III-2

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

час

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Српски     језик

Природа и друштво

Енглески језик

Физичко васпитање (сала)

Грађанско васпитање/

Исламска заједница

2.

Енглески језик

Математика

Српски     језик

Математика

Српски     језик

3.

Физичко васпитање

Српски  језик

Математика

Српски     језик

Физичко  васпитање (сала)

4.

Математика

Ликовна   кулура

Народна традиција

Природа и друштво

Математика

5.

Час одељењског старешине

Ликовна култура

Математичка секција

Музичка култура

Православни катихизис

6.

Допунска настава

Ликовна секција 1.час

ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА

час

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Српски     језик

Природа и друштво

Енглески језик

Физичко васпитање (сала)

Грађанско васпитање/

Исламска заједница

2.

Енглески језик

Математика

Српски     језик

Математика

Српски     језик

3.

Физичко васпитање

Српски    језик

Математика

Српски     језик

Математика

4.

Математика

Ликовна   кулура

Народна традиција

Природа и друштво

Физичко  васпитање (сала)

5.

Час одељењског старешине

Ликовна култура

Математичка секција

Музичка култура

Православни катихизис

6.

Допунска настава

Ликовна секција 1.час

 

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.