Трећи разред

Избор уџбеника за III разред, за школску 2016/2017. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

Цена

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

760,00

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Јелена Срдић

650,00

„Радна свеска”, српски језик за трећи разред основне школе

Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

620,00

МАТЕМАТИКА

„Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе

Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

740,00

„Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе

Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

740,00

ПРИРОДА И ДРУШТВО

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе

Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

740,00

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе

МаринаМунитлак , АндријанаШиклЕрски, АлбинаХолод

740,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе

Невена Хаџи Јованчић

Klett Издавачкакућадоо

740,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за трећи разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

500,00

Радна свеска- музичка култура за трећи разред основне школе (са диском)

Владица Илић

450,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Енглески језик за трећи разред основне школе, Smart Junior 3

H. Q. Mitchell

Дата Статус д.о.о.

800,00

Smart Junior 3, радна свеска

H. Q. Mitchell

660,00

Изборни предмети

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима – радна свеска за трећи разред основне школе

Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Марија Вуловић, Евгенија Јокановић, Слободанка Јовановић, Марина Остојић

Креативни центар

650,00

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Уџбеник Сваки занат је златан – народна традиција за трећи разред основне школе

Слађана Миловановић

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

480,00

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА - уџбеникзатрећиразредосновнешколе

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

ЈП Завод за уџбенике

596,20

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Чувари природе за трећи разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

450,00

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.