ДОПУНСКА НАСТАВА , ДОДАТНИ РАД, СЕКЦИЈЕ 2017/2018

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

непарна смена пре, парна смена после подне

непарна смена пре, парна смена после подне

непарна смена после, парна смена пре подне

непарна смена после, парна смена пре подне

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1

Соња Чабрић

5-3,4,5,6

среда

7,15-7,55

петак

12,25-13,15

понедељак

19,15-20,00

петак

18,30-19,15

2

Горана Глигоревић

6-1,5

среда

13,15-14,00

среда

7,15-7,55

петак

12,30-14,00

3

Андријана Милошевић

7-1,2,3,4,5

понедељак

7,15-7,55

четвртак

7,15-7,55

понедељак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

4

Милена Ђорђевић

6-3, 8-3,4,5

среда четвртак

19-15-20,00

петак

19,15-20,00

среда четвртак

13,15-14,00 7,15-7,55

петак

13,15-14,00

5

Jeлена Ковачевић

5-1,2

понедељак

7,15-7,55

уторак

7,15-7,55

понедељак

19,15-19,40

среда

19,15-19,40

6

Јасминка Стајчић

6-2,4 8-1,2

среда петак

19,15-20,00 13,15-14,00

понедељак уторак

19,15-20,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7

Емина Милошевић

5-4,5,6 7-3,4,5

среда

7,15-7,55

понедељак

13,15-14,00

петак

13,15-14,00

понедељак

13,15-14,00

8

Александра Мијачић

4-1,2,4,5,6 6-1,2 8-3,4,5

уторак

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

четвртак

7,15-7,55

петак

7,15-7,55

9

Маријана Томашевић

5-1,2,3 7-1,2

понедељак

13,15-14,00

понедељак

13,15-14,00

четвртак петак

13,15-14,00

10

Наталија Кашак

1-5,6 2-1,2,3,4,5 3-1,2 4-3

понедељак

12,25-13,10

четвртак

12,26-13,10

понедељак

12,25-13,10

четвртак

12,25-13,10

11

Јасмина Вукић

6-3,4,5 8-1,2

понедељак

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

понедељак

13,15-14,00

среда

7,15-7,55

ИСТОРИЈА

12

Сања Петровић

5-3,4,5,6 7-1,3

среда

13,15

13

Милена Танчић

6,8

четвртак, петак

13,15-14,00

среда, петак

13,15-14,00

14

Татјана Савић

5-1,2 7-2,4,5

среда

13,15-14,00

ГЕОГРАФИЈА

15

Ана Мирковић

6,8

петак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

16

Драгана Јовановић-Џакула

5-4,5,6 7-1,2,3,4,5

понедељак

7,15-7,55

понедељак

13,15-14,00

ФИЗИКА

17

Светлана Живковић-Радета

среда

13,15-14,00

18

Весна Марковић

6,8

среда

13,15-14,00

уторак

13,15-14,00

петак

13,15-14,00

19

Босиљка Живановић

петак

13,15-14,00

среда

7,15-7,55

среда

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

МАТЕМАТИКА

20

Мира Николић-Алексић

5-5 7-2,3

понедељак (5.раз) и петак (7.раз)

7,20-7,55

петак (5.разед)

12,25-13,10

понедељак (5.раз) и петак (7.раз)

13,15-14,00

среда (7. разред)

13,15-14,00

21

Сузана Радичевић

6-1,2 8-4

петак (6.разред)

13,15-14,00

среда (6.разред)

13,15-14,00

уторак (6.разред)

7,15-7,55

среда (8.разред)

7,15-7,55

22

Александар Промицаћ

5-1,2,3 8-1,3

среда (5.раз) петак (8.раз)

13,15-14,00

среда (5.раз) петак (8.раз)

13,15-14,00

23

Мирјана Спасојевић

6-3,4,5 8-2,5

понедељак (8.раз) четвртак(6.раз)

19,15-20,00 13,15-14,00

понедељак (8.раз) четвртак(6.раз)

13,15-14,00

24

Весна Ђурђић-Ћирић

5-4,6 7-1,4,5

уторак

7,15-7,55 13,15-14,00

среда13,15-14,00

БИОЛОГИЈА

25

Милица Крнета

7-1,2,3,4,5

уторак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

уторак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

26

Катарина Тодоровић

уторак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

уторак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

27

Мирјана Страиновић

четвртак

7,15-7,55 и 13,15-14,00

уторак

7,15-7,55 и 13,15-14,00

среда

13,15-14,00

петак

13,15-14,00

ХЕМИЈА

28

Јасмина Шапоњић

8

понедељак

13,15-14,00

петак

13,15-14,00

29

Силвија Грковић

7

среда

13,15-14,00

понедељак

13,15-14,00

РЈ

30

Неда Тодосијевић

5,6,7,8

уторак

7,15-7,55

четвртак

7,15-7,55

уторак

7,15-7,55

четвртак

7,15-7,55

НЈ

31

Весна Глигоревић

понедељак

13,15-14,00

уторак

13,15-14,00

32

Јелена Проле

уторак

13,15-14,00

уторак

13,15-14,00

33

Петра Качук

уторак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

ЛК

34

Јадранка Дабић

ТиИО

35

Горан Станковић

36

Владимир Цветковић

37

Душан Лакић

38

Славица Стајчић

39

Горан Павловић

МК

40

Татјана Грујичић-Пиперски

41

Марија Милановић

ИНФ

42

Анђела Ђоровић

ФВ

43

Бранислав Ђоровић

44

Иван Перовић

45

Стево Поњавић

ВН

46

Милош Бузаџин

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

СЕКЦИЈЕ

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

непарна смена пре, парна смена после подне

непарна смена после, парна смена пре подне

ДАН

ВРЕМЕ

ДАН

ВРЕМЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1

Соња Чабрић

5-3,4,5,6

уторак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

Читалачки клуб

2

Горана Глигоревић

6-1,5

3

Андријана Милошевић

7-1,2,3,4,5

петак

7,15-7,55

петак

13,15-14,00

Драмска секција

4

Милена Ђорђевић

6-3, 8-3,4,5

понедељак

19,15-20,00

понедељак

13,15-14,00

Познавање књижевности

5

Jeлена Ковачевић

5-1,2

петак

12,30-13,15

петак

13,00-13,45

Читалачки клуб

6

Јасминка Стајчић

6-2,4 8-1,2

четвртак

19,15-20,00

среда

7,30-7,55

Литерарна

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7

Емина Милошевић

5-4,5,6 7-3,4,5

петак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

Мултимедијална

8

Александра Мијачић

4-1,2,4,5,6 6-1,2 8-3,4,5

9

Маријана Томашевић

5-1,2,3 7-1,2

уторак

12,30-13,15

Драмска

10

Наталија Кашак

1-5,6 2-1,2,3,4,5 3-1,2 4-3

11

Јасмина Вукић

6-3,4,5 8-1,2

петак

13,15-14,00

петак

7,15-7,55

Драмска секција

ИСТОРИЈА

12

Сања Петровић

5-3,4,5,6 7-1,3

понедељак

13,15-14,00

Млади историчари

13

Милена Танчић

6,8

14

Татјана Савић

5-1,2 7-2,4,5

среда

7,15-7,55

Млади историчари

ГЕОГРАФИЈА

15

Ана Мирковић

6,8

16

Драгана Јовановић-Џакула

5-4,5,6 7-1,2,3,4,5

уторак

7,15-7,55

уторак

19,15-20,00

Млади географи

ФИЗИКА

17

Светлана Живковић-Радета

18

Весна Марковић

6,8

19

Босиљка Живановић

МАТЕМАТИКА

20

Мира Николић-Алексић

5-5 7-2,3

21

Сузана Радичевић

6-1,2 8-4

22

Александар Промицаћ

5-1,2,3 8-1,3

четвртак

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

Математичка секција

23

Мирјана Спасојевић

6-3,4,5 8-2,5

24

Весна Ђурђић-Ћирић

5-4,6 7-1,4,5

БИОЛОГИЈА

25

Милица Крнета

7-1,2,3,4,5

26

Катарина Тодоровић

27

Мирјана Страиновић

ХЕМИЈА

28

Јасмина Шапоњић

8

29

Силвија Грковић

7

РЈ

30

Неда Тодосијевић

5,6,7,8

НЈ

31

Весна Глигоревић

петак

13,15-14,00

Драмска секција -немачки језик

32

Јелена Проле

четвртак

13,15-14,00

Музичка секција-немачки језик

33

Петра Качук

ЛК

34

Јадранка Дабић

уторак

13,15-14,00

Ликовна секција

ТиИО

35

Горан Станковић

четвртак

13,15-14,00

Моделарска секција

36

Владимир Цветковић

среда

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

Моделарска секција

37

Душан Лакић

понедељак

13,15-14,00

понедељак

13,15-14,00

Саобраћајна секција

38

Славица Стајчић

среда

13,15-14,00

четвртак

13,15-14,00

Моделарска секција

39

Горан Павловић

среда

13,15-14,01

четвртак

13,15-14,01

Моделарска секција

МК

40

Татјана Грујичић-Пиперски

уторак и петак

13,15-14,00

уторак и петак

13,15-14,00

Хор

41

Марија Милановић

петак

13,15-14,00

петак

13,15-14,00

Певање

ИНФ

42

Анђела Ђоровић

понедељак

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

Информатичка секција

ФВ

43

Бранислав Ђоровић

среда

13,15-14,00

среда

13,15-14,00

Кошаркашка секција

44

Иван Перовић

уторак и петак

13,15-14,00

уторак и петак

13,15-14,00

Фудбалска с.

45

Стево Поњавић

понедељак

13,15-14,00

понедељак

13,15-14,00

Одбојкашка с.

ВН

46

Милош Бузаџин

уторак

13,15-14,00

уторак

13,15-14,00

Библијски свет

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.