ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE

ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE 2018/2019 год.

 

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Соња Чабрић, замена Јана Николајевић

6-2,3,4,5,6

Горана Глигоревић

5-6 7-1 7-5

Андријана Милошевић

6-1 8-2,3,4

Милена Ђорђевић

5-3,4,5 7-3

Јасминка Стајчић

5-1,2 7-2,4

Јелена Ковачевић

8-1,5

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Емина Милошевић

6-4,5,6 8-3,4,5 4-3,4,5

Александра Мијачић

1-1,2,4,5,6 5-1,2,3,4,5,6

Маријана Томашевић

2-1,2,3,4 6-1,2,3 8-1,2

Наталија Кашак

2-5,6 3-1,2,3,4,5 4-1,2 1-3

Јасмина Вукић

7-1,2,3,4,5

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Јадранка Дабић

5-1,2,3,4,5,6 6-4,5,6 7-1,2

Бранкица Кончаревић

6-1,2,3 8-1,2,3,4,5,

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ивана Велимировић

6-1,2,3,4,5

Татјана Грујичић-Пиперски

5-1,2,3,4,5,6 7-1,2

Марија Николић

8-3

Мирјана Стевановић

6-6 8-1,2,4,5

ИСТОРИЈА

Милена Танчић

5-1,2 6-3,4,5,6, 7-1,2,3,4,5

Весна Рољевић,

8-1,3,5

Сања Петровић

5-3,4,5,6

Татјана Савић

6-1,2 8-2,4

ГЕОГРАФИЈА

Ана Мирковић

6-1,2,3,4 ,5 7-1,2,3,4,5

Урош Јокић

5-4,5,6

Драгана Јовановић-Џакула

6-6 8-1,2,3,4,5

Тамара Грујичић

5-1,2,3

ФИЗИКА

Светлана Живковић Радета

6-5 8-4,5

Весна Марковић

6-1,2,3,4,6 7-1,2,3,4,5

Босиљка Живановић

8-1,2,3

МАТЕМАТИКА

Мира Николић-Алексић

6-5 8-2,3

Сузана Радичевић

7-1,2,5

Весна Ђурђић-Ћирић

6-4,6 8-1,4,5

Милош Арсић

7-3,4

Ивана Милуновић

6-1,2,3 5-1

Александар Промицаћ

5-2,3,4,5,6

БИОЛОГИЈА

Мирјана Страиновић

6-3,4,5,6 5-1,2,3 7-3,4,5

Данијела Савић

6-1,2 5-4,5,6 7-1,2

Милица Крнета

8-1,2,3,4,5

ХЕМИЈА

Јасмина Шапоњић

7-1,2,3,4,5

Силвија Грковић

8-1,2,3,4,5

РУСКИ ЈЕЗИК

Неда Тодосијевић

7-1/2 8-4/5

6-1/4 6-2/3/5/6 5

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Весна Глигоревић

6-2,3,4,5,6 8-1,2,3,5

Јелена Проле

5-1,2,3,4,5,6 7-2,3,4

Петра Качук

6-1 8-4 7-1,5

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ТИО

Славица Стајчић

5-1,2,3,4,5,6 7-2,3,4,5

Горан Станковић

5-1,2,3,4,5,6, 7-2,3,4,5

Владимир Цветковић

6-3,5 7-1

Душан Лакић

6-1,2,4,5,6 8-1,2,3,4,5

Ранко Гребовић

6-1,2,3,4,6 8-1,2,3,4,5

Босиљка Маркуц

7-1

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Бранислав Ђоровић

6-1,3,5 8-1,3

Милица Милетић

5-2,4,6 7-2

Иван Перовић

6-2,4,6 8-2,4,5 7-3,5

Стево Поњавић

5-1,3,5 7-1,4

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Бранислав Ђоровић

8-1,2,3,4,5 7-2,4

Иван Перовић

7-1

Стево Поњавић

7-3

Милица Милетић

7-5

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Милош Бузаџин

1-5 2-4,5,6 3-1/5,3/4 4-1, 3/4,5 5-1,3,4,5 6-1,5 7-1/3,2/5,4 8-2,5

Дејан Анђеловски

2-1,2,3 3-2 4-2 5-2,6 6-2/3,4,6 8-1,4

Станиша Уверић

1-6,2/3,1/4

ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА

Елза Хаџић

по једна група у 1,2,3,4, 6 и8 разреду –укупно 6 група

ИНФОРМАТИКА

Анђела Ђоровић

5-1,2,3,4,5,6 6-1,2,3,4,5,6

7-1,2,3 8-1,2,3,4,5

Ивана Милуновић

7-4,5,

Владимир Цветковић

5-1,2,3,4,5,6 6-1,2,3,4,5,6

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Весна Виријевић

5р.- 1 група (5-1)

6р.- 3 групе (6-1/4,3,5/6)

8р.- 2 групе (8-2/4, 8-3)

Горана Глигоревић

6р. -1 група (6-2)

7р. -2 групе (7-1,5)

5р. -1 група (5-6)

Сања Петровић

5р.- 2 групе (5-2/3/4, 5-5)

6р. -1 група (6-5),7р.- 2 групе (7-2 7-3/4),8р.- 2 групе (8-1,5)

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04337.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.