сузана Радичевић

24

Јелена Ђурђевић

среда

13,15

математичка секција

25

Ивана Милуновић

четвртак

13,15

математичка секција

26

Милош Арсић

петак

13,15

математичка секција

27

Весна Ђурђић

БИОЛОГИЈА

28

Данијела Савић

29

Милица Крнета

30

Мирјана Страиновић

ХЕМИЈА

31

Јасмина Шапоњић

32

Силвија Грковић

среда

13,15

природне науке

РЈ

33

Неда Тодосијевић

среда

13,15

среда

13,15

руски језик

НЈ

34

Весна Глигоревић

среда

13,15

среда

7,15

35

Јелена Проле

уторак

13,15

уторак

13,15

36

Петра Качук

ЛК

37

Јадранка Дабић

понедељак

13,15

понедељак

13,15

ликовна секција

38

Бранкица Кончаревић

уторак

13,15

уторак

13,15

ликовна секција

ТиИО

39

Горан Станковић

среда

13,15

среда

13,15

ракетно-моделарска

40

Владимир Цветковић

уторак

13,15

понедељак

13,15

роботика

41

Душан Лакић

понедељак уторак

13,15

понедељак уторак

13,15

саобраћајна секција

42

Славица Стајчић

среда

13,15

среда

13,15

ауто-моделарска

43

Ранко Гребовић

понедељак

13,15

понедељак

13,15

грађевинска

44

Босиљка Маркуц

уторак

13,15

архитектура

МК

45

Татјана Грујичић-Пиперски

уторак четвртак

13,15

уторак четвртак

13,15

хор

46

Ивана Велимировић

среда

13,15

среда

13,15

ИНФ

47

Анђела Ђоровић

уторак

13,15

уторак

13,15

информатичка секција

ФВ

48

Бранислав Ђоровић

уторак

13,15

уторак

13,15

кошаркашка с.

49

Милица Милетић

четвртак

13,15

четвртак

13,15

атлетика

50

Иван Перовић

уторак, четвртак

13,15

уторак, четвртак

13,15

фудбал, рукомет

51

Стево Поњавић

понедељак

13,15

понедељак

13,15

одбојка

ВН

52

Милош Бузаџин

уторак

13,15

Светосавац

53

Дејан Анђеловски

уторак

13,15

Светосавац

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.