Четврти разред

Изабрани уџбеници за IV разред, за школску 2016/2017. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

Цена

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

790,00

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе

Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

650,00

„Радна свеска”, српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић- Живановић, Соња Чабрић

630,00

МАТЕМАТИКА

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Klett Издавачка кућа доо

690,00

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

740,00

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти разред основне школе

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић

345,00

ПРИРОДА И ДРУШТВО

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Klett Издавачка кућа доо

690,00

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

590,00

„Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за четврти разред основне школе

Драгица Миловановић , Зоран Б. Гаврић

345,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за четврти разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

500,00

Радна свеска - музичка култура за четврти разред основне школе (са

диском)

Владица Илић

480,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура за четврти разред основне школе

Мирјана Живковић

Креативни центар

500,00

Ликовна култура за четврти разред основне школе - радни листови и

материјал за рад уз уџбеник

Мирјана Живковић

550,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Енглески језик за четврти разред основне школе, Smart Junior 4

H. Q. Mitchell

Дата Статус д.о.о.

850,00

Smart Junior 4, радна свеска

H. Q. Mitchell

690,00

Изборни предмети

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за четврти разред основне школе

Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић

Креативни центар

650,00

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА - уџбеник за четврти разред основне школе

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Завод за уџбенике

596,20

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Народна традиција, радна свеска за 4. разред основне школе

Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић

АТОС

550,00

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Читанка за четврти разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

450,00

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.