Летопис 2014/2015

 

 

 

 

Основна школа “Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 01.09.2014. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 30.12.2014. године. Друго је почело 20.01.2015, завршено 29.01.2015. године за ученике осмог разреда, а 12.06.2015. за остале ученике. У првом полугодишту ученици првог, другог, петог, шестог, седмог и осмог разреда наставу су похађали само у преподневној смени, док су ученици трећег и четвртог разреда наставу похађали и у преподневној и у поподневној смени, са седмичном променом.

У овој школској години школа је имала 37 одељења са 1009 ученика и то: 20 одељења у млађим разредима са 558 ученика и 17 одељења у старијим разредима са 451 учеником.

У току године радиле су по 3 групе продуженог боравка за ученике првог и за ученике другог разреда. Групе продуженог боравка за ученике првог разреда бројале су, у првом полугодишту и преко 40 ученика, али је, са променом смена у другом полугодишту, број ученика у групама нешто смањен.

Преглед структуре запослених у школи:

Дирекор школе: Милета Ђоровић

Секретар школе: Светлана Јовановић

Психолог школе: Биљана Михаиловић

Педагог школе: Драго Башић

Библиотекар: Ана Милутиновић (од 16. октобра као замена на дужност ступа Горана Глигоревић)

Шеф рачуноводства: Ана Димитријевић

Административно-финансијски радник: Драгана Поповић

Разредна настава:

Драгана Радосављев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Владанка Ирић, Мирела Радолић, Тања Боснић, Андријана Шикл, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Драгана Живковић, Споменка Трмчић, Марина Петровић, Сунчица Миладиновић, Мира Матијевић, Снежана Михајлов, Јадранка Поповић, Милка Ђоковић, Велика Томић,Тања Томашевић, Милица Андрић.

Предметна настава:

Српски језик - Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Андријана Милошевић

Енглески језик - Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић, Наталија Кашак

Немачки језик - Весна Глигоревић, Јадранка Перовић, Марија Станојоска

Руски језик - Мирјана Петровић Филиповић

Ликовна култура - Јадранка Дабић, Биљана Царић

Музичка култура - Татјана Грујичић Пиперски, Ивана Велимировић, Ана Марија Франц

Историја - Милена Танчић, Весна Рољевић, Татјана Савић

Географија - Ана Мирковић, Урош Јокић, Драгана Јовановић Џакула

Физика - Весна Марковић, Слободан Голубовић, Јасмина Шапоњић

Математика - Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Весна Ђурђић Ћирић, Ана Симић

Биологија - Мирјана Бркић, Данијела Савић, Катарина Тодоровић

Хемија - Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић

Техничко образовање - Славољуб Пурхмајер, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Душан Лакић, Милош Ђурић

Информатика и рачунарство - Анђела Ђоровић

Физичко васпитањеСтево Поњавић, Никола Остојић, Бранислав Ђоровић

ВеронаукаНикола Пекић, Станиша Уверић, Будимир Кокотовић, Елза Хаџић

Грађанско васпитањеВесна Виријевић

Учитељи у продуженом боравку: Невена Ојданић, Светлана Брашњевић, Јелена Лојаница, Марија Јакшић, Наташа Ђорђевић, Мирјана Јовановић

Помоћно особље: Сока Рујак, Наташа Голоб, Јелица Биједић, Радисава Шимшић, Весна Смилис, Верка Тодоровић, Зорица Лилић, Анка Радојчевић, Ивана Пендовски, Богдана Миливојевић, Миланка Митровић, Светлана Ивановић, Горан Милојевић, Томислав Главина, Зора Ранђеловић

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

СЕПТЕМБАР

01.09.2014. Почетак наставе у школској 2014/2015. години.

03.09.2014. У организацији Управе саобраћајне полиције града Београда одржано предавање о безбедности деце у саобраћају.

12.09.2014. Одржана прва седница Наставничког већа.

15.09.2014. Одржана прва седница Школског одбора, као и први састанак Савета родитеља.

17.09.2014. Ученици одељења IV1 су, са одељењским старешином Иваном Стојиновом посетили Француски институт и учествовали у радионици на тему „Обновљиви извори енергије“.

27.09.2014. Посета изложби „Дино-парку Природњачком музеју на Калемегдану.

-Обављени стоматолошки прегледи за све ученике IV разреда.

ОКТОБАР

03.04.2014. Одлазак на представу „Барабе“ коју су извели глумци драмског студија „Две бесне глисте“ у Културном центру Палилула.

-Бројним активностима од 5. до 11. октобра обележена Дечја недеља.

07.10.2014. Одржана друга седница Школског одбора.

09.10.2014. Одржана друга седница Наставничког већа.

16.10.2014. У холу школе организована радионица поводом Дана здраве хране; ученици IV-1 са учитељем Иваном Стојиновом посетили музеј „Никола Тесла“.

24.10.2014. Стоматолошки преглед ученика првог разреда.

31.10.2014. Ученици посетили „Green line“ у Дому омладине, фестивал посвећен заштити животне средине, и учествовали у радионицама.

-Отпочела акција „Једну књигу поклањам библиотеци“.

-Посета Сајму књига; за школску библиотеку купљено 286 књигa, претежно лектире.

НОВЕМБАР

05.11.2014. Одржана трећа седница Наставничког већа.

06.11.2014. Одржана трећа седница Школског одбора, као и други састанак Савета родитеља.

ДЕЦЕМБАР

03.12.2014. Завршена акција „Једну књигу поклањам библиотеци“, у којој су прикупљене 352 књиге. Одељење VI-3 и одељенски старешина Соња Чабрић поклонили су највише књига – укупно 153. Највреднији појединац била је Анђела Цветковић VI-3, која је поклонила 27 књига, и она се награђује годишњом чланарином у библиотеци „Милутин Бојић“.

У акцији су се истакла још два одељења:
VIII-2, које је поклонило 80 књига, и
II-3, које је поклонило 70 књига.

11.12.2014. Одржан трећи састанак Савета родитеља.

23.12.2014. Одржана четврта седница Школског одбора; приређен Новогодишњи базар – продајна изложба ученичких рукотворина.

25.12.2014. Одржана четврта седница Наставничког већа, као и четврти састанак Савета родитеља.

26.12.2014. У сарадњи са Савезом за спортску анимацију и рекреацију Србије за ученике је организована новогодишња журка.

29.12.2014. Одржана пета седница Наставничког већа.

ЈАНУАР

19.01.2015. Одржана шеста седница Наставничког већа.

27.01.2015. Пригодним програмом обележена школска слава Свети Сава. Учествовали ученици свих разреда, школски хор, драмска и рецитаторска секција.

28.01.2015. Одржана пета седница Школског одбора.

ФЕБРУАР

12,19,20. и 25. За ученике I, II, III и IV разреда организоване посете Пан театру и Установи културе „Вук“; ученици гледали представе „Мала сирена“ и „Тајне Дунава“.

25.02.2015. Одржана шеста седница Школског одбора, као и седма седница Наставничког већа.

МАРТ

02.03.2015. Одржана седма седница Школског одбора; отпочела сарадња са ДИФ-ом: часове физичког васпитања воде студенти овог факултета у присуству одељенских старешина.

09.03.2015. Одржана осма седница Школског одбора.

10.03.2015. Одржана осма седница Наставничког већа.

19.03.2015. Учешће на међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“.

26.03.2015. У нашој школи, поводом промовисања спорта и здравог начина живота, одржан „Журналов час фискултуре“ који је организовао спортски лист Журнал. Као главни промотери, акцију су подржали наш прослављени одбојкаш Вања Грбић, наше најуспешније кајакашице сестре Молдован, као и редитељ Дарко Бајић, који је говорио о свом филму „Бићемо прваци света“.

-Библиотека „Милутин Бојић“ донирала школској библиотеци 142 књиге и организовала бесплатно учлањење нашим ученицима првог разреда.

АПРИЛ

01.04.2015. Одржана девета седница Наставничког већа.

03.04.2015. Свечаном приредбом обележен Дан школе.

06.04.2015. Поводом Светског дана књиге за децу у посети школи боравио песник Радослав Јовић. Он је ученицима млађих разреда представио своје збирке песама "Звркотека" и "Симпатије" и стрпљиво одговарао на бројна питања заинтересованих (Како се постаје песник? Да ли је тешко писати песме? Где проналазите идеје и инспирацију? О чему најчешће пишете? Да ли имате посебан кутак у кући где пишете? Колико сте песама написали?).

07.04.2015. Одржан пети састанак Савета родитеља.

22.04.2015. Школа се прикључила хуманитарној акцији „Чепом до осмеха“. Средства добијена од рециклаже чепова отишла су у хуманитарне сврхе, са циљем да помогну деци са инвалидитетом или неком сметњом у развоју.

28.04.2015. Одржана девета седница Школског одбора.

МАЈ

14.05.2015. Одржана десета седница Школског одбора, шести састанак Савета родитеља и десета седница Наставничког већа.

17.05.2015. Поводом Светског дана породице, који је 15. маја, од 14 часова у дворишту наше школе одржана је манифестација под називомЛепо лице породице“, први пут на територији општине Палилула.

28.05.2015. Часопис "Јесењин" објавио је песме ученица наше школе - талентованих младих песникиња: Бојане Трифуновић III-4, Анастасије Степановић II-1 и Ање Живадиновић II-5.

29.05.2015. Завршетак школске године за ученике VIII разреда.

ЈУН

04.06.2015. Одржана једанаеста седница Наставничког већа.

12.06.2015. Завршетак школске године за ученике од I до VII разреда; одржана дванаеста седница Наставничког већа.

26.06.2015. Одржан седми састанак Савета родитеља.

ЈУЛ

01.07.2015. Одржана конститутивна седница новог Школског одбора.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

1. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, 23.10.2014.

2. РАДИОНИЦА „НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА“ 23.10.2014.

3. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ МАТЕМАТИКЕ У 2-3 „ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ“, 28.10.2014.

4. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 5-2 „МОЈА БАЈКА – АНАЛИЗА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА“, 18.11.2014.

5. РАДИОНИЦА „СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДЕ“ 18.11.2014.

6. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 28.11.2014.

7. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, 28.11.2014.

8. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, 4.12.2014.

9. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 2-4 „ВЕЛИКО СЛОВО“, 15.12.2014.

10. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 2-6 „ПАС И ЊЕГОВА СЕНКА; КОЊ И МАГАРЕ“, 17.12.2014.

11. РАДИОНИЦA „КОМУНИКАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА (РАЗЛИЧИТИХ ВАСПИТНИХ СТИЛОВА)“ 23.12.2014.

12. ПРЕДАВАЊЕ (???), 26.12.2014.

13. УГЛЕДНИ ЧАС У 4-1 „ПЕПЕЉУГА“, 21.1.2015.

14. ПРЕДАВАЊЕ „МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ“, 10.3.2015.

15. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 8-4 „ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ“, 10.3.2015.

16. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ МАТЕМАТИКЕ У „ВЕЗА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА“, 26.3.2015.

17. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА „ПРВА ЉУБАВ, Б.НУШИЋ“, 21.4.2015.

18. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА „STONE SOUP – THE STORY“, 27.4.2015.

19. УГЛЕДНИ ЧАС „БАЈКЕ БРАЋЕ ГРИМ“, 30.4.2015.

20. ПРЕДАВАЊЕ „ЗАИНТЕРЕСУЈ ЂАКЕ ЗА УЧЕЊЕ“, АПРИЛ 2015.

21. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ МАТЕМАТИКЕ У 2-1 „ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ЧИНИОЦА“, 4.5.2015.

22. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА „ЗАМИСЛИТЕ, Д.РАДОВИЋ“, 25.5.2015.

23. РАДИОНИЦA „ОСНАЖИВАЊЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА УСПЕШАН РАД СА РОДИТЕЉИМА“ 24.6.2015.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

У школској 2014/2015. години 33 наставника и стручних сарадника похађали су 12 различитих акредитованих облика стручног усавршавања и то: 9 семинара и по једну трибину, конференцију и стручне дане.

Двадесет седморо наставника похађало је по један облик стручног усавршавања, а по троје су похађали 2, односно 3 различита облика стручног усавршавања ван школе.

 

Назив облика стручног усавршавања

Облик стручног усавршавања

Број наставника који су га похађали

1.

«Учионица добре воље – школски програм за конструктивно решавање сукоба»

семинар

24

2.

„Зашто је важно самовредновање ученица и ученика“

трибина

4

3.

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивнх супстанци

Семинар

2

4.

Подршка Тимовима за заштиту деце од насиља – транспарентно не против насиља

Семинар

2

5.

Oxford professional development

Семинар

2

6.

Принципи диференцијације у настави немачког језика

Семинар

1

7.

«Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања» модули 2. и 5.

Семинар

1

8.

«Априлски дани за наставнике хемије»

Дани

1

9.

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“

Семинар

1

10.

Четврта коференција „Техничко и информатичко образовање у Југоисточној Европи – стање и перспективе»

конференција

1

11.

„Парадокси интернета“

Семинар

1

12.

„Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно срдство у настави“

Семинар

1

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

Наставни предмет

Општинско такмичење

Градско такмичење

Српски језик

Ива Јовановић 6/3 3.место

Ива Јовановић 6/3 2.место

Биологија

Стефан Јосиповић 5/4 1.место

Уна Ковачевић 1.место

Милица Радичевић 5/4 2.место

Петар Ничић 5/4 2.место

Лука Миљић 2.место

Ива Јовановић 2.место

Александар Чобић 3.место

Бранка Џелајлија 3.место

Стефан Јосиповић 1.место

Лука Миљић 1.место

Милица Радичевић 2.место

Петар Ничић 2.место

Ива Јовановић 3.место

Уна Ковачевић 3.место

Географија

Елвис Сулејмани 8/3 3.место

Историја

Милица Радичевић 5/2 3.место

Петар Чоловић 7/2 3.место

Филип Ђекић 7/3 3.место

Хемија

Лука Миљић 7/2 2.место

Математика

Никола Радичевић 3 / 1.место

Стефан Јосиповић 5 раз. 2.место

Спортска такмичења

Уна Ковачевић

Атлетика 1.место

Техничко и информатичко образовање

Матеја Раковић 6/1 3.место

Кенгур без граница

Милица Радичевић 5/4 .место

Ликовни конкурси

Тема „Народне ношње“

Специјалне награде: Исидора Бркић 3/1 и Никола Радичевић 3/1

Тема:“Свако дете срећног лица чува једна породица“

Катарина Каплановић 3/3 1.место

Ирина Јосић 2/3 3.место

Тема:“Београд ноћу“

Катарина Ђунишић 2.место

Филип Драшковић ¾ 3.место

Драмске групе

Ученици 3/1 и 3/3 разреда

Представа „Бајка из парка“ 1.место

Драмска група: Катарина Каплановић 3/3, Исидора Бркић 3/1, Раде Ђурић 3/1, Анастасија Јовановић 3/1, Андреја Матовић 3/3, Јован Дамјановић 3/3, Ана Милошевић 3/3, Вишња Тодосијевић 3/1, Лука Ковачевић 3/1

Освојено треће место на градском такмичењу

са представом „Бајка из парка“. Освојена награда за сценографију.

11.дечји међународни фестивал „Креативна чаролија“

Драмски конкурс за најбољи дечји позоришни комад:

Представа „Црвенкапа“ 1.место

Драмска група: ученици 3/1 и 3/3 разреда

Исидора Бркић 3/1, Јован Дамјановић 3/3, Анастасија Јовановић 3/1, Реља Станковић 3/1, Борис Матић 3/1, Вишња Тодосијевић 3/1, Ана Милошевић 3/3, Маја Милчић 3/3, Раде Ђурић 3/1, Маја Илић 3/3, Лука Ковачевић 3/1, Катарина Карањац 3/1, Нада Вулетић 3/1, Теодора Благојевић 3/3, Андрија Матовић 3/3, Никола Радичевић 3/1 и Марко Николић 3/3

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0233.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.