ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE

ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE 2017/2018 год.

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Соња Чабрић

5-3,4,5,6

Горана Глигоревић

6-1 6-5

Андријана Милошевић

7-1,2,3,4,5

Милена Ђорђевић

6-3 8-3,4,5

Јасминка Стајчић

6-2,4 8-1,2

Јелена Ковачевић

5-1,2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Емина Милошевић

5-4,5,6 7-3,4,5 3-3,4,5

Александра Мијачић

4-1,2,4,5 6-1,2 8-3,4,5

Маријана Томашевић

1-1,2,3,4 5-1,2,3 7-1,2

Наталија Кашак

1-5,6 2-1,2,3,4,5 3-1,2 4-3

Јасмина Вукић

6-3,4,5 8-1,2

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Јадранка Дабић

5-3,4,5,6 6-1,2,3,4,5 7-1,2

8-1,2,3,4,5

Бранкица Кончаревић

5-2 7-3

Биљана Царић

5-1 7-4,5

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ивана Велимировић

8-1,2,3,4,5

Татјана Грујичић-Пиперски

5-1,2,3,4,5,6 7-1,2

Марија Милановић

7-3,4,5 6-1,2,3,4,5

ИСТОРИЈА

Милена Танчић

6-1,2,3,4,5 8-1,2,3,4,5

Весна Рољевић, замена Сања Петровић

5-3,4,5,6 7-1,3

Татјана Савић

5-1,2 7-2,4,5

ГЕОГРАФИЈА

Ана Мирковић

6-1,2,3,4 ,5 8-1,2,3,4,5

Урош Јокић

5-1,2,3

Драгана Јовановић-Џакула

5-4,5,6 7-1,2,3,4,5

ФИЗИКА

Светлана Живковић Радета

7-4,5

Весна Марковић

6-1,2,3,4,5 8-1,2,3,4,5

Босиљка Живановић

7-1,2,3

МАТЕМАТИКА

Мира Николић-Алексић

5-5 7-2,3

Сузана Радичевић

6-1,2 8-4

Весна Ђурђић-Ћирић

5-4,6 7-1,4,5

Мирјана Спасојевић

6-3,4,5 8-2,5

Александар Промицаћ

5-1,2,3 8-1,3

БИОЛОГИЈА

Мирјана Страиновић

5-1,2,3,4,5,6 6-3,4,5 8-3

Данијела Савић

8-4,5

Катарина Тодоровић

6-1,2 8-1,2

Милица Крнета

7-1,2,3,4,5

ХЕМИЈА

Јасмина Шапоњић

8-1,2,3,4,5

Силвија Грковић

7-1,2,3,4,5

РУСКИ ЈЕЗИК

Неда Тодосијевић

6-1/2 7-4/5

8-1/2 5

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Весна Глигоревић

5-2,3,4,5,6 7-1,2,3,5

Јелена Проле

5-1 6-2,3,4 7-4 8-1,3,5

Петра Качук

6-1,5 8-2,4

Славица Стајчић

6-1,2,3,4,5 8-1,2,3,4,5

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Горан Павловић

5-1,2 6-2,3,5

Горан Станковић

7-4 8-1,2,3,4,5

Владимир Цветковић

5-3,5,6 7-3,5

Душан Лакић

5-1,2,3,4,5,6 7-1,2,3,4

Ранко Гребовић

7-1,2,4,5 5-3

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Бранислав Ђоровић

5-1,3,5 7-1,2,3,4,5

Милица Милетић

5-2,4,6

Иван Перовић

5-2,3 6-4,5 7-1,4 8-3,4

Стево Поњавић

5-1,4,5 7-2,3,5

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Бранислав Ђоровић

5-2,3,4,5 6-1,2,4,5 8-1,2

Иван Перовић

7-2,3,4,5

Стево Поњавић

5-1 7-4

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Милош Бузаџин

5-3,5,6 7-1/5,3 6-3,4, 1/2/5

8-4/5

1-4,5,6 2- 4 групе 3-1,2,3/4,5

Дејан Анђеловски

5-1,2,4 7-2,4 8-2,1/3

1-1,2,3 4-1,2,5

Станиша Уверић

4-3,4,6

ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА

Елза Хаџић

по једна група у 1, 3, 5 и 7 разреду

ИНФОРМАТИКА

Анђела Ђоровић

5-1,2,3,4,5,6 6-1,2,3,4,5 7-1,2,3,4,5 8-1,2,3,4

Владимир Цветковић

5-1,2,3,4,5,6

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Весна Виријевић

5р.- 3 групе (5/1-6, 5/4-5, 5/2-3)

6р.- 3 групе (6-1,2,3)

7р.- 2 групе ( 7-1, 7/4-5)

8р.- 2 групе (8/2-5, 8-4)

Горана Глигоревић

6р. -1 група (6/4-5)

7р. -1 група (7/2-3)

8р. -2 групе (8-1,3)

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04339.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.