РАСПОРЕД УЧЕЊА – ПЛАН УЧЕЊА

За успешно учење потребно је саставити план учења у предвиђеном веремену. Ученике треба научити како се планира ток учења.

Већина ученика учи само градиво оних наставних предмета који су следећег дана заступљени у распореду часова. То није добро.

  • Правилно је да се раде домаћи задаци и учи градиво из оних наставних предмета који су били заступљени тог дана у распореду часова ако је настава пре подне (а наредног дана пре подне, ако је настава после подне).
  • У току дана понављају се садржаји оних наставних предмета који су по распореду часова наредног дана. То се односи на оне наставне предмете који током недеље нису у распореду часова заступљени сваког наставног дана. Разуме се, треба понављати и утврђивати и градиво оних наставних предмета који су истог дана били заступљени у распореду часова, ако на тим часовима није било обраде новог наставног градива. Тако се ученици истим садржајима враћају више пута (када их уче први пут, када их понављају и када их вежбају; тиме се удовољава психолошком захтеву о ефикаснијем учењу ако је оно расподељено у времену од концентрисаног учења).
  • При одређивању редоследа ушења градива појединих наставних предмета, треба водити рачуна да се садржаји сродних наставних предмета не уче један за другим.
  • Прво се учи оно што је ново, а после тога се понављају и вежбају већ учени садржаји.
  • Прво треба учити градиво које је теже, а потом оно које је за ученика лакше.
  • Прво се уче теоријски задаци, а потом они у којима се траже неке практичне активности.

НАПОМЕНА: У старијим разредима основне школе (VII и VIII) и у средњој школи, ако су у претходним разредима о томе учили, ученици могу сами планирати редослед учења. Битно је да се придржавају наведених захтева, које треба упознати и савладати. Ако ученици благовремено усвоје таква правила, онда ће исто градиво и исте задатке различито распоредити за учење, јер за сваког ученика није исто градиво једнако тешко нити једнако лако. У планирању процеса учења у одређеном временском периоду, индивидуализација треба да дође до пуног изражаја. Тако ће се ученици постепено оспособљавати да самостално састављају план учења, који ће бити специфичан сваког дана, у зависности од врсте, карактера и тежине садржаја и задтака, као и од афинитета и способности ученика. Према томе, планови учења ће бити веома различити, али потребу за планирањем треба формирати код сваког ученика.

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.