Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку.Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно - образовних проблема.

Савет родитеља:

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

- даје сагласност на програм и организовање екскурзија

- предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног рада

- учествује у поступку предлагања изборних предмета

- учествује у поступку предлагања избора уџбеника

- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене делатности установе

- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика

- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе

- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана ; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

- разматра и прати услове за рад установе

- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.

 

Представници Савета родитеља за школску 2019/2020.годину:

1-1 Небојша Варошић

1-2 Миодраг Ковачевић

1-3 Драгана Ристановић

1-4 Данка Бероња

1-5 Биљана Пажин

2-1    Александра Крстовић

2-2    Маја Митровски

2-3    Ивана Весић

2-4    Александар Пајевић

2-5    Весна Милићевић

2-6    Андријана Попов

3-1    Марија Вуцковић

3-2    Сњежана Хинић

3-3    Николија Поповић

3-4    Далиборка Јовановић

3-5    Катарина Ђорђевић

3-6    Бисера Вукашиновић

4-1    Сузана Ћосовић

4-2    Слађана Тошић

4-3    Нада Симић Благојевић

4-4    Синиша Панајотовић

4-5    Вања Белецки

5-1    Јелена Гњидић Бијелић

5-2    Јелена Карајловић

5-3    Марија Алексић

5-4    Александар Нишавић – председник Савета родитеља

5-5    Горан Павловић

6-1    Ивана Царевић

6-2    Слађана Марковић Станојевић

6-3    Славица Пуач

6-4    Јелица Драгичевић

6-5    Смиљка Каплановић

6-6    Ана Марковић

7-1     Игор Станковић

7-2    Дејан Сандић

7-3    Валентина Симиџија

7-4    Александар Јовановић

7-5    Мирјана Ђорђевић

7-6    Маја Обрић

8-1    Радмила Драшковић

8-2    Милоје Ковачевић

8-3    Зоран Илић

8-4    Сања Сладић

 

8-5    Сања Дракулић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0076.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.