ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 03/17 - Партија 5

На основу члана 109 став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН РИСТИЋ“

Беле Бартока 48а

11211 Борча

www.osjovanristic.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

03/17 - Партија 5

У поступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 03/17, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге организације и реализације екскурзија и настава у природи, редни број ЈН 03/17, ознака из ОРН 63516000 – Услуга организације путовања, Основна школа „Јован Ристић“, дана 11.10.2017. године, донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке за партију 5, због тога што нису били испуњени услови за доделу уговора – наручилац није примио ниједну прихватљиву понуду.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

03/17 - јавна набавка мале вредности - услуге

Предмет

Услуга организације и реализације екскурзије ученика петог разреда, редни број ЈН 03/17, ознака из ОРН 63516000 – Услуга организације путовања

Процењена вредност

300.000,00 динара

Број примљених понуда

Четири понуде које не испуњавају техничке спецификације наручиоца:

1. „Балканик“ д.о.о. Синђелићева 24, 14000 Ваљево

2. „Октопод“ д.о.о. Бојанска 7, 11000 Београд

3. „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11010 Београд

4. „Vanja travel agency“ д.о.о. Александра Поповића 15, 11080 Земун

Оквирни датуми поновног спровођења поступка

Између 01.11. и 01.12.2017. године

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04338.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.