Још 70-их година 20. века јавила се потреба да насеље Борча поред две постојеће основне школе („Стеван Сремац“ и „Раде Драинац“),  добије и трећу школу. Овај пројекат је реализован тек након четири деценије. На иницијативу  Града Београда, а захваљујући средствима Европске инвестиционе банке саграђена је Основна школа „Јован Ристић“.

Основна школа „ Јован Ристић “ добила је име по политичару, државнику  и историчару Јовану Ристићу, који спада у ред највећих државника Србије 19.века.

Школа је  почела са радом 1. септембра 2010. године. Тада је имала 25 одељења у које је уписано 764 ученика (у млађим разредима 402, а у старијим 362 ученика) . Први ВД директор школе била је Весна Петровић, а 11. маја 2011. године именован је данашњи директор школе Милета Ђоровић.

Данас школа има 1222  ученика распоређених у 45 одељења  и 114 запослених.  Број ученика из године у годину се стално повећава.

Настава се одвија у модерно опремљеним кабинетима. Поред неопходног дидактичког материјала, школа располаже паметним таблама, рачунарима, телевизорима, ДВД-уређајима  ЦД-касетофонима и графоскопима, што омогућава квалитетније извођење наставе.  Школа је опремљена видео надзором.  Настава се одвија у преподневној и поподневној смени.

У Основној школи „Јован Ристић“ постоји велики број секција и скоро сви ученици су укључени у неку од њих. По постигнућу на завршном испиту ове године смо били шести међу 18 школа на општини Палилула.

У школи се уче четири страна језика и то: енглески, немачки, руски и кинески (факултативно) и две верске наставе ( православна и исламска ).

Уређено је школско двориште са три спортска терена за рукомет, кошарку и мали фудбал, као и 3 дворишна платоа прилагођена ученицима од 1. до 8. разреда. Услови у школи су прилагођени за ученике са посебним потребама (лифт, посебни тоалети).

Колектив чине млади наставници који уче и који су заинтересовани за нова сазнања, тако да сваку нову ситуацију прихватамо као изазов и могућност за даљи развој. Овакав став отворености негујемо и код својих ученика.

У школи се посебно посвећује пажња стручном усавршавању запослених. Редовно се држе угледни часови, предавања, радионице, семинари. Наставници су заинтересовани за унапређивање наставе ( две колегинице су ауторке одобрених уџбеника, њих пет су рецензенти различитих уџбеника; учествују на конкурсима „Примери добре праксе“ и “Магија је у рукама наставника“, психолог је аутор и коаутор приручника за часове одељењских старешина и за сарадњу са родитељима). Наша школа учествује у многим пројектима.

 

У нашој школи се промовишу дечија права, обавезе и одговорности, као и развијање позитивних односа између ученика, развијање и неговање вредности – толеранције, другарства, међусобног уважавања и поштовања других. Добра  атмосфера која влада у нашој школи подстицајна је за лични развој ученика и наставника. Водећи рачуна о индивидуалним особеностима ученика, негује се креативност и непрестани напредак ученика.

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

multimedijalna sekcija 1.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.