ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 03/19

 

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН РИСТИЋ“

Беле Бартока 48а

11211 Борча

www.osjovanristic.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

03/19

У поступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 03/19, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуге организације екскурзија ученика, ознака из ОРН 63516000услуге организације путовања, Основна школа „Јован Ристић“ закључила је оквирни споразум се следећим понуђачем:

„MIVEX“ д.о.о., са седиштем у Београду, Улица Драгице Кончар 21, ПИБ: 100163511, Матични број: 06891403 за све партије.

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 17.10.2019. године.

Оквирни споразуми закључени су дана 30.10.2019. године.

Период трајања оквирних споразума је годину дана.

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

sajam 1.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.