КАКО ПОНАВЉАТИ ГРАДИВО?

- поставити јасан циљ с намером да се неко градиво утврди и боље разуме и научи

- без помоћи уџбеника, записати тезе о садржају градива које понављамо

- провера написаних теза у уџбенику и њихова, евентулна, допуна

- у себи или наглас, репродуковати градиво по наведеним тезама

- самостално постављати питања из градива које се понавља и на њих давати одговоре

- постављати задатке у којима се тражи упоређивање и трагање за сличностима и разликама

- користити сопствени графички приказ градива, или само његових делова

- ако је при понављању нешто изостављено, подсетити се из адекватног извора знања

- понављати сам, или, још боље, са другом или другарицом (међусобно постављање питања и трагање за одговорима)

- трагати за корелацијом са другим садржајима из тог наставног предмета или са садржајима неког другог предмета

- понављати уз неке практичне активности (огледи...)

 

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04336.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.