Array Штампа Array


РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2018/2019.

*Уписана радна недеља у којој се одржава провера знања.

Наставни предмет

V разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

СРПСКИ ЈЕЗИК

V

6.

15.

5.

13.

21.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

V

17.

6.

ИСТОРИЈА

V

7.

13.

ГЕОГРАФИЈА

V

МАТЕМАТИКА

V

8.

16.

2.

5.

12.

21.

БИОЛОГИЈА

V

10.

17.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

V

7.

РУСКИ ЈЕЗИК

V

7.

12.

Наставни предмет

VI разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

СРПСКИ ЈЕЗИК

VI

9.

14.

7.

13.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VI

18.

5.

ИСТОРИЈА

VI

10.

ГЕОГРАФИЈА

VI

6.

10.

ФИЗИКА

VI

8.

16.

МАТЕМАТИКА

VI

8.

16.

2.

5.

12.

20.

21.

БИОЛОГИЈА

VI

7.

15.

20.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VI

12.

9.

РУСКИ ЈЕЗИК

VI

12.

9.

Наставни предмет

VII разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

СРПСКИ ЈЕЗИК

VII

8.

16.

5.

13.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VII

17.

6.

ИСТОРИЈА

VII

14.

ГЕОГРАФИЈА

VII

6.

13.

ФИЗИКА

VII

10.

18.

МАТЕМАТИКА

VII

9.

15.

3.

5.

12.

20.

21.

БИОЛОГИЈА

VII

11.

18.

ХЕМИЈА

VII

9.

17.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VII

12.

7.

РУСКИ ЈЕЗИК

VII

12.

7.

Наставни предмет

VIII разред

Распоред писмених задатака*

Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања*

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

СРПСКИ ЈЕЗИК

VIII

7.

16.

8.

13.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VIII

18.

5.

ИСТОРИЈА

VIII

11.

ГЕОГРАФИЈА

VIII

16.

ФИЗИКА

VIII

7.

14.

МАТЕМАТИКА

VIII

9.

17.

2.

3.

6.

14.

21.

БИОЛОГИЈА

VIII

10.

17.

ХЕМИЈА

VIII

3.

8.

16.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

VIII

12.

9.

РУСКИ ЈЕЗИК

VIII

12.

9.

Директор: Милета Ђоровић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

images.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.