II-6

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА II – 6 (ПРЕ ПОДНЕ)

Р.БР.

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

СВЕТ ОКО НАС

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

СРПСКИ
ЈЕЗИК

2.

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ

ЈЕЗИК

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

( сала)

3.

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ВЕРОНАУКА/

ИСЛАМСКА В.

СРПСКИ

ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

4.

НАРОДНА

ТРАДИЦИЈА

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

( сала)

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

МАТЕМАТИКА

5.

ЛИКОВНА

СЕКЦИЈА

ДОПУНСКА

НАСТАВА

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

ЧАС ОДЕЉ.

СТАРЕШИНЕ

6.

РЕЦИТАТОРСКА

СЕКЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 1. Термин за Отворена врата: УТОРАК у време ЧЕТВРТОГ ЧАСА.

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА II – 6 (ПОСЛЕ ПОДНЕ)

Р.БР.

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

СВЕТ ОКО НАС

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

СРПСКИ
ЈЕЗИК

2.

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ

ЈЕЗИК

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЧАС ОДЕЉ.

СТАРЕШИНЕ

3.

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ВЕРОНАУКА/

ИСЛАМСКА В.

СРПСКИ

ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

4.

НАРОДНА

ТРАДИЦИЈА

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

( сала)

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

МАТЕМАТИКА

5.

ЛИКОВНА

СЕКЦИЈА

ДОПУНСКА

НАСТАВА

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

( сала)

6.

РЕЦИТАТОРСКА

СЕКЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 1. Термин за Отворена врата: УТОРАК у време ЧЕТВРТОГ ЧАСА.


Термини допунске наставе енглеског језика:

- непарна смена пре подне - четвртак у 12.30

- непарна смена после подне - понедељак у 12.30

- парна смена после подне - уторак у 12.30

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.