Летопис 2010/2011

Основна школа “Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

О ШКОЛИ

Још 70-их година 20. века јавила се потреба да насеље Борча, поред две постојеће основне школе („Стеван Сремац“ и „Вељко Влаховић“ недавно преименоване у „Раде Драинац“),  добије и трећу школу. Овај пројекат је реализован тек након четири деценије.

На иницијативу Града, а захваљујући средствима Европске инвестиционе банке, саграђена је Основна школа „Јован Ристић“ која је почела са радом 1. септембра 2010. године. Школа је добила име по Јовану Ристићу, дипломати, историчару, филозофу и човеку импресивне интелигенције који је био велика личност у српској политици у 19. веку и једини српски дипломата који је могао равноправно да разговара са европским дипломатама. Колектив школе формиран је од наставника школа „Стеван Сремац“ и „Раде Драинац“, као и наставника и сарадника који су запослени да би се нормално одвијао васпитно-образовни рад. Школа је почела рад са 25 одељења у које је уписано 762 ученика (у млађим разредима 401, а у старијим 361 ученик), с планом да постане четвороодељењска и да се настава одвија само у преподневној смени. Тешкоће на почетку рада представљала је потпуна неопремљеност школе, као и веома оскудни материјално-технички услови. Први вд директора школе била је Весна Петровић, а 11. маја 2011. године именован је данашњи директор школе Милета Ђоровић.

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 01.09.2010. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 30.12.2010., друго је почело 19.01.2011., а завршено 10.06.2011. године. У овој школској години школа је радила у једној – преподневној смени, са 25 одељења у које је уписано 762 ученика (у млађим разредима 401, а у старијим 361 ученика).

Преглед структуре запослених у школи:

Вд директора школе Весна Петровић,

Дирекор школе Милета Ђоровић,

Секретар школе Светлана Јовановић,

Психолог школе Биљана Михаиловић,

Педагог школе Драго Башић,

Библиотекар Ана Милутиновић,

Шеф рачуноводства Ана Димитријевић.

Разредна настава:

Александра Јовановић, Звонко Стошић, Андријана Шикл, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Споменка Трмчић, Марина Петровић, Сунчица Миладиновић, Мира Михаиловић, Горан Максимовић, Јадранка Поповић, Милка Ђоковић, Милан Ашковић.

Предметна настава:

Српски језик - Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Винка Жујко;

Енглески језик - Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић;

Немачки језик - Весна Глигоревић;

Руски језик и грађанско васпитање – Јелена Стеријадис;

Ликовна култура - Јадранка Дабић, Ивана Пејовић;

Музичка култура - Татјана Грујичић- Пиперски, Ивана Велимировић;

Историја - Милена Танчић, Милица Бјеговић;

Географија - Ана Мирковић, Урош Јокић, Петар Шмигић;

Физика - Весна Марковић, Слободан Голубовић;

Математика - Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Весна Ђурђић Ћирић, Данијела Јосић;

Биологија - Мирјана Бркић, Катарина Тодоровић;

Хемија - Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић;

Техничко образовање - Славољуб Пурхмајер, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Душан Лакић;

Информатика и рачунарство - Анђела Ђоровић;

Физичко васпитање - Милорад Смиљанић, Никола Остојић, Јелена Илић;

Веронаука - Сања Ђукић, Милица Андрић, Мухамед Хаџић.

Помоћно особље: Горан Милојевић, Томислав Главина, Зорица Лилић, Зора Ранђеловић, Сузана Алић, Наташа Голоб, Јелица Биједић, Радисава Шимшић, Весна Смилис, Верка Тодоровић, Богдана Калађиевска, Мирјана Јанић, Миланка Митровић, Зорица Шекељић.

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

ЈУЛ

15.07.2010. Прва седница Школског одбора

30.07.2010. Друга седница Школског одбора

АВГУСТ

12.08.2010. Трећа седница Школског одбора

26.08.2010. Четврта седница Школског одбора

СЕПТЕМБАР

01.09.2010. Почетак наставе у школској 2010./2011. Години

03.09.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

06.09.2010. Седница Наставничког већа

07.09.2010. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

13.09.2010. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

15.09.2010. Седница Наставничког већа

29.09.2010. Одржан 1. састанак Савета родитеља

15.09.2010. Пета седница Школског одбора

16.09.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

18.09.2010. Шеста седница Школског одбора

21.09.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

ОКТОБАР

06.10.2010. Састанак Педагошког колегијума

12.10.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

13.10.2010. Одржан 2. састанак Савета родитеља

16.10.2010. Одржан је “Први јесењи крос Борче” - екипно такмичење три школе у атлетици (ОШ “Јован Ристић”, ОШ “Раде Драинац” и ОШ “Стеван Сремац”) на стадиону БСК Борча у организацији Атлетског клуба БСК Борча, на коме су учествовале атлетске екипе дечака и девојчица 7. и 8. разреда наше школе

18.10.2010. Седница Наставничког већа

18.10.2010. Одржан састанак Тима за самовредновање рада школе

19.10.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

21.10.2010. Управа саобраћајне полиције је у нашој школи у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“ одржала предавање за ученике 1. разреда, упознала прваке са правилима понашања у саобраћају и поделила им заштитне прслуке

27.10.2010. Управа саобраћајне полиције је у нашој школи одржала предавање на тему „Безбедност деце у саобраћају“ за ученике од 1. до 4. разреда

29.10.2010. Ученици 1. разреда су посетили позориште Академија 28, где су гледали представу „Чаробњак из Оза“

29.10.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

30.10.2010. У организацији Ватрогасног савеза “Палилула” у просторијама наше школе одржано је финале општинског квиз такмичења ватрогасног подмлатка за ученике основних школе општине Палилула

НОВЕМБАР

02.11.2010. Одржане седнице Одељењских већа за млађе и старије разреде

05.11.2010. Седница Наставничког већа

09.11.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

11.11.2010. Састанак Педагошког колегијума

16.11.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

17.11.2010. Седница Наставничког већа

17.11.2010. Седма седница Школског одбора

19.11.2010. Седница Наставничког већа

19.11.2010. Осма седница Школског одбора

11.11.2010. Одржан 3. састанак Савета родитеља

23.11.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

26.11.2010. Састанак Педагошког колегијума

ДЕЦЕМБАР

08.12.2010. Радионица Тима за развојно планирање ОШ “Јован Ристић” на тему “Разговори о развоју школе” у којој је учествовало 25 ученика, 25 родитеља, 25 наставника наше школе

10.12.2010. Одржан састанак Тима за самовредновање рада школе

14.12.2010. Састанак Педагошког колегијума

15.12.2010. Седница Наставничког већа

21.12.2010. Девета седница Школског одбора

22.12.2010. Предавање „Превенција малолетничке деликвенције“ за ученике 6. разреда које су одржали инспектори МУП-а

22.12.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

27.12.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

28.12.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

28.12.2010. Одржане седнице Одељењских већа за млађе и старије разреде

28.12.2010. Десета седница Школског одбора

29.12.2010. Седница Наставничког већа

30.12.2010. Крај првог полугодишта

ЈАНУАР

19.01.2011. Почетак другог полугодишта

24.01.2011. Састанак Педагошког колегијума

25.01.2011. Седница Наставничког већа

25.01.2011. Једанаеста седница Школског одбора

26.01.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

26.01.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

27.01.2011. Свечана приредба поводом школске славе Свети Сава

31.01.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

ФЕБРУАР

08.02.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

17.02.2011. Дванаеста седница Школског одбора

22.02.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

24.02.2011. Тринаеста седница Школског одбора

28.02.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

28.02.2011. Седница Наставничког већа

МАРТ

07.03.2011. Четрнаеста седница Школског одбора

15.03.2011. Одржан 4. састанак Савета родитеља

18.03.2011. У свечаној сали наше школе одржано је међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“ за ученике од 2. до 8. разреда у организацији Друштва математичара Србије

22.03.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

29.03.2011. Петнаеста седница Школског одбора

29.03.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

29.03.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

30.03.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

30.03.2011. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

31.03.2011. Седница Наставничког већа

АПРИЛ

01.–04.04.2011. Поводом обележавања Дана школе у холу школе постављена је изложба ликовних радова, као и изложба архивске грађе добијене из Архива САНУ и из породичне збирке чукунунуке Јована Ристића

05.04.2011. Свечана приредба и прослава поводом Дана школе

06.04.2011. Састанак Педагошког колегијума

08.-15.04.2011. Реализована је настава у природи за ученике 1. разреда (одељења 1-2 и 1-3) на Руднику

09.04.2011. У Ватрогасном друштву Борча одржано је предавање за ученике 7. разреда наше школе на тему „Заштита од пожара“

12.04.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

14.06.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

19.04.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

21.04.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

27.04.2011. Шеснаеста седница Школског одбора

22.04.-04.05.2011. Васкршњи и Првомајски празници

МАЈ

10.05.2011. Изведен једнодневни излет за ученике 2. разреда са маршрутом Нови Сад – Змајева кућа – Петроварадин – Стражилово

10.05.2011. Изведен једнодневни излет за ученике 1. разреда (1-1, 1-3, 1-4) са маршрутом Борча - Бачки Петровац – Кулпин

12.05.2011. У организацији Црвеног крста Палилула одржано је Општинско такмичење „Шта знаш о црвеном крсту“ на коме су учествовали ученици 4. разреда наше школе

19.05.2011. Састанак Педагошког колегијума

20.05.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

20.-27.05.2011. Реализована је настава у природи за ученике 1. разреда (одељење 1-1) на планини Дивчибаре

19.–23.05.2011. У оквиру традиционалне манифестације „Мала матура – велико срце ученици 6., 7. и 8. разреда наше школе угостили су ученике са Косова и Метохије уз координацију наставнице енглеског језика Емине Милошевић и наставника физичког васпитања Милорада Смиљанића

24.05.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

30.05.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

30.05.2011. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

30.05.2011. Седница Наставничког већа

31.05.2011. У организацији Црвеног крста Палилула одржано је градско такмичење „Шта знаш о црвеном крсту“ на коме су учествовали ученици 4. разреда у Дечијем центру у Боговађи

ЈУН

01.06.2011. Одржан 5. састанак Савета родитеља

01.06.2011. Седамнаеста седница Школског одбора

02.06.2011. Седница Наставничког већа

04.06.2011. У акцији „Очистимо Србију“ у организацији Владе Републике Србије учествовали су и ученици 3., 6. и 7. разреда наше школе, а координатори акције су били наставница биологије Мирјана Бркић и учитељ Звонко Стошић

10.06.2011. Крај школске године

14.06.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

16.06.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

16.06.2011. Седница Наставничког већа

20.06.2011. Организован једнодневни излет за запослене у школи, а маршрута је била: манастир Покајница, Радовањски луг, манастир Копорин

30.06.2011. Седница Наставничког већа

ЈУЛ

07.07.2011. Осамнаеста седница Школског одбора

АВГУСТ

22.08.2011. Седница Наставничког већа

25.08.2011. Седница Наставничког већа

22.08.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

30.08.2011. Седница Наставничког већа

30.08.2011. Деветнаеста седница Школског одбора

Током целе школске године у школи је реализован програм Професионалне оријентације за ученике 8. разреда у сарадњи са GIZ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

У ШКОЛСКОЈ 2010/2011.ГОДИНИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Милица Бјелић, 7-1, 1. место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Дијана Мехмеди, 5-2, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Хелена Деспотовић, 7-1, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

4. Александра Томић, 8-2, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

5. Хелена Јаковљевић, 7-2, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Ана Шћепановић, 8-2, 3. место на општинском, 3. место на градском и учешће на републичком такмичењу

БИОЛОГИЈА

1. Милица Бјелић, 7-1, 3. место на општинском такмичењу

ФИЗИКА

1. Милан Ресановић, 7-3, 1. место на општинском и учешће на градском и републичком такмичењу

2. Марко Алавања, 7-3, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Слађана Смиљанић, 3. место на општинском такмичењу

ГЕОГРАФИЈА

1. Драгана Милиновић, 8-4, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

ИСТОРИЈА

1. Никола Крстић, 5-1, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Михаило Дилпарић, 6-2, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Горана Зрнић, 7-2, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

4. Дејана Ракочевић, учешће на градском такмичењу

5. Милош Ромчевић, учешће на градском такмичењу

6. Младен Галијаш, учешће на градском такмичењу

7. Јелена Мандић, учешће на градском такмичењу

МАТЕМАТИКА

1. Богдан Дамљановић, 4-1, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Филип Лашић, 4-3, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Александра Томић, 8-2, учешће на општинском и градском такмичењу

4. Емил Скендери, 8-4, учешће на општинском такмичењу

РЕЦИТАТОРИ

1. Милица Бјелић, 7-1, освојено место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Ана Николић, 4-1, учешће на општинском такмичењу

3. Данка Дервишевић, 2-2, учешће на општинском такмичењу

4. Тамара Трифуновић, 5-1, учешће на општинском такмичењу

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Иван Василов, 8-4, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу (саобраћај)

НАЈРАСПЕВАНИЈА ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА

1. Одељење 4-3 освојило 2. место на општинском такмичењу

ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ

1. Екипа у саставу: Ана Николић 4-1, Андреј Богићевић 4-1, Филип Лашић 4-3 и Светлана Ивановић 4-3, освојила је 1. место на општинском такмичењу и учествовали су на градском такмичењу

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА

1. Ива Јовановић, 2-3, бронзана медаља

Похвале: Бранка Џелајлија 2-3, Исидора Дувњак 2-3, Јован Јовановић 2-3, Јована Туркуљ 2-3, Лука Миљић 3-2, Аријан Азировић 3-3 и Петар Јованов 3-1.

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Учешће на конкурсима: Дан школе „Моја Школа“ и Међународно такмичење „Дете и пас“.

ДРАМСКЕ ГРУПЕ

Представа „Марко Краљевић шоу“ драмске групе секције енглеског језика проглашена најбољом адаптацијом, а Александар Јовановић из 7-1 проглашен за најбољу епизодну улогу.

Библиотекар школе

Ана Милутиновић

Основна школа “Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

О ШКОЛИ

Још 70-их година 20. века јавила се потреба да насеље Борча, поред две постојеће основне школе („Стеван Сремац“ и „Вељко Влаховић“ недавно преименоване у „Раде Драинац“),  добије и трећу школу. Овај пројекат је реализован тек након четири деценије.

На иницијативу Града, а захваљујући средствима Европске инвестиционе банке, саграђена је Основна школа „Јован Ристић“ која је почела са радом 1. септембра 2010. године. Школа је добила име по Јовану Ристићу, дипломати, историчару, филозофу и човеку импресивне интелигенције који је био велика личност у српској политици у 19. веку и једини српски дипломата који је могао равноправно да разговара са европским дипломатама. Колектив школе формиран је од наставника школа „Стеван Сремац“ и „Раде Драинац“, као и наставника и сарадника који су запослени да би се нормално одвијао васпитно-образовни рад. Школа је почела рад са 25 одељења у које је уписано 762 ученика (у млађим разредима 401, а у старијим 361 ученик), с планом да постане четвороодељењска и да се настава одвија само у преподневној смени. Тешкоће на почетку рада представљала је потпуна неопремљеност школе, као и веома оскудни материјално-технички услови. Први вд директора школе била је Весна Петровић, а 11. маја 2011. године именован је данашњи директор школе Милета Ђоровић.

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 01.09.2010. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 30.12.2010., друго је почело 19.01.2011., а завршено 10.06.2011. године. У овој школској години школа је радила у једној – преподневној смени, са 25 одељења у које је уписано 762 ученика (у млађим разредима 401, а у старијим 361 ученика).

Преглед структуре запослених у школи:

Вд директора школе Весна Петровић,

Дирекор школе Милета Ђоровић,

Секретар школе Светлана Јовановић,

Психолог школе Биљана Михаиловић,

Педагог школе Драго Башић,

Библиотекар Ана Милутиновић,

Шеф рачуноводства Ана Димитријевић.

Разредна настава:

Александра Јовановић, Звонко Стошић, Андријана Шикл, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Споменка Трмчић, Марина Петровић, Сунчица Миладиновић, Мира Михаиловић, Горан Максимовић, Јадранка Поповић, Милка Ђоковић, Милан Ашковић.

Предметна настава:

Српски језик - Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Винка Жујко;

Енглески језик - Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић;

Немачки језик - Весна Глигоревић;

Руски језик и грађанско васпитање – Јелена Стеријадис;

Ликовна култура - Јадранка Дабић, Ивана Пејовић;

Музичка култура - Татјана Грујичић- Пиперски, Ивана Велимировић;

Историја - Милена Танчић, Милица Бјеговић;

Географија - Ана Мирковић, Урош Јокић, Петар Шмигић;

Физика - Весна Марковић, Слободан Голубовић;

Математика - Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Весна Ђурђић Ћирић, Данијела Јосић;

Биологија - Мирјана Бркић, Катарина Тодоровић;

Хемија - Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић;

Техничко образовање - Славољуб Пурхмајер, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Душан Лакић;

Информатика и рачунарство - Анђела Ђоровић;

Физичко васпитање - Милорад Смиљанић, Никола Остојић, Јелена Илић;

Веронаука - Сања Ђукић, Милица Андрић, Мухамед Хаџић.

Помоћно особље: Горан Милојевић, Томислав Главина, Зорица Лилић, Зора Ранђеловић, Сузана Алић, Наташа Голоб, Јелица Биједић, Радисава Шимшић, Весна Смилис, Верка Тодоровић, Богдана Калађиевска, Мирјана Јанић, Миланка Митровић, Зорица Шекељић.

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

ЈУЛ

15.07.2010. Прва седница Школског одбора

30.07.2010. Друга седница Школског одбора

АВГУСТ

12.08.2010. Трећа седница Школског одбора

26.08.2010. Четврта седница Школског одбора

СЕПТЕМБАР

01.09.2010. Почетак наставе у школској 2010./2011. Години

03.09.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

06.09.2010. Седница Наставничког већа

07.09.2010. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

13.09.2010. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

15.09.2010. Седница Наставничког већа

29.09.2010. Одржан 1. састанак Савета родитеља

15.09.2010. Пета седница Школског одбора

16.09.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

18.09.2010. Шеста седница Школског одбора

21.09.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

ОКТОБАР

06.10.2010. Састанак Педагошког колегијума

12.10.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

13.10.2010. Одржан 2. састанак Савета родитеља

16.10.2010. Одржан је “Први јесењи крос Борче” - екипно такмичење три школе у атлетици (ОШ “Јован Ристић”, ОШ “Раде Драинац” и ОШ “Стеван Сремац”) на стадиону БСК Борча у организацији Атлетског клуба БСК Борча, на коме су учествовале атлетске екипе дечака и девојчица 7. и 8. разреда наше школе

18.10.2010. Седница Наставничког већа

18.10.2010. Одржан састанак Тима за самовредновање рада школе

19.10.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

21.10.2010. Управа саобраћајне полиције је у нашој школи у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“ одржала предавање за ученике 1. разреда, упознала прваке са правилима понашања у саобраћају и поделила им заштитне прслуке

27.10.2010. Управа саобраћајне полиције је у нашој школи одржала предавање на тему „Безбедност деце у саобраћају“ за ученике од 1. до 4. разреда

29.10.2010. Ученици 1. разреда су посетили позориште Академија 28, где су гледали представу „Чаробњак из Оза“

29.10.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

30.10.2010. У организацији Ватрогасног савеза “Палилула” у просторијама наше школе одржано је финале општинског квиз такмичења ватрогасног подмлатка за ученике основних школе општине Палилула

НОВЕМБАР

02.11.2010. Одржане седнице Одељењских већа за млађе и старије разреде

05.11.2010. Седница Наставничког већа

09.11.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

11.11.2010. Састанак Педагошког колегијума

16.11.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

17.11.2010. Седница Наставничког већа

17.11.2010. Седма седница Школског одбора

19.11.2010. Седница Наставничког већа

19.11.2010. Осма седница Школског одбора

11.11.2010. Одржан 3. састанак Савета родитеља

23.11.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

26.11.2010. Састанак Педагошког колегијума

ДЕЦЕМБАР

08.12.2010. Радионица Тима за развојно планирање ОШ “Јован Ристић” на тему “Разговори о развоју школе” у којој је учествовало 25 ученика, 25 родитеља, 25 наставника наше школе

10.12.2010. Одржан састанак Тима за самовредновање рада школе

14.12.2010. Састанак Педагошког колегијума

15.12.2010. Седница Наставничког већа

21.12.2010. Девета седница Школског одбора

22.12.2010. Предавање „Превенција малолетничке деликвенције“ за ученике 6. разреда које су одржали инспектори МУП-а

22.12.2010. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

27.12.2010. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

28.12.2010. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

28.12.2010. Одржане седнице Одељењских већа за млађе и старије разреде

28.12.2010. Десета седница Школског одбора

29.12.2010. Седница Наставничког већа

30.12.2010. Крај првог полугодишта

ЈАНУАР

19.01.2011. Почетак другог полугодишта

24.01.2011. Састанак Педагошког колегијума

25.01.2011. Седница Наставничког већа

25.01.2011. Једанаеста седница Школског одбора

26.01.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

26.01.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

27.01.2011. Свечана приредба поводом школске славе Свети Сава

31.01.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

ФЕБРУАР

08.02.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

17.02.2011. Дванаеста седница Школског одбора

22.02.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

24.02.2011. Тринаеста седница Школског одбора

28.02.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

28.02.2011. Седница Наставничког већа

МАРТ

07.03.2011. Четрнаеста седница Школског одбора

15.03.2011. Одржан 4. састанак Савета родитеља

18.03.2011. У свечаној сали наше школе одржано је међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“ за ученике од 2. до 8. разреда у организацији Друштва математичара Србије

22.03.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

29.03.2011. Петнаеста седница Школског одбора

29.03.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

29.03.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

30.03.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

30.03.2011. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

31.03.2011. Седница Наставничког већа

АПРИЛ

01.–04.04.2011. Поводом обележавања Дана школе у холу школе постављена је изложба ликовних радова, као и изложба архивске грађе добијене из Архива САНУ и из породичне збирке чукунунуке Јована Ристића

05.04.2011. Свечана приредба и прослава поводом Дана школе

06.04.2011. Састанак Педагошког колегијума

08.-15.04.2011. Реализована је настава у природи за ученике 1. разреда (одељења 1-2 и 1-3) на Руднику

09.04.2011. У Ватрогасном друштву Борча одржано је предавање за ученике 7. разреда наше школе на тему „Заштита од пожара“

12.04.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

14.06.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

19.04.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

21.04.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

27.04.2011. Шеснаеста седница Школског одбора

22.04.-04.05.2011. Васкршњи и Првомајски празници

МАЈ

10.05.2011. Изведен једнодневни излет за ученике 2. разреда са маршрутом Нови Сад – Змајева кућа – Петроварадин – Стражилово

10.05.2011. Изведен једнодневни излет за ученике 1. разреда (1-1, 1-3, 1-4) са маршрутом Борча - Бачки Петровац – Кулпин

12.05.2011. У организацији Црвеног крста Палилула одржано је Општинско такмичење „Шта знаш о црвеном крсту“ на коме су учествовали ученици 4. разреда наше школе

19.05.2011. Састанак Педагошког колегијума

20.05.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

20.-27.05.2011. Реализована је настава у природи за ученике 1. разреда (одељење 1-1) на планини Дивчибаре

19.–23.05.2011. У оквиру традиционалне манифестације „Мала матура – велико срце ученици 6., 7. и 8. разреда наше школе угостили су ученике са Косова и Метохије уз координацију наставнице енглеског језика Емине Милошевић и наставника физичког васпитања Милорада Смиљанића

24.05.2011. Одржан састанак Стручног већа за језик и комуникацију

30.05.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

30.05.2011. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

30.05.2011. Седница Наставничког већа

31.05.2011. У организацији Црвеног крста Палилула одржано је градско такмичење „Шта знаш о црвеном крсту“ на коме су учествовали ученици 4. разреда у Дечијем центру у Боговађи

ЈУН

01.06.2011. Одржан 5. састанак Савета родитеља

01.06.2011. Седамнаеста седница Школског одбора

02.06.2011. Седница Наставничког већа

04.06.2011. У акцији „Очистимо Србију“ у организацији Владе Републике Србије учествовали су и ученици 3., 6. и 7. разреда наше школе, а координатори акције су били наставница биологије Мирјана Бркић и учитељ Звонко Стошић

10.06.2011. Крај школске године

14.06.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

16.06.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

16.06.2011. Седница Наставничког већа

20.06.2011. Организован једнодневни излет за запослене у школи, а маршрута је била: манастир Покајница, Радовањски луг, манастир Копорин

30.06.2011. Седница Наставничког већа

ЈУЛ

07.07.2011. Осамнаеста седница Школског одбора

АВГУСТ

22.08.2011. Седница Наставничког већа

25.08.2011. Седница Наставничког већа

22.08.2011. Одржан састанак Стручног већа за област уметности

30.08.2011. Седница Наставничког већа

30.08.2011. Деветнаеста седница Школског одбора

Током целе школске године у школи је реализован програм Професионалне оријентације за ученике 8. разреда у сарадњи са GIZ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

У ШКОЛСКОЈ 2010/2011.ГОДИНИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Милица Бјелић, 7-1, 1. место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Дијана Мехмеди, 5-2, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Хелена Деспотовић, 7-1, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

4. Александра Томић, 8-2, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

5. Хелена Јаковљевић, 7-2, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Ана Шћепановић, 8-2, 3. место на општинском, 3. место на градском и учешће на републичком такмичењу

БИОЛОГИЈА

1. Милица Бјелић, 7-1, 3. место на општинском такмичењу

ФИЗИКА

1. Милан Ресановић, 7-3, 1. место на општинском и учешће на градском и републичком такмичењу

2. Марко Алавања, 7-3, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Слађана Смиљанић, 3. место на општинском такмичењу

ГЕОГРАФИЈА

1. Драгана Милиновић, 8-4, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

ИСТОРИЈА

1. Никола Крстић, 5-1, 2. место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Михаило Дилпарић, 6-2, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Горана Зрнић, 7-2, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

4. Дејана Ракочевић, учешће на градском такмичењу

5. Милош Ромчевић, учешће на градском такмичењу

6. Младен Галијаш, учешће на градском такмичењу

7. Јелена Мандић, учешће на градском такмичењу

МАТЕМАТИКА

1. Богдан Дамљановић, 4-1, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Филип Лашић, 4-3, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу

3. Александра Томић, 8-2, учешће на општинском и градском такмичењу

4. Емил Скендери, 8-4, учешће на општинском такмичењу

РЕЦИТАТОРИ

1. Милица Бјелић, 7-1, освојено место на општинском и учешће на градском такмичењу

2. Ана Николић, 4-1, учешће на општинском такмичењу

3. Данка Дервишевић, 2-2, учешће на општинском такмичењу

4. Тамара Трифуновић, 5-1, учешће на општинском такмичењу

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Иван Василов, 8-4, 3. место на општинском и учешће на градском такмичењу (саобраћај)

НАЈРАСПЕВАНИЈА ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА

1. Одељење 4-3 освојило 2. место на општинском такмичењу

ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ

1. Екипа у саставу: Ана Николић 4-1, Андреј Богићевић 4-1, Филип Лашић 4-3 и Светлана Ивановић 4-3, освојила је 1. место на општинском такмичењу и учествовали су на градском такмичењу

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА

1. Ива Јовановић, 2-3, бронзана медаља

Похвале: Бранка Џелајлија 2-3, Исидора Дувњак 2-3, Јован Јовановић 2-3, Јована Туркуљ 2-3, Лука Миљић 3-2, Аријан Азировић 3-3 и Петар Јованов 3-1.

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

Учешће на конкурсима: Дан школе „Моја Школа“ и Међународно такмичење „Дете и пас“.

ДРАМСКЕ ГРУПЕ

Представа „Марко Краљевић шоу“ драмске групе секције енглеског језика проглашена најбољом адаптацијом, а Александар Јовановић из 7-1 проглашен за најбољу епизодну улогу.

Библиотекар школе

Ана Милутиновић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0227.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.