ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019

 

Изабрани уџбеници за I разред, за школску 2018/2019. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

 

МАТЕМАТИКА

 

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 

СВЕТ ОКО НАС

 

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Енглески језик за први разред основне школе, Smart Junior 1

H. Q. Mitchell

Дата Статус д.о.о.

Smart Junior 1, радна свеска

H. Q. Mitchell

 

Избор уџбеника за V разред, за школску 2018/2019. годину

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

„Чаролија стварања”, читанка за пети разред основне школе

др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић

Логос

„Језичко благо”, граматика за пети разред основне школе

др Светлана Слијепчевић, др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић,

„У потрази за језичким и књижевним благом” , радна свеска за пети разред основне школе

др Наташа Станковић Шошо, др Светлана Слијепчевић, др Бошко Сувајџић,

МАТЕМАТИКА

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

Привредно друштво Герундијум, доо, Београд

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

Електронски додатак уз уџбенички комплет;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе,

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

БИГЗ школство доо

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

НОВИ ЛОГОС

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

Креативни центар

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић

БИГЗ школство доо

ИСТОРИЈА

„Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе - ћирилица

Весна Лучић

БИГЗ школство доо

ГЕОГРАФИЈА

„Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе - ћирилица

Марко Јоксимовић

НОВИ ЛОГОС

БИОЛОГИЈА

Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

Герундијум доо

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

TO THE TOP PLUS 1 – енглески језик за пети разред основне школе,  пета година учења,  уџбенички комплет  (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

H. Mičel,  M.Malkogiani

Дата Статус д.о.о

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

Дата Статус д.о.о.

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Конечно 1 - руски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

K.A. Баман, У. Боргварт, M. Брош, E.Д. Шмит, Д. Генч, П. Јабуков, Г.Р. Боровски, E. Валах, Д. Керкез и J. Гинић

Klett Издавачка кућа доо

 

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

ruskinje 2.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.