Летопис 2013/2014

 

 

 

 

Основна школа „Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 02.09.2013. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 27.12.2013, Друго је почело 20.01.2014, завршено 30.05.2014. за ученике осмог разреда, а 13.06.2014. за ученике осталих разреда. У школу је уписано 919 ученика распоређених у 33 одељења (18 одељења млађих разреда и 15 старијих). И у овој школској години школа је радила у једној – преподневној смени, иако се повећао како број ученика (за 90) тако и број одељења (за 4) у односу на предходну годину. Само су ученици IV разреда мењали смену недељно - по два одељења наизменично.

У току године радиле су и 3 групе продуженог боравка за ученике првог разреда, две васпитне групе другог и једна комбинована група III и IV разреда која је била финансирана из буџета Града.

Преглед структуре запослених у школи:

Дирекор школе: Милета Ђоровић

Секретар школе: Светлана Јовановић

Психолог школе: Биљана Михаиловић

Педагог школе: Драго Башић

Библиотекар: Ана Никетић

Шеф рачуноводства: Ана Димитријевић

Административно-финансијски радник: Драгана Поповић

Разредна настава:

Драгана Радосављев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Тања Боснић, Андријана Шикл, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Драгана Живковић, Споменка Трмчић, Марина Петровић, Сунчица Миладиновић, Мира Матијевић, Снежана Михајлов, Јадранка Поповић, Милка Ђоковић, Велика Томић,Тања Томашевић, Милица Андрић.

Предметна настава:

Српски језик - Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Клара Браић Самарџић

Енглески језик - Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић, Наталија Кашак

Немачки језик - Весна Глигоревић, Јадранка Перовић

Руски језик - Мирјана Петровић Филиповић

Ликовна култура - Јадранка Дабић

Музичка култура - Татјана Грујичић Пиперски, Ивана Велимировић

Историја - Милена Танчић, Милан Јовановић

Географија - Ана Мирковић, Урош Јокић, Драгана Јовановић Џакула

Физика - Весна Марковић, Слободан Голубовић

Математика - Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Весна Ђурђић Ћирић

Биологија - Мирјана Бркић, Данијела Савић, Катарина Тодоровић

Хемија - Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић

Техничко образовање - Славољуб Пурхмајер, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Душан Лакић

Информатика и рачунарство - Анђела Ђоровић

Физичко васпитање – Стево Поњавић, Никола Остојић, Бранислав Ђоровић

Веронаука – Никола Пекић, Сања Ђукић, Будимир Кокотовић, Мухамед Хаџић

Грађанско васпитање – Весна Виријевић

Учитељи у продуженом боравку: Мирела Радолић, Невена Ојданић, Светлана Брашњевић

Помоћно особље: Сока Рујак, Наташа Голоб, Јелица Биједић, Радисава Шимшић, Весна Смилис, Верка Тодоровић,Зорица Лилић, Анка Радојчевић, Ивана Пендовски, Богдана Миливојевић, Миланка Митровић, Светлана Ивановић, Горан Милојевић, Томислав Главина, Зора Ранђеловић

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

СЕПТЕМБАР

01.09.2013. Одржан први састанак Савета родитеља.

02.09.2013. Почетак наставе у школској 2013/2014. години.

10.09.2013. Одржана прва седница Наставничког већа.

13.09.2013. Одржана прва седница Школског одбора.

21.09.2013. Посета Сајму цвећа.

ОКТОБАР

У периоду од 7. до 13. октобра обележена је Дечја недеља. Ученици другог и шестог приредили су приредбу „Ја сам дете и имам право...“ у част ђака првака. Организован је и ликовно-литерарни конкурс.

У првој половини месеца обављен је стоматолошки преглед, а у другој основни систематски.

10.10.2013. Посета биоскопу Таквуд; ученици петог разреда гледали анимирани филм „Штрупфови II“.

17.10.2013. Обављена редовна вакцинација ученика против жутице, дифтерије, тетануса и полиомијелитиса у ДЗ „Милутин Ивковић“ у Борчи.

24.10.2013. Учешће ученика у „Трци за срећније детињство“ на стадиону ОФК „Београд“ у организацији Црвеног крста.

29.10.2013. Одржана друга седница Наставничког већа.

31.10.2013. Одржан други састанак Савета родитеља.

У циљу богаћења књижног фонда библиотеке, током октобра месеца у школи је била организована акција под називом „Једну књигу поклањам библиотеци“ и тада је од ученика школе прикупљено 257 књига, углавном школске лектире и књига за децу. Ван ове акције, ученици и родитељи су поклонили библиотеци још око 120 књига. Остварена је сарадња са издавачком кућом БИГЗ, која је библиотеци крајем октобра 2013. године донирала 7 књига.

НОВЕМБАР

05.11.2013. Одржана друга седница Школског одбора.

15.11. 2013. Посета еколошком фестивалу „Green fest“.

20.11.2013. Одржана трећа седница Наставничког већа.

Предавања у школи:

1. Улога наставника у спољашњем вредновању рада школе,школски програм, развојни план и самовредновање школе“

Реализатори: Весна Муратовић и Милан Јоксимовић, просветни саветници и ШУ Београд

2. „Злоупотреба , злостављање и занемаривање деце“

Реализатор: Милена Горашевић, психолог у Центру за социјални рад Палилула

ДЕЦЕМБАР

03.12.2013. Инспектори Одсека за борбу против наркоманије одржали предавање „Превенција у борби против злоупотребе психоактивних супстанци“ за ученике VII разреда.

17.12.2013. Одржана трећа седница Школског одбора.

24.12.2013. У организацији Савеза за спортску рекреацију и анимацију Србије приређена је новогодишња журка за ученике свих разреда.

26.12.2013. Одржана четврта седница Наставничког већа.

ЈАНУАР

23.01.2014. Одржан трећи састанак Савета родитеља.

27.01.2014. Приредбом на којој су учествовали ученици свих разреда, школски хор, драмска и рецитаторска секција обележена школска слава Свети Сава.

30.01.2014. Одржана четврта седница Школског одбора.

ФЕБРУАР

21.02.2014. Одржана пета седница Наставничког већа.

24.02.2014. Одржана пета седница Школског одбора.

МАРТ

3.03.2014. Организован одлазак на представу „Од навијача до удварача“ у Академији 28.

Сарадња са ДИФ-ом: од 3. марта часове физичког васпитања држе студенти овог факултета, уз присуство разредних старешина.

20.03.2014. Учешће на међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“.

21.03.2014. Основни систематски преглед.

АПРИЛ

01.04.2014. Одржана шеста седница Наставничког већа.

04.04.2014. Пригодним програмом обележен Дан школе.

09.04.2014. Одржана шеста седница Школског одбора.

29.04.2014. Посета позоришту „Бошко Буха“: ученици гледали представу „Мали принц“.

30.04.2014. Уприличена хуманитарна акција „Друг другу – за боље сутра“. Сав приход ишао за помоћ становништву из поплављених подручја. Одржан и традиоционални крос у дворишту школе.

МАЈ

02.05.2014. За ученике VII разреда организована дводневна екскурзија; посећени Студеница, Жича, Копаоник и Лозница.

07.05.2014. За ученике V разреда организован једнодневни излет у Ваљево, одн. Бранковину; обишли су Муселимов конак, Народни музеј, манастир Лелић и родно место Десанке Максимовић.

13-15.05.2014. Ученици VIII разреда били на тродневној екскурзији; боравили су на Златибору и Тари, посетили Стопића пећину, етно село Сирогојно, водопад Гостиље и манастир Рачу; уприличена и вожња Шарганском осмицом.

22.05.2014. Одржан четврти састанак Савета родитеља.

30.05.2014. Завршетак школске године за ученике осмог разреда.

ЈУН

03.06.2014. Одржана седма седница Наставничког већа.

04.06.2014. За ученике VI разреда организована једнодневна екскурзија; посетили су манастир Манасију, Ресавску пећину, водопад Лисину.

13.06.2014. Завршетак школске године за ученике од првог до седмог разреда.

23.06.2014. Одржана осма седница Наставничког већа.

26.06.2014. Одржана седма седница Школског одбора, као и пети састанак Савета родитеља.

ЈУЛ

02.07.2014. Одржана девета седница Наставничког већа.

АВГУСТ

20.08.2014. Одржана десета седница Наставничког већа.

21.08.2014. Одржана осма седница Школског одбора.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

1. Лука Шпановић, 3-3, 2.место на општинском такмичењу из математике

2. Андреј Квргић, 3-4, 3.место на општинском такмичењу из математике

3. Петар Ничић, 4-4, 2. место на општинском такмичењу из математике

4. Милица Радичевић, 4-3, 3.место на општинском такмичењу из математике

5. Ива Јовановић, 5-3, 1.место на општинском такмичењу из српског језика, 2.место на градском такмичењу из српског језика, 2.место на општинском такмичењу из биологије и 2.место на градском такмичењу из биологије

6. Енес Сулејмани, 5-1, 1.место на општинском такмичењу из српског језика

7. Бранка Џелајлија, 5-1, 3.место на општинском такмичењу из српског језика, 3.место на општинском такмичењу из математике, 2.место на општинском такмичењу из биологије и 3.место на градском такмичењу из биологије

8. Ана Марија Понти, 5-3, 3.место на општинском такмичењу из српског језика

9. Немања Миловановић, 5-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

10. Николина Шормаз, 5-2, 2.место на општинском такмичењу из биологије

11. Драгана Цвијетић, 5-1, 3.место на општинском такмичењу из биологије

12. Невена Шпановић, 5-2, 3.место на општинском такмичењу из биологије

13. Јована Туркуљ, 5-2, 3.место на општинском такмичењу из биологије

14. Лана Остојић, 5-3, 1.место на општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“

15. Бојана Јосић, 5-1, 2.место на општинском такмичењу у атлетици (600м)

16. Матеја Фехер, 5-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

17. Никола Ребић, 5-4, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

18. Страхиња Богићевић, 5-4, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

19. Огњен Кнежевић, 5-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

20. Лука Миљић, 6-2, 2.место на општинском такмичењу из физике, 2.место на општинском такмичењу из биологије и 2.место на општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“

21. Александар Чолић, 6-2, 2.место на општинском такмичењу из биологије

22. Теодор Тодоровић, 6-2, 3.место на општинском такмичењу из биологије

23. Владимир Бошковић, 6-2, 3.место на општинском такмичењу из физике

24. Уна Ковачевић, 6-2, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (скок у вис) и 2.место на градском такмичењу у атлетици

25. Мина Ранисављевић, 6-4, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (бацање кугле) и 2.место на градском такмичењу у атлетици

26. Стефана Накијевски, 6-1, 3.место на општинском такмичењу у атлетици (100м)

27. Вукашин Мраовић, 6-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

28. Страхиња Љубичић, 6-1, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

29. Владимир Милић, 6-1, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

30. Радован Видовић, 6-4, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

31. Михајло Ђорђевић, 6-4, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

32. Никола Секулић, 6-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци

33. Анастасија Остојић, 6-4, 3.место на општинском такмичењу у рукомету

34. Андреј Богићевић, 7-2, 3.место на општинском такмичењу из математике и 3.место на општинском такмичењу из хемије

35. Катарина Ђунисић, 7-4, 2.место на општинском такмичењу из хемије

36. Јелена Кошевић, 7-4, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (600м)

37. Светлана Ивановић, 7-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

38. Дејана Сабовљевић, 7-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

39. Катарина Митровић, 7-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

40. Даница Ђуришић, 7-3, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

41. Анастасија Арсић, 7-4, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

42. Сара Шпановић, 7-1, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

43. Амела Сонки, 7-1, 1.место на општинском такмичењу у кошарци и 3.место на општинском такмичењу у рукомету

44. Јулија Ибраимов, 7-3, 3.место на општинском такмичењу у рукомету

45. Александра Митровић, 7-3, 3.место на општинском такмичењу у рукомету

46. Немања Батас, 7-1, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

47. Стефан Стефанов, 7-1, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

48. Никола Радић, 7-4, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

49. Марија Смиљанић, 8-2, 3.место на општинском такмичењу из енглеског језика

50. Дијана Мехмеди, 8-3, 3.место на општинском такмичењу из географије, 2.место на општинском такмичењу из биологије и 2.место на градском такмичењу из биологије

51. Софија Алорић, 8-3, 2.место на општинском такмичењу из биологије, 2.место на градском такмичењу из биологије, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (штафета 4x100м) и 2.место на општинском такмичењу у атлетици (скок у даљ)

52. Милош Ромчевић, 8-3, 2.место на општинском такмичењу из историје, 2.место на градском такмичењу из историје и пласман на републичко такмичење

53. Лука Радуловић, 8-3, 2.место на општинском такмичењу из историје

54. Никола Б. Крстић, 8-1, 3.место на општинском такмичењу из географије и 3.место на општинском такмичењу из математике

55. Стеван Поповић, 8-3, 1.место на општинском такмичењу из математике и 3.место на општинском такмичењу у кошарци

56. Милош Стајчић, 8-2, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (800м) и 3.место на општинском такмичењу у кошарци

57. Тамара Стаменковић, 8-1, 3.место на општинском такмичењу у атлетици (бацање кугле)

58. Тамара Тодоровић, 8-2, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (штафета 4x100м)

59. Теодора Ристић, 8-1, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (штафета 4x100м)

60. Катарина Поповић, 8-3, 1.место на општинском такмичењу у атлетици (штафета 4x100м)

61. Лука Мраовић, 8-2, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

62. Тони Азировић, 8-2, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

63. Лука Угарковић, 8-2, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

64. Лука Кличковић, 8-2, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

65. Марио Маринко, 8-1, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

66. Стефан Тресканица, 8-3, 3.место на општинском такмичењу у кошарци

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ВАН ШКОЛЕ

1. „Комуникацијске вештине и међуљудски односи у школи“ (8 сати, К-4, П:4,6), 05.10.2013, Пета београдска гимназија

2. „Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима“ (16 сати, К-4, П:4,7), 07-08.6.2014, Педагошко друштво Србије

3. Семинар Смотра стваралаштва школских библиотекара Србије“, октобар 2013. године, (8 сати)

4. „Водич за васпитаче – Породица у вртлогу дриге“ (8 сати, К-1, П:1,7), 23.11.2013, Друштво учитеља Новог Сада

5. „Ефикасно оперативно планирање наставе немачког језика кроз унапређивање компетенција наставника“ (8 сати, К-1, П:6), 30.11.2013, „Дата Дидакта“

6. „Васпитање и социјализација ученика – методика васпитног рада“ (8 сати, К-3, П:4,6), 05.10.2013, Удружење „Креативни учитељи“ Лештане

7. „Насиље и злоупотреба путем ИКТ“ (16 сати, К-4, П:8), 01-02.3,2014, Центар за превенцију девијантног понашања код младих

8. „Добра припрема за час – успешан час“ (24 сата, К-2, П:5,6), 15.11-10.12.2013, Образовно креативни центар, Бор

9. Републички зимски семинар: Савремено проучавање српског језика и књижевности (Настава српског језика и књижевности у основној и средњој школи), Београд, 16-18.1.2014, Друштво за српски језик и књижевност Србије

10. Трибина „Каква питања воде до знања“ (1 дан), 01.02.2014, Клет друштво за развој образовања

11. 62. научно-стручни скуп психолога Србије „Професионални развој психолога“ (4 бода, К-4, П:1,6), 28-31.5.2014, Друштво психолога Србије

12. Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника, 9.12.2013-24.1.2014, Центар за унапређење наставе «АБАКУС»

13. Настава у облаку (24 сата, К-2, П:6,8), 15.3-10.4.2014, Образовно креативни центар, Бор

14. Трибина „Табла и креда – Интернет“ (1 дан), 10.5.2014, Образовно креативни центар, Бор

15. „Креативне методе у реализацији верске наставе“ (8 сати, К-1, П:4,6), 02.6.2014, Хемијско медицинска школа Вршац

16. Међународна конференција „Нове технологије у образовању“ (2 бода), 25-26.2.2014, British Council, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Министарство спољне и унутрашње тррговине и телекомуникација, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

17. Oxford teachers' akademy“, (24 сата, К-1, П:6), 19.6.2014, Факултет педагошких наука у Јагодини

18. „Рука у тесту“, (8 сати, К-1, П:5,6), 23.6.2014, ИНН „Винча“

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

multimedijalna sekcija 2.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.