Распоред часова 7. разред

71

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

( ут, сре, чет и пет)

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

физика

физичко и здравствено васпитање

биологија

математика

српски језик и књижевност

енглески језик

верска настава/ грађанско васпитање

уторак

математика

хемија

физичко и здравствено васпитање

географија

српски језик и књижевност

немачки/руски језик

среда

музичка култура

математика

историја

српски језик и књижевност

физика

информатика и рачунарство

четвртак

биологија

физичко и здравствено васпитање

српски језик и књижевност

ликовна култура

немачки/руски језик

хемија

петак

историја

математика

географија

енглески језик

техника и технологија

техника и технологија

0. час

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

понедељак

(по подне)

верска настава/ грађанско васпитање

биологија

српски језик и књижевност

физичко и здравствено васпитање

математика

енглески језик

физика

72

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

( ут, сре, чет и пет)

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

техника и технологија

техника и технологија

физика

српски језик и књижевност

енглески језик

биологија

информатика и рачунарство

уторак

српски језик и књижевност

географија

хемија

физичко и здравствено васпитање

математика

немачки/руски језик

среда

физичко и здравствено васпитање

историја

музичка култура

српски језик и књижевност

математика

физика

четвртак

ликовна култура

биологија

хемија

физичко и здравствено васпитање

немачки/руски језик

математика

петак

енглески језик

математика

историја

географија

верска настава/ грађанско васпитање

српски језик и књижевност

0. час

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

понедељак

(по подне)

информатика и рачунарство

српски језик и књижевност

енглески језик

биологија

физика

техника и технологија

техника и технологија

73

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

( ут, сре, чет и пет)

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

енглески језик

физичко и здравствено васпитање

српски језик и књижевност

математика

биологија

хемија

уторак

историја

српски језик и књижевност

техника и технологија

техника и технологија

географија

немачки/руски језик

информатика и рачунарство

среда

физичко и здравствено васпитање

српски језик и књижевност

физика

музичка култура

математика

хемија

четвртак

физичко и здравствено васпитање

математика

ликовна култура

биологија

немачки/руски језик

историја

петак

географија

физика

енглески језик

српски језик и књижевност

верска настава/ грађанско васпитање

математика

0. час

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

понедељак

(по подне)

хемија

биологија

физичко и здравствено васпитање

српски језик и књижевност

математика

енглески језик

74

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

енглески језик

биологија

математика

физика

верска настава/ грађанско васпитање

српски језик и књижевност

физичко и здравствено васпитање

уторак

географија

математика

физичко и здравствено васпитање

хемија

немачки/руски језик

информатика и рачунарство

среда

историја

енглески језик

математика

физика

музичка култура

српски језик и књижевност

четвртак

хемија

ликовна култура

биологија

физичко и здравствено васпитање

српски језик и књижевност

немачки/руски језик

петак

српски језик и књижевност

историја

техника и технологија

техника и технологија

математика

географија

75

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

( ут, сре, чет и пет)

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

биологија

ликовна култура

математика

физичко и здравствено васпитање

српски језик и књижевност

физика

верска настава/ грађанско васпитање

уторак

хемија

историја

српски језик и књижевност

физичко и здравствено васпитање

немачки/руски језик

математика

среда

биологија

музичка култура

енглески језик

математика

географија

српски језик и књижевност

четвртак

српски језик и књижевност

физичко и здравствено васпитање

историја

хемија

информатика и рачунарство

немачки/руски језик

петак

техника и технологија

техника и технологија

енглески језик

математика

географија

физика

0. час

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

понедељак

(по подне)

верска настава/ грађанско васпитање

физика

српски језик и књижевност

математика

биологија

физичко и здравствено васпитање

ликовна култура

76

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

( ут, сре, чет и пет)

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

српски језик и књижевност

физика

енглески језик

биологија

математика

информатика и рачунарство

физичко и здравствено васпитање

уторак

техника и технологија

техника и технологија

историја

математика

немачки/руски језик

хемија

среда

географија

биологија

физичко и здравствено васпитање

математика

српски језик и књижевност

музичка култура

четвртак

физичко и здравствено васпитање

хемија

српски језик и књижевност

историја

ликовна култура

немачки/руски језик

петак

физика

географија

математика

енглески језик

српски језик и књижевност

верска настава/ грађанско васпитање

0. час

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

понедељак

(по подне)

физичко и здравствено васпитање

информатика и рачунарство

математика

српски језик и књижевност

енглески језик

физика

биологија

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.