Летопис 2012/2013

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 03.09.2012. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 28.12.2012., друго је почело 16.01.2013., завршено за осми разред 24.06.2013., а 07.06.2013. године за остале ученике. И у овој школској години школа је радила у једној – преподневној смени, са 29 одељења у које је уписано 829 ученика (у млађим разредима 460, а у старијим 369 ученика, а то је значајно повећање у односу на предходну). Радиле су и 3 групе продуженог боравка за ученике првог разреда, као и 4 комбиноване групе од II-IV разреда које су биле финансиране из буџета Града. Школа има укупно 829 ученика и 79 запослених.

Преглед структуре запослених у школи:

Дирекор школе Милета Ђоровић,

Секретар школе Светлана Јовановић,

Психолог школе Биљана Михаиловић,

Педагог школе Драго Башић,

Библиотекар Ана Никетић,

Шеф рачуноводства Ана Димитријевић,

Административно-финансијски радник Драгана Поповић.

Разредна настава:

Драгана Радосављев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Тања Боснић, Андријана Шикл, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Драгана Живковић, Споменка Трмчић, Марина Петровић, Сунчица Миладиновић, Мира Матијевић, Снежана Михајлов, Јадранка Поповић, Милка Ђоковић.

Предметна настава:

Српски језик - Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Клара Браић Самарџић;

Енглески језик - Емина Милошевић, Александра Мијачић, Данијела Бојанић;

Немачки језик - Весна Глигоревић, Јадранка Перовић;

Руски језик - Мирјана Петровић Филиповић;

Ликовна култура - Јадранка Дабић;

Музичка култура - Татјана Грујичић- Пиперски, Ивана Велимировић;

Историја - Милена Танчић, Милан Јовановић;

Географија - Ана Мирковић, Урош Јокић;

Физика - Весна Марковић, Слободан Голубовић;

Математика - Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Весна Ђурђић Ћирић;

Биологија - Мирјана Бркић, Данијела Савић;

Хемија - Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић;

Техничко образовање - Славољуб Пурхмајер, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Душан Лакић;

Информатика и рачунарство - Анђела Ђоровић;

Физичко васпитање - Милорад Смиљанић, Никола Остојић, Мирослав Марковић;

Веронаука - Сања Ђукић, Милица Андрић, Будимир Кокотовић, Мухамед Хаџић;

Грађанско васпитање - Петар Шмигић.

Учитељи у продуженом боравку: Јелена Лојаница, Тања Томашевић, Светлана Брашњевић.

Помоћно особље: Горан Милојевић, Томислав Главина, Зорица Лилић, Зора Ранђеловић, Сока Рујак, Наташа Голоб, Јелица Биједић, Радисава Шимшић, Весна Смилис, Верка Тодоровић, Анка Радојчевић, Ивана Пендовски, Богдана Миливојевић, Миланка Митровић, Светлана Ивановић.

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

СЕПТЕМБАР

03.09.2012. Почетак наставе у школској 2012./2013. години

03.09.2012. Одељењска већа првог, другог, трећег и четвртог разреда

07.09.2012. Одржан 1. састанак Савета родитеља

11.09.2012. Састанак Стручног актива за развој школског програма

12.09.2012. Одељењска већа петог, шестог, седмог и осмог разреда

14.09.2012. Седница Школског одбора

27.09.2012. Састанак Стручног тима за самовредновање рада школе

29.09.2012. Двадесет три ученика 5. разреда са наставницом музичке културе Татјаном Грујичић-Пиперски присуствовали су свечаности „Кад порастем бићу...музичар“ одржаној у Установи културе Палилула, у организацији Градске општине Палилула и удружења ТУТТИ Србије

ОКТОБАР

04.10.2012. Еко комисија са ученицима нижих разреда и пет ученика седмог и осмог разреда припремали су паное и презентације и на тај начин је обележен светски дан заштите животиња

05.10.2012. Одржан 2. састанак Савета родитеља

05.10.2012. Одржан „Јесењи крос“ на коме су учествовали ученици од 1. до 8. разреда

07.10.2012. Ученици 3. разреда у пратњи учитељице Сунчице Миладиновић учествовали су у традиционалној манифестацији „Креда црта маштом“ одржаној у Скупштини Србије у оквиру обележавања Дечје недеље

08.10.2012. Састанак Стручног тима за инклузивно образовање

12.10.2012. Седница Наставничког већа

15.10.2012. Састанак Стручног тима за инклузивно образовање

16.10.2012. Екскурзија за ученике 1. разреда – Бачки Петровац

17.10.2012. Екскурзија за ученике 3. разреда – Обедска бара, Фрушка гора

19.10.2012. Екскурзија за ученике 2. разреда – Бања Врујци

20.-22.10.2012. Екскурзија за ученике 8. разреда – Тара

24.10.2012. Екскурзија за ученике 4. разреда – Топола, Аранђеловац

25.10.2012. За ученике од 1. до 4. разреда приказана је луткарска представа у Свечаној сали наше школе

НОВЕМБАР

05.11.2012. Одржана Одељењска већа од првог до осмог разреда

07.11.2012. Седница Наставничког већа

09.11.2012. Састанак Стручног актива за развој школског програма

14.11.2012. У Свечаној сали школе приказана је позоришна представа „Ово је сјајно“

15.11.2012. Друга седница Школског одбора

17.-18.11.2012. У школи је одржан семинар из области К-1 „На путу кроз време“ у организацији Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“ у трајању од 16 сати, а семинар је похађао 51 запослени

23.11.2012. Одржан 3. састанак Савета родитеља

29.11.2012. Састанак Стручног актива за развојно планирање

30.11.2012. Ученици од 3. до 8. разреда са наставницом математике Миром Николић-Алексић посетили су Фестивал науке на неколико локација у граду

ДЕЦЕМБАР

07.12.2012. Састанак Стручног актива за развојно планирање

13.12.2012. Седница Наставничког већа

17.12.2012. Трећа седница Школског одбора

20.12.2012. Састанак Стручног тима за самовредновање рада школе

21.12.2012. Састанак Стручног тима за инклузивно образовање

26.12.2012. Одржана Одељењска већа од првог до осмог разреда

27.12.2012. Састанак Стручног актива за развој школског програма

27.12.2012. Седница Наставничког већа

28.12.2012. Крај првог полугодишта

ЈАНУАР

16.01.2013. Почетак другог полугодишта

28.01.2013. Свечана приредба поводом школске славе Свети Сава

ФЕБРУАР

05.02.2013. Одржан 4. састанак Савета родитеља

06.02.2013. Четврта седница Школског одбора

20.02.2013. Седница Наставничког већа

21.02.2012. Састанак Стручног тима за самовредновање рада школе

26.02.2013. Пета седница Школског одбора

27.02.2012. Први час био је посвећен Миланском едикту и цару Константину, чији је значај описала наставница историје Милена Танчић

МАРТ

02.03.2013. У школи је одржан семинар из области К-3 „Претпоставке успешне наставе“ у организацији Центра за примењену педагогију у трајању од 8 сати, а семинар је похађало 52 запослених

06.03.2013. Седница Наставничког већа

13.03.2013. Састанак Стручног актива за развојно планирање

14.03.2013. Одржано је такмичење „Кенгур без граница“ на коме су учествовали ученици од 2. до 8. разреда. У циљу популаризације математике одржано је и такмичење за прваке под називом „Кад порастем бићу кенгур“

21.03.2013. Еко комисија са ученицима нижих разреда и пет ученика седмог и осмог разреда припремали су паное и презентације и на тај начин је обележен светски дан заштите шума

22.03.2013. Поводом Међународне године сарадње у области вода на Светски дан вода у свим београдским школама, а и у нашој одржан је један час у нижим разредима, како би се код ученика подигла свест о значају вода и одговорном понашању према водама

25.03.2013. Одржана Одељењска већа од првог до осмог разреда

26.03.2013. Седница Наставничког већа

АПРИЛ

01.04.2013. Састанак Стручног актива за развој школског програма

01.–04.04.2013. Поводом обележавања Дана школе у фискултурној сали школе одржаване су пројекције Мобилног планетаријума

05.04.2013. Свечана прослава поводом Дана школе

10.04.2013. Шеста седница Школског одбора

11.04.2013. Састанак Стручног тима за самовредновање рада школе

16.04.2013. Одржан 5. састанак Савета родитеља

20.04.2013. Екипа саобраћајне секције, коју води наставник техничког образовања Душан Лакић, сачињена од 8 ученика виших разреда учествовала је на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ одржаном у ОШ „Стеван Сремац“ у Борчи. У генералном пласману екипа је освојила 4. место на општинском такмичењу, а Марко Цвијановић ученик 8-2, освојио је 1. место, златну медаљу, бицикл и пласман на градско такмичење.

22.04.2013. Поводом Светског дана планете Земље у школи је организована акција садње дрвећа у школском дворишту

22.04.2013. Ученици школе учествовали су у емисији „Учим да се не мучим“ емитованој на Студију Б, у којој је представљена школа и постигнућа наших ученика. Емисија се може погледати на следећем линку: http://www.youtube.com/watch?v=n4BujtPLdbs

20.-27.04.2013. Реализована је настава у природи за ученике 2-2 и 2-3 на Златибору

29.4. - 06.05.2013. Васкршњи и Првомајски празници

МАЈ

07.–14.05.2013. Реализована је настава у природи за ученике 3-1, 3-3 и 4-3 у Сокобањи

15.05.2013. Састанак Стручног тима за инклузивно образовање

15.05.2013. Седница Наставничког већа

17.–21.05.2013. У оквиру традиционалне манифестације „Мала матура – велико срце ученици 6., 7. и 8. разреда наше школе угостили су 8 ученика са Косова и Метохије

22.05.2013. Састанак Стручног актива за развојно планирање

23.05.2013. Седма седница Школског одбора

24.05.2013. Састанак Стручног тима за инклузивно образовање

24.05.2013. Крај школске године за осми разред

25.05.2013. Матурско вече осмака у холу школе

28.05.2013. Седница Наставничког већа

31.05.2013. Одржан 6. састанак Савета родитеља

ЈУН

03.06.2013. Састанак Стручног тима за самовредновање рада школе

07.06.2013. Крај школске године за ученике од 1. до 7. разреда

12.06.2013. Одржана Одељењска већа од првог до осмог разреда

13.06.2013. Седница Наставничког већа

13.-14.06.2013. У школи је одржан семинар из области К-2 „Да у школи свако учи радосно и лако“ у организацији Образовања плус у трајању од 16 сати, а семинар је похађало 46 запослених

14.06.2013. Састанак Стручног актива за развој школског програма

17.06.2013. Одржан је завршни испит за ученике 8. разреда из српског језика

19.06.2013. Одржан је завршни испит за ученике 8. разреда из математике

24.06.2013. Седница Наставничког већа

25.06.2013. Осма седница Школског одбора

Током целе школске године у школи је реализован програм Професионалне оријентације за ученике 8. разреда у сарадњи са GIZ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

У ШКОЛСКОЈ 2012/2013.ГОДИНИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. Михаило Дилпарић, 8-2 – 2.место на Општинском такмичењу

2. Никола Влајнић, 8-1 – 2.место на Општинском такмичењу

3. Саво Поповић, 8-2 – 2.место на Општинском такмичењу

БИОЛОГИЈА:

1. Софија Алорић, 7-3 – 2.место на Општинском такмичењу

2. Дијана Мехмеди, 7-3 – 2.место на Општинском такмичењу

3. Стефан Поповић, 7-2 – 2.место на Општинском такмичењу

4. Катарина Ђунисић, 6-4 – 2.место на Општинском такмичењу

5. Андреа Мазуловић, 6-4 – 3.место на Општинском такмичењу

6. Емина Демири, 6-4 – 3.место на Општинском такмичењу

7. Андреа Војиновић, 6-2 – 3.место на Општинском такмичењу

8.Теодора Стојановић, 5-4 – 3.место на Општинском такмичењу

9. Петар Јованов 5-1– 3.место на Општинском такмичењу

10. Марија Ћорић, 5-1 – 3.место на Општинском такмичењу

11. Алекса Младеновић 5-1– 3.место на Општинском такмичењу

12. Милица Бабић, 5-1 – 3.место на Општинском такмичењу

13. Јована Новаковић, 5-3, 3.место на Општинском такмичењу

ФИЗИКА:

1. Стеван Поповић, 7-3 – 2.место на Општинском такмичењу

ГЕОГРАФИЈА:

1. Стефан Бештић, 8-2 – 1.место на Општинском такмичењу

2.место на Градском такмичењу

учешће на Републичком такмичењу

2. Михаило Дилпарић, 8-2 – 2.место на Општинском такмичењу

3. Алекса Јевтић, 7-1 – 3.место на Општинском такмичењу

4.Тони Азировић, 7-2 – 3.место на Општинском такмичењу

ИСТОРИЈА:

1.Стефан Бештић, 8-2 – 1.место на Општинском такмичењу

2.место на Градском такмичењу

учешће на Републичком такмичењу

2.Милош Ромчевић, 7-3 – 2.место на Општинском такмичењу

2.место на Градском такмичењу

учешће на Републичком такмичењу

3.Михаило Дилпарић, 8-2 – 2.место на Општинском такмичењу

4.Марио Маринко, 7-1 – 2.место на Општинском такмичењу

5.Лука Радуловић, 7-3 – 3.место на Општинском такмичењу

МАТЕМАТИКА:

1. Енес Сулејмани, 4-1 - 1.место на Општинском такмичењу

2. Бојана Јосић, 4-3 - 1.место на Општинском такмичењу

3. Бранка Џелајлија, 4-3 - 1.место на Општинском такмичењу

4. Милица Радичевић, 3-3 – 2.место на Општинском такмичењу

5. Дејана Милошев, 3-1 - 2.место на Општинском такмичењу

6. Михаило Симеуновић, 4-3 - 2.место на Општинском такмичењу

7. Михаило Ристић, 5-4 - 2.место на Општинском такмичењу

8. Петар Јованов, 5-1 – 2.место на Општинском такмичењу

9. Данило Ничић, 4-2 - 3.место на Општинском такмичењу

10. Мина Дедовић, 3-3 - 3.место на Општинском такмичењу

11. Лука Миљић, 5-2 - 3.место на Општинском такмичењу

12. Урош Лазаревић, 7-1 - 3.место на Општинском такмичењу

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА:

1. Мушка кошаркашка екипа 5. и 6. разреда – 2.место на Општинском такмичењу

2. На општинском такмичењу у атлетици освојена су два прва и једно друго место

3. На градском такмичењу у атлетици освојено је једно 1.место

4. Женска рукометна екипа 5. и 6. разреда – 1.место на Општинском такмичењу

5. На градском такмичењу у рукомету за девојчице 5-ог и 6-ог разреда освојено је 3.место.

«ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ»:

1. Цвијановић Марко, 8-3 – 1.место на Општинском такмичењу

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

ruskinje 1.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.