ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03/17, партија 2

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН РИСТИЋ“

Беле Бартока 48а

11211 Борча

www.osjovanristic.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03/17

У поступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 03/17, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге организације екскурзија и настава у природи, ознака из ОРН 63516000услуге организације путовања, Основна школа „Јован Ристић“ закључила је уговор са добављачем „MIVEX“ D.O.O., са седиштем у Београду, Улица Драгице Кончар 21, ПИБ: 100163511, Матични број: 06891403.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

03/17 - јавна набавка мале вредности - услуге

Предмет

Екскурзија ученика другог разреда, ознака из ОРН 63516000услуге организације путовања

Нето уговорена вредност

331.250,00 динара

Бруто уговорена вредност

331.250,00 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

четири

Највиша понуђена цена

422.500,00 динара

Најнижа понуђена цена

331.250,00 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

422.500,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

331.250,00 динара

Одлука о додели уговора

Донета дана 11.10.2017. године

Уговор закључен

24.10.2017. године

Разлози за измену уговора о јавној набавци

Нису предвиђени Конкурсном документацијом.

Основни подаци о добављачу

„MIVEX“ D.O.O., са седиштем у Београду, Улица Драгице Кончар 21, ПИБ: 100163511, Матични број: 06891403

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика

Ликовни радови

dsc04337.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.