УЧЕЊЕ ТРЕБА ДА БУДЕ ПРАВИЛНО. ШТА ТО ЗНАЧИ?

- поставити циљ да се нешто научи

- разумети оно што се учи

- текст (градиво) који се учи мора се више пута читати са нaмeром да се разуме и научи

- издвајати и подвлачити битне делове градива

- сажимати градиво у виду теза

- графички представљати оне текстове који се тако могу представити

- анализирати ликовно-графичке приказе у уџбенику, приручнику или некој другој књизи (табеле, графиконе, схеме, цртеже и сл) и доводити их у везу са постојећим текстом

- често се преслишавати све дотле док се не стекне способност репродуковања ученог градива сопствениим речима и способност успешног објашњавања другоме (књига затворена)

- одгворити на питања и решавати задатке дате у уџбенику или приручнику

- понављати или вежбати градиво и оног дана када тог наставног предмета нема у распореду часова

- учити у више временских интервала

- проналазити нове примере

- користити најрационалнију методу учења, у зависности од врсте и карактера градива, као и од способности ученика

- свакодневно правити план учења

- придржавати се распореда дневних активности и учити по унапред састављеном плану учења

- постављати питања пре, у време и после учења градива

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.