Распоред часова 8. разред

81

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

физичко васпитање

историја

музичка култура

хемија

српски језик

математика

уторак

изабрани спорт

географија

ликовна култура

математика

немачки/руски језик

физика

среда

енглески језик

српски језик

техничко и информатичко образовање

техничко и информатичко образовање

биологија

историја

четвртак

физика

математика

српски језик

немачки/руски језик

географија

физичко васпитање

петак

хемија

енглески језик

математика

биологија

српски језик

информатика и рачунарство

верска настава/ грађанско васпитање

82

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

техничко и информатичко образовање

техничко и информатичко образовање

историја

математика

српски језик

хемија

уторак

физичко васпитање

физика

географија

српски језик

немачки/руски језик

математика

среда

биологија

енглески језик

математика

српски језик

историја

музичка култура

четвртак

географија

ликовна култура

српски језик

немачки/руски језик

физичко васпитање

физика

петак

математика

хемија

биологија

информатика и рачунарство

изабрани спорт

енглески језик

верска настава/ грађанско васпитање

83

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

физичко васпитање

српски језик

хемија

географија

немачки језик

енглески језик

уторак

техничко и информатичко образовање

техничко и информатичко образовање

математика

физика

биологија

српски језик

среда

српски језик

математика

историја

музичка култура

хемија

немачки језик

четвртак

ликовна култура

географија

физика

српски језик

физичко васпитање

математика

петак

биологија

информатика и рачунарство

енглески језик

математика

историја

верска настава/ грађанско васпитање

изабрани спорт

84

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

хемија

географија

српски језик

немачки језик

енглески језик

физичко васпитање

уторак

математика

српски језик

техничко и информатичко образовање

техничко и информатичко образовање

физика

биологија

среда

историја

музичка култура

српски језик

математика

немачки језик

хемија

четвртак

изабрани спорт

физика

географија

математика

ликовна култура

српски језик

петак

енглески језик

математика

биологија

историја

информатика и рачунарство

верска настава/ грађанско васпитање

физичко васпитање

85

пре подне

1. час

2. час

3. час

4. час

5. час

6. час

7. час

по подне

6. час

5. час

4. час

3. час

2. час

1. час

0. час

понедељак

географија

хемија

техничко и информатичко образовање

техничко и информатичко образовање

математика

немачки језик

уторак

физика

математика

српски језик

биологија

физичко васпитање

ликовна култура

среда

математика

историја

енглески језик

хемија

музичка култура

српски језик

четвртак

физичко васпитање

српски језик

немачки језик

физика

математика

географија

петак

информатика и рачунарство

биологија

српски језик

енглески језик

изабрани спорт

историја

верска настава/ грађанско васпитање

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.