Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи.Школски одбор има девет чланова:     три

представника јединице локалне самоуправе,три представника запослених у школи и три

представника Савета родитеља.

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда

родитеља Савет родитеља ,тајним изјашњавањем.Председника и друге чланове

Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе по

предлогу овлашћеног предлагача.

 

Чланови школског одбора школе „ Јован Ристић“ су:

 

Немања Антовић- председник

Дејан Павловић-члан

Бобан Ристић-члан

Варадинка Журкић- члан

Милош Воркапић- члан

Ивана Боровац- члан

Весна Глигоревић, професор немачког – члан

Милена Танчић, професор историје- члан

Милка Ђоковић, професор разредне наставе - члан

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04338.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.