Изабрани уџбеници

 

Избор уџбеника за VI разред, за школску 2016/2017. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

Цена

„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

840,00

„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе

СлађанаСавовић, ЈеленаСрдић, ДраганаЋећез-Иљукић

620,00

„Радна свеска 6“, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, ДраганаЋећез-Иљукић

530,00

 

МАТЕМАТИКА

 

Математика за 6. разред основне школе

др С.Јешић, М.Игњатовић, Д. Мишић

Привредно друштво Герундијум, доо, Београд

792,00

Збирка задатака из математике за 6. разред основне школе, на три нивоа

др С. Јешић, М.Игњатовић, Д. Мишић

638,00

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО уџбеник за шести разред основне

школе

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

ЈП Завод за уџбенике

795,30

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Техничко и информатичко образовање уџбеник за шести разред основне

школе

Зоран Лапчевић

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

790,00

Материјал за конструкторско обликовање за 6. разред - Комплет

материјала за техничко и информатичко образовање са упутством за

коришћење за 6. разред основне школе

Драган Голубовић

898,00

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

710,00

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Ликовна култура 6, уџбеник

Јован Глигоријевић, Зоран Алексић

БИГЗ школство доо

700,00

 

ИСТОРИЈА

 

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе

Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

850,00

 

ГЕОГРАФИЈА

 

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

850,00

„Географија 6”, радна свеска из географије за шести разред основне школе

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Наташа Бировљев

520,00

 

БИОЛОГИЈА

 

Биологија за шести разред основне школе

Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић

Привредно друштво Герундијум доо, Београд

792,00

уџбенички материјали

Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић

484,00

 

ФИЗИКА

 

Физика за шести разред основне школе

Катарина Стевановић, Марија Крнета

БИГЗ школство доо

800,00

уџбенички материјали

Катарина Стевановић, Марија Крнета

550,00

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Project 3 - Уџбеник (четврто издање)

Tom Hutchinson

The English Book doo

825,00

Project 3 – Радна свеска (четврто издање)

Tom Hutchinson

561,00

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

Prima 2, Немачки језик за шести разред основне школе – други

страни језик

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

Дата Статус д.о.о.

960,00

Prima 2, радна свеска

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

560,00

 

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Конечно 2 - руски језик за шести разред основне школе

Кристине Амштајн-Баман и сарадници

Klett Издавачка кућа доо

790,00

Конечно 2 - руски језик – радна свеска и ЦД за шести разред основне школе

Кристине Амштајн-Баман и сарадници

590,00

 

Избор уџбеника за VII разред, за школску 2016/2017. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Називу џбеника

Име аутора

Издавач

Цена

„Уметност речи”, читанка за седми разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

840,00

„Дар речи”, граматика за седми разред основне школе

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

620,00

„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

530,00

 

МАТЕМАТИКА

 

.Математика за7. разред основне школе

др С.Јешић, М.Игњатовић, Д. Мишић

Привредно друштво Герундијум, доо, Београд

770,00

Збирка задатака из математике за7. разред основне школе

др С. Јешић, М.Игњатовић, Д. Мишић

638,00

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

790,00

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО уџбеник за седми разред основне

школе

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

ЈП Завод за уџбенике

745,80

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

710,00

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Ликовна култура 7

Јован Глигоријевић

БИГЗ школство доо

700,00

 

ИСТОРИЈА

 

„Историја7”, уџбеник историје за седми разред основне школе

Чедомир Антић, Мирјана Бонџић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

850,00

 

ГЕОГРАФИЈА

 

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

860,00

„Географија 7”, радна свеска из географије за седми разред основне школе

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Ивана Адамов

520,00

 

БИОЛОГИЈА

 

Биологија за седми разред основне школе

М. Топић
Т. Миљановић
Т. Лазаревић

Привредно друштво Герундијум доо, Београд

792,00

уџбенички материјали

С. Нинковић

Т. Миљановић

495,00

 

ФИЗИКА

 

Физика за седми разред основне школе

Катарина Стевановић, Марија Крнета

БИГЗ школство доо

800,00

уџбенички материјали

Катарина Стевановић, Марија Крнета

550,00

 

ХЕМИЈА

 

Хемија за седми разред основне школе

Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић

Привредно друштво Герундијум доо, Београд

748,00

уџбенички материјали

Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић

550,00

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Project 4 - Уџбеник (четврто издање)

Tom Hutchinson

The English Book doo

825,00

Project 4 - Раднасвеска (четврто издање)

Tom Hutchinson

561,00

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

Prima 3, Немачки језик за седми разред основне школе – други

страни језик

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

Дата Статус д.о.о.

960,00

Prima 3, радна свеска

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

560,00

 

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Конечно 3 - руски језик за седми разред основне школе

Кристине Амштајн-Баман и сарадници

Klett Издавачка кућа доо

790,00

Конечно 3 - руски језик – радна свеска и ЦД за седми разред основне школе

Кристине Амштајн-Баман и сарадници

590,00

 

Избор уџбеника за VIII разред, за школску 2016/2017. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

Цена

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

840,00

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

ДраганаЋећез-Иљукић, ЈеленаСрдић, СлађанаСавовић, СветланаВулић

620,00

„Радна свеска 8” уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе

НаташаШошо-Станковић, ДраганаЋећез-Иљукић, ЈеленаСрдић, СлађанаСавовић; СветланаВулић

530,00

 

МАТЕМАТИКА

 

Математика за 8. Разред основне школе

др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, мр Наташа А. Бабачев

Привредно друштво Герундијум, доо Београд

792,00

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе

др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић,

Веселинка Љ. Милетић

616,00

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО уџбеник за осми разред основне

школе

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

ЈП Завод за уџбенике

745,80

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне

школе

Зоран Ферина

Infotehnika doo

660,00

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко

образовање за осми разред основне школе

Зоран Ферина

990,00

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

710,00

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Ликовна култура 8

Јован Глигоријевић

БИГЗ школство доо

700,00

 

ИСТОРИЈА

 

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе

Предраг Симић, Ивана Петровић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

890,00

 

ГЕОГРАФИЈА

 

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

860,00

„Географија 8”, радна свеска из географије за осми разред основне школе

Слободан Зрнић, Иван Матејић

520,00

 

БИОЛОГИЈА

 

Биологија за осми разред основне школе

В. Матановић

М. Станковић

Привредно друштво Герундијум доо, Београд

748,00

уџбенички материјали

С. Нинковић

484,00

 

ФИЗИКА

 

Физика за осми разред основне школе

Марина Радојевић

Klett Издавачка кућа доо

690,00

уџбенички материјали

Митко Николов, Марина Радојевић

580,00

 

ХЕМИЈА

 

Хемија за осми разред основне школе

Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић

Привредно друштво Герундијум доо, Београд

770,00

уџбенички материјали

Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић

495,00

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Project 5 - Уџбеник (четврто издање)

Tom Hutchinson

The English Book doo

825,00

 

Project 5 - Раднасвеска (четврто издање)

Tom Hutchinson

561,00

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

Prima 4, Немачки језик за осми разред основне школе – други

страни језик

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

Дата Статус д.о.о.

960,00

560,00

Prima 4, радна свеска

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Конечно 4 - руски језик за осми разред основне школе

Кристине Амштајн-Баман и сарадници

Klett Издавачка кућа доо

790,00

Конечно 4 - руски језик – радна свеска и ЦД за осми разред основне школе

Кристине Амштајн-Баман и сарадници

590,00

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.