Први разред

Изабрани уџбеници за I разред, за школску 2016/2017. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

Цена

„Буквар” за први разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

890,00

„Радна свеска уз буквар - Писана слова”, за први разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

390,00

„Радна свеска уз буквар - Штампана слова”, за први разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

390,00

„Реч по реч”, читанка за први разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

770,00

„Реч по реч”, радна свеска уз читанку за први разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

550,00

МАТЕМАТИКА

„Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе

Ива Иванчевић,

Сенка Тахировић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

740,00

„Математика 1”, радна свеска из математике за први разред основне школе

Ива Иванчевић,

Сенка Тахировић

740,00

СВЕТ ОКО НАС

Истражујемо свет око нас 1, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић

БИГЗ школство доо

600,00

Истражујемо свет око нас 1, радна свеска (1. и 2. део)

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић

800,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за први разред основне школе (са диском)

Владица Илић

Креативни центар

700,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Свет у мојим рукама”, ликовна култура за први разред основне школе

Сања Филиповић

Klett Издавачка кућа доо

690,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Енглески језик за трећи разред основне школе, Smart Junior 1

H. Q. Mitchell

Дата Статус д.о.о.

720,00

Smart Junior 1, радна свеска

H. Q. Mitchell

480,00

Изборни предмети

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за први разред основне школе

Нада Игњатовић-Савић, Марија Вуловић, Гордана Кесеровић, Дијана Копуновић, Тијана Павловић, Јелена Димитријевић

Креативни центар

650,00

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Чувари природе за први разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

450,00

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА - уџбеник за први разред основне школе

Маринчић Драган, Васић Драгољуб

ЈП Завод за уџбенике

468,60

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Уџбеник Ковчежић моје баке, Народна традиција за први разред основне школе

С. Миловановић и И. Јухас

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.

480,00

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.