бр.

нас. нед.

5 – 1

А

5 – 1

Б

5 – 2

А

5 – 2

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски, КЗ,

четвртак

српски, КЗ,

петак

српски, КЗ,

четвртак

српски, КЗ,

петак

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

1.ЕЈ ПЗ

4.ЕЈ ПЗ

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9.mat PZ

8.mat PZ

9.mat PZ

8.mat PZ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

српски, ПЗ,

петак

српски, ПЗ,

четвртак

српски, ПЗ,

петак

српски, ПЗ,

четвртак

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки

КЗ 25.2.

биологија

КЗ 23.2.

биологија КЗ 26.2.

руски

КЗ 25.2.

немачки

КЗ 26.2.

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Engleki jezik

Pismeni zad

3.3. sreda

руски / немачки

КЗ 4.3.

немачки

КЗ 5.3.

руски

КЗ 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

10. ист КВ

Engleki jezik

Pismeni zad

8.3.ponedeljak

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15.mat KV

17. ист КВ

16.mat KV

18.geo KV

15.mat KV

16.mat KV

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

25.geoKV

25.ЕЈ ТЕСТ

23.3.биологија

22.ЕЈ ТЕСТ

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

30.3.биологија

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

6.mat PZ

5.mat PZ

6.mat PZ

5.mat PZ   Историја

09.04.

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Географија (14.04.)

Историја

16.04

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки

ПЗ 22.4.

биологија 20.4 КЗ

биологија

КЗ 23.4.

руски

ПЗ 22.4.

Географија (21.04.)

немачки

ПЗ 23.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

руски / немачки

ПЗ 29.4.

немачки

ПЗ 28.4.

руски

ПЗ 29.4.

32

10.5. – 14.5 .

A – пон, ср, пет

Б-ут,чет

Engleki jezik

Pismeni zad

12.5. sreda

13.ЕЈ ПЗ

10.ЕЈ ПЗ

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски, КЗ, четвртак

Engleki jezik

Pismeni zad

19.5. sreda

српски, КЗ,

петак

српски, КЗ,

четвртак

српски, КЗ,

петак

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

25.mat KV

26. ист КВ

24.mat KV

25.mat KV

24.mat KV

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски, ПЗ, четвртак

02.ист КВ

српски, ПЗ,

петак

српски, ПЗ,

четвртак

српски, ПЗ,

петак

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

8.mat PZ

7.mat PZ

8.mat PZ

7.mat PZ

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

 

 

бр.

нас. нед.

5 – 3

А

5 – 3

Б

5 – 4

А

5 – 4

Б

5 – 5

А

5 – 5

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски

ј. и књ.

четвртак

28.јан. КЗ

српски

ј. и књ.

петак

29.јан.

КЗ

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

КЗ српски

1.2. пон

КЗ српски

2.2. уторак

КЗ српски

1.2. пон

КЗ српски

2.2. уторак

1.ЕЈ ПЗ

4.ЕЈ ПЗ

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9.mat PZ

8.mat PZ

9.mat PZ

8.mat PZ

9.mat PZ

8.mat PZ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

енглески,

1ПЗ, 19.2.,

петак

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски

КЗ 25.2.

немачки КЗ

руски

КЗ 25.2.

биологија

КЗ 23.2.

биологија КЗ 26.2.

енглески

1ПЗ, 22.2.,

понедељак

руски

КЗ 25.2.

биологија

КЗ 23.2.

биологија КЗ 26.2.

немачки

КЗ 24.2.

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Engleki jezik

Pismeni zad

3.3.sreda

руски

КЗ 4.3.

немачки

КЗ

руски

КЗ 4.3.

немачки

КЗ 5.3.

руски

КЗ 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

ПЗ српски

ПЗ српски

Engleki jezik

Pismeni zad

8.3.ponedeljak

ПЗ српски

ПЗ српски

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15.mat KV

16.mat KV

15.mat KV

16.mat KV

18.geo KV

15.mat KV

16.mat KV

18.geo KV

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.3.биологија

25.geo KV

К3-22.3.-

енгл.ј.

25.ЕЈ ТЕСТ

српски

ј. и књ.

уторак

23.март

ПЗ

22.ЕЈ ТЕСТ

српски

ј. и књ.

среда

24.март

ПЗ

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

КЗ српски

КЗ српски

30.3.биологија

КЗ српски

КЗ -29.3.- енгл.ј.

КЗ српски

1.geoKV

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

6.mat PZ

5.mat PZ   Историја

09.04.

6.mat PZ

5.mat PZ  Историја

07.04.

6.mat PZ

5.mat PZ

Историја

07.04.

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Географија (14.04.)

Историја

16.04.

Историја

14.04.

Историја 14.04.

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски

ПЗ 22.4.

немачки ПЗ

Географија (21.04.)

руски

ПЗ 22.4.

биологија 20.4. КЗ

биологија

КЗ 23.4.

руски

ПЗ 22.4.

биологија 20.4. КЗ

немачки

ПЗ 23.4.

биологија 23.4.

КЗ

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

руски

ПЗ 29.4.

немачки ПЗ

руски

ПЗ 29.4.

српски

ј. и књ.

понедељак

26.април

КЗ

немачки

ПЗ 28.4.

руски

ПЗ 29.4.

српски

ј. и књ.

уторак

27.април

КЗ

32

10.5. – 14.5 .

A – пон, ср, пет

Б-ут,чет

Engleki jezik

Pismeni zad

12.5. sreda

13.ЕЈ ПЗ

10.ЕЈ ПЗ

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

Engleki jezik

Pismeni zad

19.5.sreda

2ПЗ-Б-енг.ј.-петак

српски

ј. и књ.

петак

20.мај

ПЗ

српски

ј. и књ.

четвртак

21.мај

ПЗ

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

25.mat KV

24.mat KV

25.mat KV

2ПЗ-А-енг.ј.-понед.

24.mat KV

25.mat KV

24.mat KV

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

ПЗ српски

пон/уторак

ПЗ српски

пон/уторак

ПЗ српски

пон/уторак

ПЗ српски

пон/уторак

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

8.mat PZ

7.mat PZ

8.mat PZ

7.mat PZ

8.mat PZ

7.mat PZ

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА дужих од 15 минута ( 6. Разред)

*ПЗ-писмени задатак, а  остало су контролни задаци.

бр.

нас. нед.

6– 1

А

6 – 1

Б

6 – 2

А

6 – 2

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

26.01. мат

25.01. мат

28.01.mat

29.01.mat

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

3.2.2021. Српски ј.

тест

2.2.2021.

Српски ј.

тест

1.фебруар

српски језик

српски јез. 2.2.2021.

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

11.02. ПЗ

мат

10.02.  ПЗ

мат

12.2 КЗ биологија

11.02. ПЗ

mat

10.02.  ПЗ

mat

биологија 12.2.

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

17.2.КЗ биологија

биологија 19.2.

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

22.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

05.03.гео

02.03.гео

03.03.гео

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

11.3.физика

10.03. ист

11.3.физика

8.03.гео.

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15.03.ист

18.3.физика

15.3.2021.

српски језик пз

16.3.2021.

српски језик пз

18.3физика.

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

немачки 23.3.

25.03 eng

немачки 22.3

немачки 23..3.

25.03.eng.

немачки 26.3.

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

31.03. мат

01.04. мат

30.03.eng

31.03.mat

29.03. историја

01.04.mat

30.03.eng

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9.4. Биологија КЗ

05.04. историја

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

14.4.биологија КЗ

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

22.04. ПЗ мат

21.04 ПЗ мат

22.04.

ПЗ mat

биологија 20.4.

21.04

ПЗ mat

биологија 23.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

немачки ПЗ 26.4

немачки  ПЗ 27.4

немачки ПЗ 26.4

немачки  ПЗ 27.4

32

10.5. – 14.5 .

B – ут, чет

A – пон, ср, пет

10.5.2021.Српски ј.

ПЗ

11.5.2021.Српски ј.

ПЗ

10.5.2021.

српски језик пз

11.5.2021.

српски језик пз

33

17.5. – 21.5.

B- пон, ср, пет

A - ут, чет

18.05.енг ПЗ

20.5.физика

19.05. ист

20.5.физика

18.05.енгПЗ

34

24.5. – 28.5.

B – ут,чет

A – пон, ср, пет

24.05.ист

27.5.физика

25.5.енгПЗ

27.5.физика

25.5.енгПЗ

35

31.5. – 4.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

03.06. мат

02.06. мат

03.06.mat

02.06.mat

36

7.6. – 11.6.

B– ут, чет

A – пон, ср, пет

9.6.2021.

Српски ј.

тест

8.6.2021.

Српски ј.

тест

7.6.2021.

српски језик кз

8.6.2021.

српски језик кз

37

14.6. – 18.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

17.06. ПЗ мат

16.06. ПЗ мат

17.06.

ПЗ mat

16.06

ПЗ mat

бр.

нас. нед.

6 – 3

А

6 – 3

Б

6 – 4

А

6 – 4

Б

6– 5

А

6– 5

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

28.01.mat

29.01.mat

28.01. мат

29.01. мат

26.01.mat

немачки

ПЗ 28.1.

25.01.mat

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

3.2.2021.

Српски ј.

тест

2.2.2021.

Српски ј.

тест

1.2.2021.

српски језик

2.2.2021.

српски језик

2.2.2021.

српски језик

3.2.2021.ссрпски језик

немачки

ПЗ 4.2.

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

11.02. ПЗ

mat

09.02.

biologija

10.02. ПЗ

mat

11.02. ПЗ

мат

10.02.  ПЗ

мат

биологија 12.2.

11.02.

ПЗmat

09.02.

biologija

10.02. ПЗ

mat

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

16.02.

biologija

биологија 19.2.

19.02.

Историја

16.02.

biologija

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

22.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

немачки

КЗ 25.2.

24.02.

Историја

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

03.03.гео.

03.03.гео

03.03.гео.

немачки

КЗ 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

8.03.гео 12.3.физика

8.03.гео

12.3.физика

11.3.физика

8.03.гео

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

19.3.физика

15.3.2021.

српски језик пз

19.3.физика

16.3.2021.

српски језик пз

16.3.2021.

српски језик пз

17.3.2021.

српски језик пз

18.3.физика

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

немачки 25.3.

немачки

26.3.

22.03.eng

немачки 25.3

немачки 26.3.

22.03.eng.

24.03.eng

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

31.03.mat

29.03.eng

01.04.mat

31.03. мат

29.03. историја

01.04. мат

31.03.mat

02.04.eng.

01.04.mat

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

08.04.eng.

08.04.eng

05.04. историја

9.04.

Историја

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

14.04.

Историја

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

22.04.

ПЗ

mat

20.04.

biologija

21.04

ПЗ

mat

22.04. ПЗ.мат

биологија 20.4.

21.04 ПЗ мат

биологија 23.4.

22.04.

ПЗ

mat

20.04.

biologija

21.04

ПЗ

mat

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

немачки  ПЗ 26.4

немачки  ПЗ 27.4.

29.04. biologija

немачки  ПЗ 28.4.

немачки ПЗ 29.4

немачки

ПЗ 28.4.

немачки

ПЗ 29.4

27.04. biologija

32

10.5. – 14.5 .

B – ут, чет

A – пон, ср, пет

10.5.2021.Српски ј.

ПЗ

11.5.2021.Српски ј.

ПЗ

10.5.2021.

српски језик пз

11.5.2021.

српски језик пз

11.5.2021.

српски језик пз

12.5.2021.

српски језик пз

33

17.5. – 21.5.

B- пон, ср, пет

A - ут, чет

21.5.физика

21.5.физика

20.5.физика

19.5.енгПЗ

34

24.5. – 28.5.

B – ут,чет

A – пон, ср, пет

28.5.физика

24.5.енгПЗ

27.5.енгПЗ

28.5.физика

24.5.енгПЗ

27.5.енгПЗ

26.5.енгПЗ

27.5.физика

35

31.5. – 4.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

03.06.mat

02.06.mat

03.06. мат

02.06. мат

03.06.mat

02.06.mat

36

7.6. – 11.6.

B– ут, чет

A – пон, ср, пет

9.6.2021.

Српски ј.

тест

8.6.2021.

Српски ј.

тест

7.6.2021.

српски језик кз

8.6.2021.

српски језик кз

8.6.2021.

српски језик кз

9.6.2021.

српски језик кз

37

14.6. – 18.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

17.06.

ПЗ mat

16.06

ПЗ mat

17.06. ПЗ мат

16.06. ПЗ мат

15.06.

ПЗ mat

14.06

ПЗ mat

7. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА дужих од 15 минута

*ПЗ-писмени задатак, а  остало су контролни задаци.

бр.

нас. нед.

7 – 1

А

7 – 1

Б

7 – 2

А

7 – 2

Б

7 – 3

А

7 – 3

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски

ј. и књ.

26.1. ПЗ

Физика 25.01.

српски      ј. и књ .29.1. ПЗ

српски ј. и књ.26.1. ПЗ

Физика

25.01

српаки       ј. и књ.

29.1. ПЗ

српски ј.и књ.

четвртак

28.1. ПЗ

Физика

Петак 29.01.

српски     ј. и књ.

25.1. ПЗ

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Физика

Понедељак 01.02.

03.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

Физика

Понедељак 01.02.

05.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

Физика

Среда 03.02.

01.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Географија (уторак, 09.02.)

10.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 09.02.)

08.02.енглески ПЗ

8.2.МАТ ПЗ

Географија (четвртак, 11.02.)

9.2.МАТ ПЗ

10.02.енглески ПЗ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

биологија

19.2.

матема.

КЗ 17.2.

среда

матем. 18.2. КЗ четвртак

биологија

19.2

матем. КЗ 17.2. среда.

матем.

18.2. КЗ четвртак

српски ј. и књ.

петак

19.2. КЗ

биологија

18.2.

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки 25.2.

српски ј. и књ.

уторак

23.2. КЗ

биологија

24.2.

српски ј. и књ.

понедељ.

22.2. КЗ

руски / немачки 25.2,

српски ј. и књ.

уторак

23.2. КЗ

биологија

24.2.

српски ј. и  књ.

понедељ.

22.2. КЗ

биологија  23.2.

руски /немачки25.2.

српски ј. и књ.

понед.

22.2. КЗ

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

историја

уторак  02.03.

руски / немачки 4.3,

историја

уторак  02.03.

руски /немачки 4.3.

историја

понедељак 01.03.

руски /немачки 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Историја уторак 09.03.

Историја уторак 09.03.

енглески 12.3. петак

Историја среда 10.03,

енглески 08.3. понедељак

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

енглески кз 17.3

енглески

Кз 16.3

енглески кз 15.3.

15.3.мат КВ,

енглески

кз 17.3.

16.3.мат КВ

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски ј.   и књ.

уторак

23.март ПЗ

Физика

Понедељак 22.03.

српски ј. и књ.среда

24.март ПЗ

српски ј. и књ.

уторак

23.март ПЗ

Физика

Понедељак 22.03

српски ј. и књ.

24.март ПЗ

српски ј. и књ.

четвртак

25.март ПЗ

Физика

Среда

24.03.

српски ј. и књ.

26.март ПЗ

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

Физика

Понедељак 29.03.

Матем. ПЗ 31.3. среда

Географија (уторак, 30.03.)

Математика ПЗ   1.4. чет

Физика

Понедељак 29.03.

Матем. ПЗ

31.3. среда

Географија (уторак, 30.03.)

Матем. ПЗ

1.4. чет

Физика

Среда

31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

05.04

Географија (уторак, 06.04.)

хемија 05.04

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

05.04

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

хемија

12.04

хемија

12.04

хемија

12.04

16.4.мат ПЗ

13.4.мат ПЗ

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки ПЗ

22.4.

биологија

21.4.

руски ПЗ

22.4.

биологија

21.4.

биологија

20.4.

руски ПЗ

22.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

мат. КЗ 28.4.

биологија

28.4.

руски / немачки ПЗ

29.4.

матем. 29.4. КЗ

биологија

28.4.

Матем. КЗ

26.4. пон

руски ПЗ

чет . 29.

биологија

27.4.

руски  ПЗ 29.4.

32

10.5. – 14.5 .

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

енглески ПЗ 12.5.

енглески ПЗ 10.5.

Матем. КЗ

чет. 13.5.

енглески

ПЗ 10.5.

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

енглески ПЗ 17.5.

17.5.мат

18.5.мат

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

енглески ПЗ 26.5

енглески ПЗ 26.5

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски ј. и књ.

среда

1.јун КЗ

српски ј. и књ.

уторак

2.јун КЗ

срски ј. и књ.

среда

1.јун КЗ

српски ј. и књ.

уторак

2.јун КЗ

српски ј. и књ.

среда

3. јун КЗ

српски ј. и књ.

четвртак

2.јун КЗ

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

Мат. ПЗ

7.6. пон.

Мат. ПЗ

10.6. чет

Мат. ПЗ

7.6. пон

Мат. ПЗ

10.6. чет

8.6.мат ПЗ

7.6.мат ПЗ

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

бр.

нас. нед.

7 – 4

А

7 – 4

Б

7 – 5

А

7 – 5

Б

7 – 6

А

7 – 6

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски, КЗ, четвртак

Физика

Петак 29.01.

српски, КЗ, четвртак

Физика

Понедељак 25.01

Физика

Понедељак 25.01

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Физика

Среда 03.02.

02.02.енглески ПЗ

српски, КЗ, четвртак

Физика

Понедељак 01.02.

03.02.енглески ПЗ

српски, КЗ, четвртак

Географија (уторак, 02.02.)

Физика

Понедељак 01.02.

03.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

09.02.енглески ПЗ

Географија (четвртак, 11.02.)

8.2.МАТ ПЗ

9.2.МАТ ПЗ

10.02.енглески ПЗ

КЗ српски

Географија (уторак, 09.02.)

КЗ српски

10.02.енглески ПЗ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

српски, ПЗ, среда

биологија

18.2.

српски, ПЗ, четвртак

српски, ПЗ, среда

Географија (петак, 19.02.)

биологија

18.2.

српски, ПЗ, четвртак

биологија

18.2.

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

биологија 23.2.

матем. 25.2. КЗ

четвртак

немачки 26.2.

матем.

24.2. КЗ

руски / немачки 25.2.

руски 25.2.

матем.

23.2. КЗ

уторак

матем.

КЗ 22.2. понед.ПЗ српски

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

историја

понедељак 01.03.

немачки 5.3.

Географија (уторак, 02.03.)

биологија

1.3.

историја

уторак 02.03.

руски / немачки 4.3.

биологија

1.3.

историја

уторак 02.03. руски 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Историја среда 10.03.

Историја уторак 09.03

Историја

уторак 09.03.

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

енглески кз 16.3.

15.3.мат КВ,

енглески

кз 17.3.

16.3.мат КВ

ПЗ српски

енглески

кз 17.3.

ПЗ српски

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

енглески кз 23.3.

Матем. ПЗ

25.3. чет

Физика

24.03

Матем. ПЗ 26.3. петак

Физика

Понедељак 22.03

Матем.

ПЗ 23.3.

уторак

Физика

Понедељак 22.03

Матем.

ПЗ 24.3.

среда

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

Физика

Среда

31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

Физика

Понедељак 29.03.

енглески кз 31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

Физика

Понедељак 29.03.

енглески кз 31.03.

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски, КЗ, четвртак

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

05.04

српски, КЗ, среда

српски, КЗ, четвртак

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

07.04

српски, КЗ,петак

Географија (уторак, 06.04.)

хемија 07.04

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

хемија

12.04

хемија

14.04

16.4.мат ПЗ

13.4.мат ПЗ

хемија 14.04

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

биологија

20.4.

немачки ПЗ 23.4.

руски / немачки ПЗ

22.4.

биологија

19.4.

руски ПЗ 22.4.

биологија

19.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

немачки ПЗ 26.4.

Матем. КЗ 28.4.

биологија

27.4.

Матем.

КЗ 29.4.

биологија

26.4.

руски  / немачки ПЗ 29.4.

Матем.

КЗ 26.4.

руски ПЗ 29.4.

Матем. КЗ 27.4.

32

10.5. – 14.5 .

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

енглескиПЗ 11.5.

енглески пз 12.05.

биологија

10.5.

енглески ПЗ 12.5.

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

енглески ПЗ 18.5.

17.5.мат

18.5.мат

КЗ српски

КЗ српски

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

енглески ПЗ 26.5

енглески ПЗ 26.5

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски, ПЗ, четвртак

српски, ПЗ, среда

српски, ПЗ, четвртак

српски, ПЗ, среда

ПЗ српски

ПЗ српски

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

Мат. ПЗ

9.6. среда

Мат. ПЗ

10.6. чет

8.6.мат ПЗ

7.6.мат ПЗ

Мат. ПЗ

7.6. пон

Мат. ПЗ

8.6. ут

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

multimedijalna sekcija 1.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.