Летопис 2018/2019

 

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

 

 

 

 

 

Основна школа „Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

Основна школа „Јован Ристић“ добила је име по политичару, државнику  и историчару Јовану Ристићу, који спада у ред највећих државника Србије 19. века.

Школа је  почела са радом 1. септембра 2010. године. Тада је имала 25 одељења у које је уписано 764 ученика (у млађим разредима 402, а у старијим 362 ученика). Први ВД директор школе била је Весна Петровић, а 11. маја 2011. године именован је данашњи директор школе Милета Ђоровић.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школска година је почела на време, 03. септембра 2018. године. У току године поштован је Правилник о календару и упутства, тако да је наставна година за ученике VIII разреда завршена 31. маја, а за ученике од I-VII разреда 14. јуна 2019.године.

Нормативна и правна регулисаност рада школе видљива је у шкoлским документима.

Данас школа има 1164  ученика распоређених у 44 одељења  и 111 запослених.  Број ученика из године у годину се стално повећава.  Школа поседује кабинетску наставу од 5. до 8. разреда. У извођењу наставе примењују се не само савремене методе рада, него и савремена наставна средства – рачунари, паметне табле, ДВД-уређаји. Школа је опремљена видео надзором.

У Основној школи „Јован Ристић“ постоји велики број секција и скоро сви ученици су укључени у неку од њих. Ученици свих одељења првог, трећег, петог и седмог разреда чине једну, тзв. „непарну“ смену, а ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда чине другу, тзв. „парну“ смену, а настава се одвија и пре и после подне – са седмичном променом. За ученике првог и другог разреда организован је продужени боравак (по три групе у првом и у другом разреду), с тим што је, за ученике млађих разреда организован прихват ученика од 07,00 часова сваког радног дана. За ученике млађих разреда, настава у поподневној смени је почиње час раније, како би раније завршили наставу.

Учи се четири страна језика и то: енглески, немачки, руски и кинески (факултативно) и две верске наставе (православна и исламска).

Колектив чине млади наставници који уче и који су заинтересовани за нова сазнања, тако да сваку нову ситуацију прихватамо као изазов и могућност за даљи развој. Овакав став отворености негујемо и код својих ученика. Посебно се посвећује пажња стручном усавршавању запослених. Редовно се држе угледни часови, предавања, радионице, семинари. Наставници су заинтересовани за унапређивање наставе (две колегинице су ауторке одобрених уџбеника, њих неколико су рецензенти различитих уџбеника; учествују на конкурсима „Примери добре праксе“; психолог је аутор и коаутор приручника за часове одељењских старешина и за сарадњу са родитељима). Наша школа учествује у многим пројектима.

У нашој школи се промовишу дечија права, обавезе и одговорности, као и развијање позитивних односа између ученика, развијање и неговање вредности – толеранције, другарства, међусобног уважавања и поштовања других. Добра атмосфера која влада у нашој школи подстицајна је за лични развој ученика и наставника. Водећи рачуна о индивидуалним особеностима ученика, негује се креативност и непрестани напредак ученика.

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Директор школе: Милета Ђоровић

Секретар: Светлана Јовановић

Психолог: Биљана Михаиловић

Педагог: Наташа Еремија

Библиотекар: Ана Никетић

Шеф рачуноводства: Ана Димитријевић

Административно-финансијски радник: Драгана Поповић

Разредна настава:

Први разред: Споменка Трмчић, Андријана Шикл-Ерски, Сунчица Миладиновић, Мира Матијевић, Светлана Брашњевић, Јелена Лојаница

Други разред: Снежана Михајлов, Светлана Илибашић, Милка Ђоковић, Владанка Ирић, Тања Томашевић, Милица Андрић

Трећи разред: Драгана Радосавњев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Тања Боснић, Велика Томић

Четврти разред: Марина Петровић Липовац, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Марија Кокотовић, Јована Спасић

Наставници разредне наставе у продуженом боравку: Иван Стојинов, Мирјана Кончаревић, Милена Стојнев, Наташа Ђорђевић, Јована Словић, Данијела Чоловић

Предметна настава:

Српски језик: Јана Николајевић (замена за Соњу Чабрић), Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Јелена Ковачевић, Андријана Милошевић,  Горана Глигоревић

Енглески језик: Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић, Јасмина Вукић, Наталија Кашак

Ликовна култура: Јадранка Дабић, Бранкица Кончаревић

Музичка култура: Татјана Грујичић-Пиперски, Ивана Велимировић, Марија Николић, Мирјана Стевановић

Историја: Милена Танчић, Весна Рољевић, Сања Петровић, Татјана Савић

Географија: Ана Мирковић, Драгана Јовановић Џакула, Урош Јокић, Тамара Грујичић

Физика: Весна Марковић, Босиљка Живановић, Светлана Живковић Радета

Математика: Весна Ћурчић Ћирић, Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Александар Промицаћ, Милош Арсић, Ивана Милуновић

Биологија: Мирјана Страиновић, Данијела Савић, Милица Крнета

Хемија: Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић

Руски језик: Неда Тодосијевић

Немачки језик: Весна Глигоревић, Петка Качук, Јелена Проле

Техника и технологија, ТИО: Горан Станковић, Славица Стајчић, Душан Лакић, Владимир Цветковић, Ранко Гребовић, Босиљка Маркуц

Информатика и рачунарство: Анђела Ђоровић, Владимир Цветковић, Ивана Милуновић

Техника и технологија: Душан Лакић, Владимир Цветковић, Ранко Гребовић, Горан Павловић.

Физичко васпитање: Бранислав Ђоровић, Иван Перовић, Стево Поњавић, Милица Милетић

Физичко васпитање-изабрани спорт: Бранислав Ђоровић, Иван Перовић, Стево Поњавић, Милица Милетић

Грађанско васпитање: Весна Виријевић, Горана Глигоревић, Сања Петровић

Верска настава-православни катихизис: Дејан Анђеловски, Милош Бузаџин, Станиша Уверић

Верска настава-ислам: Елза Хаџић

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао  у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

У току школске године одржано је 13 седница Наставничког већа, што довољно говори о раду овог стручног органа.

СЕПТЕМБАР

03.09. Почетак наставе у  школској 2018/19. година

04.09. У ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ“ организована је хуманитарна акција прикупљања школског прибора, под слоганом : “Упловимо припремљени, СВИ ЗАЈЕДНО, у нову школску годину“. У овој акцији учествовали су: ученици наше школе, представници Савета родитеља, као и кошаркашки клуб „МАЛА ЛИГА БЕЗ БРИГА - МЛББ“

03.09. Састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

05.09. Састанак Стручног већа за разредну наставу

07.09. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

08. 09. У школском дворишту од 10-12 часова одржан је базар размене и продаје половних уџбеника

11.09. Одржана прва седница Наставничког већа у овој школској години

13.09. Прва седница Школског одбора и састанак Савета родитеља

16.09. Ученици 4. разреда наше школе и сви ученици који уче руски језик од 5.- 8. разреда са наставницом руског језика Недом Тодосијевић,  присуствовали су бесплатној пројекцији руског филма у Центру за културу „Влада Дивљан“, у организацији општине Палилула

19.09. Састанак Тима за самовредновање рада школе

24.09. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

26.09. Стручно усавршавање у школи- психолог школе Биљана Михаиловић одржала је радионицу “Идентификација даровитих – коришћење чек листе“

26.09. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

27.09. Стручно усавршавање у школи- психолог школе Биљана Михаиловић одржала је радионицу „Међупредметне компетенције 2“

28.09. Састанак Тима за сарадњу са локалном средином

28.09. Одржано је предавање МУП-а „Основи безбедности деце“ за ученике 6. разреда

30.09. Састанак Струћног већа из области уметности

ОКТОБАР

Од  1. до 7. октобра 2018. године  обележава се Дечја недеља. Традиција обележавања дечје недеље у свету и код нас мери се деценијама. Дечја недеља први пут код нас обележена је 1934. године на предлог организације Пријатељи деце Србије, а 1987.године дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Ова манифестација се сваке године обележава у октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима. Програм активности Дечје недеље чини низ акција на републичком и локалном нивоу широм Србије.

Тема овогодишње Дечје недеље је „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО“. У нашој школи Дечја недеља обележава се низом активности:

- понедељак – упознавање ученика са традицијом и значајем обележавања Дечје недеље у свету и код нас и информисање ученика о резултатима на општинском литерарном и ликовном конкурсу поводом Дечје недеље

- уторак – изложба ликовних и литерарних радова ученика наше школе у холу школе

- среда – игре по избору деце које организују учитељи и наставници физичког васпитања у дворишту школе

- четвртак – осликавање школског дворишта кредама  на тему „Моје је право да живим срећно и здраво“ и састанак Ученичког парламента на исту тему

- петак – маскембал који је обавезан за ученике 1. разреда и све остале ученике који желе да учествују.

02.10. Општинско првенство у атлетици за 2018/2019.годину на Омладинском стадиону (ОФК Београд)

03.10. Састанак Тима за самовредновање рада школе

Месец октобар је обележен као месец књиге и месец школских библиотекара! Библиотекар школе је израдила пано испред школске библиотеке, организована је акција „Једну књигу поклањам библиотеци“, као и посета Сајму књига!

05.10. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

05.10. Састанак Тима за инклузивно образовање

08.10. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

10.10. Ученици 1-5 са својом учитељицом  Светланом Брашњевић су посетили школску библиотеку, где им је библиотекар одржала час и упознала их са простором, правилима понашања, начином позајмљивања и враћања књига...

11.10. Лекари из Дома здравља „Милутин Ивковић“, Палилула, су у библиотеци школе одрадили очне прегледе за ученике 7. разреда

15.10. Састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

15.10. Седница Школског одбора

16.10. Састанак Тима за обезбеђивање квалитета рада и развоја школе

16.10. На стадиону ОФК Београда одржана је Трка за срећније детињство, традиционална спортско-хуманитарна манифестација Црвеног крста Палилула, под називом „Имамо циљ, дођи на старт“, у којој је учешће узело преко 1000 ученика и ученица палилулских основних и средњих школа, међу којима и ученици наше школе

18.10. Одржана седница Педагошког колегијума

18.10. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

19.10. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

20. и 21.10. Организован је и реализован излет за ученике од 2. до 7. разреда у Шабац – Кула на Сави и посете манастирима Чокешина, Петковица и Илиње. За реализацију излета заслужни су вероучитељи СПЦ-е и наше школе Дејан Анђеловски и Милош Бузачин

22.10. Одржана 2. седница Наставничког већа

22.10. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

23.10. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

24.10. Одржана седница Школског одбора

26.10. Ученици 1-3 са својом учитељицом  Сунчицом Миладиновић су посетили школску библиотеку, где им је библиотекар одржала час и упознала их са простором, правилима понашања, начином позајмљивања и враћања књига...

27.10. Састанак Струћног већа из области уметности

29.10. Стручно усавршавање у школипрофесор немачког језика Јелена Проле одржала је угледни час у одељењу 5-3, наставна јединица: Die Zahlen bis 100-Bearbeitung

29. и 30.10. Стручно усавршавање у школи- психолог школе Биљана Михаиловић одржала је радионицу „Израда плана појачаног васпитног рада“

30.10. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

31.10. Стручно усавршавање у школипрофесор енглеског језика Емина Милошевић одржала је угледни час у одељењу 6-4, наставна јединица: Halloween Class-Thriller

31.10. Стручно усавршавање у школипрофесор технике и технологије Горан Станковић одржао је угледни час у одељењу 5-3, наставна јединица: Обавезе и одговорност деце као учесника у саобраћају. Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима

НОВЕМБАР

01.11. Организован је одлазак у позориште Театар Т за запослене у школи, представаЦигани лете у небо

02.11. Стручно усавршавање у школипрофесор музичке културе Татјана Грујичић Пиперски одржала је угледни час у одељењу 5-5, наставна јединица: Четвороделна подела јединице бројања у песмиВеверицаК. Бабића

05.11. Састанак Тима за инклузивно образовање

07.11. Састанак Пројектног тима и Тима за подршку ученицима мигрантима

07.11. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

09.-12.11. Нерадни дани

13.11. Одељењска већа за ученике од 1.-8. Разреда

13.11. Састанак Стручног већа за разредну наставу

14.11. Одржана 3. седница Наставничког већа

14.11. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Милица Андрић одржала је угледни час из математике у одељењу 2-6, наставна јединица: Одређивање непознатог умањиоца

14. 11. Одржана мала радионицаРезање папираза ученике прве групе, у оквиру Пројекта учења кинеског језика. Радионица се састојала од увода у тему кинеске традиционалне уметности резања папира на којој су ученици имали и прилику да виде дела еминентнијих личности ове уметности. Уследило је цртање шаблона на црвеном папиру (посебно намењеном овом виду уметности) и резање. Ученици су упркос малом узрасту показали велико интересовање и вештину у прављењу резбарија од папира.

15.11. Одржан састанак Савета родитеља

15. 11. Одржана мала радионицаНаправимо кинеског змајаза ученике друге групе, у оквиру Пројекта учења кинеског језика. Радионица се састојала од презентације и приче о кинеском змају, за кога су ученици показали велико интересовање, као и од прављења змаја уз помоћ картонских кутијица, селотејп трака, колаж папира и папира у боји

21.11. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

23.11. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

26.11. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

27.11. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

28.11. У холу наше школе организована је хуманитарна акција под називомБудимо хумани“. Ову акцију организовао је Савет родитеља и Тим за социјална питања наше школе. Акција је организована са циљем прикупљања одеће и обуће за ученике наше школе којима је ова врста помоћи неопходна.

30.11. Састанак Струћног већа из области уметности

ДЕЦЕМБАР

04.12. Одржана седница Школског одбора

04.12. Сви ученици 1. разреда и запослени у школи бесплатно су учлањени библиотекуМилутин Бојићу Борчи

06.12. Систематски прегледи за ученике 3. разреда

07.12. Систематски прегледи за ученике 5. Разреда

14.12. Ученици који похађају секцију за руски језик, са професором руског језика Недом Тодосијевић, учествовали су у приредби коју праве основне школе у којима се учи руски језик, у Руском дому.

14.12. Састанак Тима за сарадњу са локалном средином

17.12. Састанак Тима за самовредновање рада школе

17.12. Стручно усавршавање у школипрофесор информатике и рачунарства Анђела Ђоровић одржала је угледни час у одељењу 5-1, наставна јединица: Безбедно понашање на мрежи

18.12. Стручно усавршавање у школипрофесор ТИО Босиљка Маркуц одржала је угледни час у одељењу 7-1, наставна јединица: Заштита на раду

18.12. Одржана 4. седница Наставничког већа

18. 12. Одржана је велика радионица за све ученике школеКинеска Нова година“, у оквиру пројекта учења кинеског језика. Укупно 40 ученика од трећег до седмог разреда присуствовало је овој радионици. Радионица се састојала од увода у тему Кинеска Нове године, где су ученици упознати са обичајима који су карактеристични за период Празника пролећа, након чега су редом правили украсе, резбарије на папиру и црвене коверте. Радионица је спроведена уз помоћ лекторке кинеског језика Џао Јанг (赵阳) и кинеске волонтерке Института Конфуције у Београду Ванг Јуе (王悦).

20.12. Састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

22.12. Стручно усавршавање у школиодржано је стручно предавањеДигитална учионица“ - приказ дигиталних уџбеника Клетт групе за 1. разред

24.12. Стручно усавршавање у школипрофесор енглеског језика Наталија Кашак одржала је иновативни час у одељењу 4-2, наставна јединица: When your birthday? It’s on...

24.12. Гостовање васпитача из вртићаДунавска бајкакоји су у Свечаној сали школе извели представуНова еко година

24.12. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

24.12. Психолог школе Биљана Михаиловић одржала је предавање за родитељеСоцијални притисаку Свечаној сали школе

25.12. Стручно усавршавање у школипрофесор географије Драгана Јовановић Џакула одржала је угледни час у одељењу 8-4, наставна јединица: Национални паркови Србије

26.12. Стручно усавршавање у школиодржано је стручно предавањеДигитална учионица“ - приказ дигиталних уџбеника Клетт групе за 5. разред

26. и 27.12 Одржана је мала радионицаНаправимо кинеске бубњеве“, у оквиру пројекта учења кинеског језика , на којој су учествовали ученици прве (26.12.) и друге групе (27.12.) . Радионица се састојала од презентације о кинеским традиционалним инструментима са нагласком на ударачке инструменте, коју су испратили снимци изведбе на поменутим инструментима. Потом су ученици уз помоћ картонских тањира, конца, кинеских штапића и других материјала приступили прављењу и украшавању бубњабо ланг гу“.

28.12. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

28.12. Састанак Струћног већа из области уметности

28.12. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

28.12. Састанак Тима за инклузивно образовање

ЈАНУАР

10.01. Одржана 5. седница Наставничког већа (представљање кандидата и давање мишљења за избор директора)

10.01. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Светлана Брашњевић одржала је угледни час из математике у одељењу 1-5, наставна јединица: Замена места сабирака

14.01. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

15.01. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

16.01. Састанак Тима за обезбеђивање квалитета рада и развоја школе

16.01. Стручно усавршавање у школипрофесор српског језика Горана Глигоревић одржала је угледни час у одељењу 5-6, наставна јединица: Бројевиутврђивање

18.01. Стручно усавршавање у школипрофесор грађанског васпитања Весна Виријевић одржала је угледни час у одељењу 5-1, наставна јединица: Наше жеље и потребе

18.01. Састанак Струћног већа из области уметности

18.01. Одржано је школско такмичење из математике за ученике од 3.-8. разреда

22.-27.01. У нашој школи је ова недеља посвећена Светом Сави и обележена је низом активности и приредби. У уторак, 22. јануара у 13:15 у свечаној сали школе одржана је приредба ученика 7. и 8. разреда, у среду, 23. јануара, приредба ученика 5. и 6. разреда у 13:15, у четвртак, 24. јануара, приредба ученика 1 и 3. разреда у 16:10 и у петак 25. јануара одржана је приредба ученика 2. и 4. разреда у 10:45. Такође, у оквиру Светосавских дана, у зборници школе организована је изложба припрема угледних и огледних часова.

24.01. Завршни догађај за ученике одељења 4-3, 8-3 и 8-4 који су учествовали у радионицамаИнтеркултуралносту сарадњи са ПИН-ом одржан је свечаној сали школе

25.01. Тестирање ученика осмог разреда Тестом професионалних интересовања обавила је психолог школе Биљана Михаиловић у свечаној сали школе

30.01. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

30.01. Одржана седница Педагошког колегијума

30.01. Одржана седница Школског одбора

31. 01. Одржана мала радионицаКинеска Нова година“, у оквиру пројекта учења кинеског језика, на којој су учествовали ученици друге групе. Радионица се састојала од увода у тему Празника пролећа одн. Кинеске Нове године, где су ученици упознати са обичајима који прате овај велики празник, наког чега су приступили прављењу новогодишњих парних исписа, користећи црвени хамер папир, и прављењу украсних петарди од картона, украсних трака, канапа и селотејп трака.

31.01. Крај наставе у првом полугодишту

ФЕБРУАР

01.02. Одељењска већа за ученике од 1.-8. разреда

01.02. Састанак Стручног већа за разредну наставу

01.02. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

04.02. Одржана 6. седница Наставничког већа

04.02. Обука запосленик за елекронски дневник и унос података

05.02. Родитељски састанци у 17 часова у свим одељењима непарне, а у 18 часова у свим одељењима парне смене

08.02. Састанак Тима за инклузивно образовање

25.02. Одржано школско такмичење из географије

26.02. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

26.02. Састанак Стручног већа друштвених наука

27.02. Одржана 7. седница Наставничког већа

28.02. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

МАРТ

04.03. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Јована Спасић одржала је угледни час из српског језика у одељењу 4-4, наставна јединица: Аждаја своме чеду тепаЉ.Ршумовић

05.03. Састанак Стручног већа физичког васпитања

06.03. Састанак Тима за развојно планирање

07. 03. Одржана је велика радионицаПрављења кинеских лампиона“, у оквиру пројекта учења кинеског језика. Укупно 35 ученика од другог до петог разреда је присуствовало радионици. Радионица је отпочела уводом у кинески традиционални празник Фестивал лампиона, који је спроведен уз помоћ Powerpoint презентације. Након увода, ученици су приступили изради лампиона. Пре израде, ученици су украшавали папир од којег су правили лампионе. Након израде, ученици су имали прилике да додатно украшавају лампионе. Ученицима је речено како лампионе могу понети кући, и како могу искористити лампион као собни украс. Радионица је спроведена уз помоћ лекторке кинеског језика Џао Јанг (赵阳) и кинеске волонтерке Института Конфуције у Београду Ванг Јуе (王悦) .

17.03. Обука наставника у области развијања предузетничких компетенција

17.03. Састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

19.03. Стручно усавршавање у школипрофесор руског језика Неда Тодосијевић одржала је угледни час у одељењима 7-1 и 7-2, наставна јединица: Масленица (Покладе)

19.03. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Владанка Ирић одржала је угледни час из математике у одељењу 2-4, наставна јединица: Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем

20.03. Састанак Тима за развој предузетништва

20.03. Састанак Тима за самовредновање рада школе

20.03. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Велика Томић одржала је угледни час из природе и друштва у одељењу 3-5

21.03. Поводом Светског дана поезије, одржано је такмичење рецитатора на руском језику у Руском дому. Учествовале су ученице наше школе Ана Свитлица 7/1, Неда Милошевић 7/1, Анастасија Степановић 7/1 у пратњи професора руског језика Неде Тодосијевић. Било је преко 100 учесника из разних основних школа у Србији.

21.03. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Јелена Лојаница одржала је угледни час из математике у одељењу 1-6, наставна јединица: Сабирање и одузимање

21.03. Одржано је међународно такмичењеКенгур без границау Свечаној сали наше школе

22.03. Одржана 8. седница Наставничког већа

22.03. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

23.03. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

24.03. Састанак Тима за инклузивно образовање

26.03. Састанак Стручног већа друштвених наука

26.03. Састанак Струћног већа из области уметности

28.03. Библиотекар школе је присуствовала састанку Актива школских библиотекара општине Палилула одржаном у ОШИван Милутиновићу Вишњици

28.03. Састанак Стручног већа природних наука

29.03. Стручно усавршавање у школипрофесор техничког и информатичког образовања Ранко Гребовић одржао је угледни час у одељењу 8-4, наставна јединица: Структура рачунара, матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем

29.03. Стручно усавршавање у школипрофесор хемије Силвија Грковић и професор биологије Данијела Савић одржале су стручно предавање на темуЕколошка етикау кабинету хемије

АПРИЛ

01.04. Психолог школе Биљана Михаиловић одржала је предавање за родитељеСамопоуздањеу Свечаној сали школе

01.04. Стручно усавршавање у школи - Психолог школе Биљана Михаиловић одржала је радионицу за наставникеСамопоуздање

02.04. Састанак Струћног већа из области уметности

04.04. Одржана јемала радионицаУкрашавања кинеских карактера“, у оквиру пројекта учења кинеског језика, на којој су учествовали ученици друге групе. Радионица је одржана у склопу редовног часа, на коме је локални наставник прво представио деци кинеске карактере, говорећи им значење карактера а деци препустио да асоцијативним и креативним путем успоставе везу између облика карактера и његовог значења. Након представљања карактера, деца су приступила украшавању карактера по избору, са задатком да бојицама украшавају тако да карактери што више личе на појам који означавају. По завршетку радионице, најкреативнији и најлепши радови су узети за изложбу дечијих радова у организацији Института Конфуције.

04.04. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

05.04. Свечаном приредбом прославили смо ДАН ШКОЛЕ, на којој су учествовали ученици свих разреда.

Ученици који уче руски језик учествовали су у приредби поводом Дана школе, са пригодном тачком на руском језику. (Ана Чарапић 6/5, Јована Матић 6/5, Анреа Поштић 4/5, Драгана Бојић 5/2, Вишња Тодосијевић 7/2, Бојана Трифуновић 7/2).

12. и 13.04. Пробни завршни испит за ученике 8. разреда

15.04. Одељењска већа за ученике од 1.-8. разреда

15.04. Састанак Стручног већа за разредну наставу

15.04. Састанак Тима за сарадњу са локалном средином

17.04. Одржана 9. седница Наставничког већа

17.04. Одржана је мала радионица „Украшавања кинеских карактера“, у оквиру пројекта учења кинеског језика, на којој су учествовали ученици прве групе.

18. 04. Библиотекар школе је присуствовала Годишњој скупштини Друштва школских библиотекара Србије, која је одржана у ОШ „Јован Дучић“ на Новом Београду

22.04. Стручно усавршавање у школинаставница музичке културе Мирјана Стевановић одржала је угледни час у одељењу 6-6, наставна јединица: Шушти, шушти бамбусов лист – песма из Јапана

22.04. Стручно усавршавање у школипрофесор разредне наставе Мира Матијевић одржала је угледни час из српског језика у одељењу 1-4, наставна јединица: Зна он унапред – Гвидо Тартаља

23.04. Обележен Светски дан књиге читањем пригодног текста на разгласу школе, изложбом књига и паноом у школској библиотеци

23.04. Састанак Тима за инклузивно образовање

23.04.Анастасија Степановић VI1 освојила је друго место на конкурсу „Лик Русије“ (рецитовање) у организацији Руске школе при амбасади РФ.  Осим Анастасије, у конкурсу „Лик Русије“ су учествовали и други ученици са својим ликовним радовима или рецитовањем (Адријана Степановић 5/6, Растко Бачко 6/3, Богдан Бачко 7/1, Мина Бабић 8/5, Драгана Каран 8/5).

Ученици Растко Бачко 6/3 и Драгана Марковић 6/5 су са својим ликовним радовима учествовали на конкурсу „Лик мајке“ у организацији Руског дома. Присуствовали су свечаној приредби и додели награда у Руском дому у пратњи професора руског језика Неде Тодосијевић.

25.04. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

25.04. Састанак Стручног већа друштвених наука

25.04. Састанак Стручног већа природних наука

25.04 – 06.05. Пролећни распуст

МАЈ

06.05. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

20.05. Састанак Стручног већа физичког васпитања

22.05. Састанак Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

25. и 26.05. Организован је и реализован излет за ученике од 2. до 7. разреда, обилазили су се манастири Јазак и Бешеново, Саборни храм у Сремским Карловцима и Стражилово. За реализацију излета заслужни су вероучитељи СПЦ-е и наше школе Дејан Анђеловски и Милош Бузачин

28.05. Састанак Струћног већа из области уметности

29.05. Одржана је велика радионица „Осликавања маски пекиншке опере“, у оквиру пројекта учења кинеског језика . Укупно 18 ученика од другог до петог разреда је присуствовало радионици. Радионица је отпочела уводом у тему Пекиншке опере, која је спроведена путем Powerpoint презентације. Након упознавања са значајем Пекиншке опере за кинеску културу и значењу боја при осликавању маски, ученици су приступили изради маски. Ученици су добили шаблон маски које су бојили, стварајући новог, својственог лика Пекиншке опере. Након бојења маски, ученици су изрезивали маске и користили их за игру. Радионица је спроведена уз помоћ кинеских волонтерки Института Конфуције у Београду Ванг Јуе (王悦)  и Хе Пинг (贺萍).

30.05. Састанак Стручног већа друштвених наука

30.05. Састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

31.05. Завршетак наставе за ученике 8. разреда

ЈУН

04.06. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

05.06. Стручно усавршавање у школинаставница технике и технологије Славица Стајчић одржала је угледни час у одељењу 5-4, наставна јединица: Од идеје до пласирања производа

05.06. Одељењска већа за ученике од 1.-8. разреда

06.06. Одржана 10. седница Наставничког већа

07.06. Стручно усавршавање у школипрофесор српског језика Јасминка Стајчић одржала је угледни час у одељењу 5-2, наставна јединица: Вила зида град – народна лирска песма

11.06. Стручно усавршавање у школипрофесор српског језика Јасминка Стајчић одржала је стручно предавање на тему: „Кујунџија и хитропреља, за и против програмера и дизајнерке (народна поезија и 21. век)“

12.06. Састанак Тима за самовредновање рада школе

13.06. Састанак Тима за сарадњу са локалном средином

14.06. Завршетак наставе за ученике од 1. до 7. разреда

17., 18. и 19.06. Одржан је завршни испит за ученике 8. разреда

21.06. Састанак Стручног већа за језик и књижевност

21.06. Састанак Стручног већа природних наука

ЈУЛ

01.07. Одржана 11. седница Наставничког већа

03.07. Одржана 12. седница Наставничког већа

АВГУСТ

20.08. Одржана 13. седница Наставничког већа

Радови чланова новинарске секције наше школе у школској 2018/2019. награђени су на еколошком новинарском конкурсуШколски зелени прес“. Ученици су самостално, уз менторство наставнице српског језика Горане Глигоревић, препознали и одабрали примере (не)бриге о животној средини у локалној заједници, фотографисали их, спровели анкету са мештанима, а потом написали пратећи текст. Ученици су добили похвалнице, а чланциЧистоћа је пола здрављаиОд ружног пачета до белог лабудаобјављени су у дечјем еколошком часописуЧувари равнице“ (у штампаној верзији и на сајту www.cuvariravnice.org.rs).

УЧЕШЋЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

ПРОЈЕКАТ „УЧЕЊЕ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ“

Већ четврту годину у нашој школи спроводи се Пројекат "Учење кинеског језика у школама у Србији", у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и НР Кина. Кинески језик  се реализовује као факултативни предмет кроз један час недељно. Похађали су га ученици 3-6. разреда, а часове је изводила наставница из Кине.

ПРОЈЕКАТ „СА МНОМ ЈЕ И...“ У ОКВИРУ МАДАД 2

Пројекат је усмерен на укључивање ученика-миграната у наставу и оснаживање наставника за рад са њима.Реализован је уз подршку МПНТР. У оквиру новчаног гранта добили смо средства за реализацију пројектних активности (сама настава, интеркултурални кутак, израда иустрованог српско-енглеско-фарси речника, заједнички излет у Музеј илузија, курс енглеског за групу наставника и две акредитоване обуке). Захваљујући квалитетном раду са ученицима мигрантима, били смо домаћини студијској посети колелгама из БиХ. Такође је 33 наставника бесплатно похађало обуку.

ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ

За ученике три одељења (4-3, 8-3 и 8-4), које су похађали ученици-мигранти, реализован је циклус од десет радионица из области интеркултуралног образовања. Програм је реализован у сарадњи са Psychosocial Innovation Network – ПИН. Према резултатима испитивања пре и после радионица, дошло је до позитивних промена у ставовима ученика.

ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБА ДРОГА

Примарни циљпланираних активности је пружање помоћи младима да избегну или одложе почетак коришћења дрога, или, ако су већ почели да је користе, да избегну развијање поремећаја/зависности. Активности су биле усмерене на ученике, родитеље и наставнике. Иако је било предвиђено да одређене активности реализујемо у сарадњи са Институтом за јавно здравље, сарадња је изостала, тако да смо се у реализацији активности ослањали на сопствене снаге.

ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ „ОСНАЖИВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА РАД СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА“

За учешће у овом пројекту наша школа је била изабрана (једна од две) од стране МПНТР, ЗУОВ-а и Тима за смањење сиромаштва и социјалну инклузију Владе РС, које воде овај пројекат. Активности су у пилот-фази биле усмерене на истраживање образовно-васпитне праксе, а следеће године очекујемо наставак, пре свега кроз обуке за унапређивање компетенција у раду и пружању додатне подршке ученицима са изузетним способностима.

ТИМСС

Ученици 4-2 разреда наше школе чинили су део узорка у међународном испитивању постигнућа, које је реализовано у сарадњи са ЗВКОВ и Институтом за педагошка испитивања.

„ЗНАЊЕМ КРОЗ ЕВРОПУ“

Пројекат „Знањем кроз Европу“ организује се у циљу популаризације учења страних језика у сарадњи са Немачко-аустријским културно-едукативним центром „Willkommen“. Наши ученици такмичили су се у знању енглеског и немачког језика, а школа је била домаћин такмкичења.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. Години

Наставни предмет и име и презиме наставника*

Бр.ученика изашлих на

школско такмичење

Бр. ученика изашлих на општинско такмичење

Постигнуће на општинском такмичењу (освојено место, име и презиме, разред и одељење ученика)

Постигнуће на градском такмичењу

Постигнуће на републичком такмичењу

Српски језик 8.р. Андријана Милошевић

КЊИЖЕВНОСТ - „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“

17

7

3.место

Анастасија Јанковић 8-4

Српски језик 6.р. Андријана Милошевић

ГРАМАТИКА

5

2

2.место

Анастасија Степановић 6-1

Српски језик 6.р.Јана Николајевић

ГРАМАТИКА

9

4

2.место

Александра Цветановић 6-3

Српски језик Јелена Ковачевић

ГРАМАТИКА

4

1

/

Српски језик 7.Р Горана Глигоревић

КЊИЖЕВНОСТ „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“

7

5

2.место Симона Ристановић 7-1

3.место Душан Вићентијевић 7-5

3.место  Симона Ристановић7-1

Српски језик 7.р Јасминка Стајчић

КЊИЖЕВНОСТ „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“

4

/

Српски језик  7.р. Милена Ђорђевић

КЊИЖЕВНОСТ „КЊИЖЕВНА

ОЛИМПИЈАДА“

/

/

Српски језик  7.р. Горана Глигоревић

ГРАМАТИКА

10

5

3.место  Самра Мустафа 7-5

Српски језик 7.р. Милена Ђорђевић

ГРАМАТИКА

/

2

2.место  Никола Дамњановић 7-3

3.место

Никола Дамњановић 7-3

Српски језик  7.р. Јасминка Стајчић

ГРАМАТИКА

/

/

/

Српски језик и књижевност 5. разред

Горана Глигоревић ГРАМАТИКА

9

1

2.место -Николина Чулић5-6

Српски језик и књижевност 5.разред

Милена Ђорђевић ГРАМАТИКА

14

3

1.место Марија Кордић 5-2

2.место Лара Стевановић5-1

1.место Лара Стевановић5-1

Српски језик и књижевност 5. разред

Јасминка Стајчић ГРАМАТИКА

13

2

3.место  Марија Новаковић 5-5

Рецитатори - Горана Глигоревић

3

1

2.место  Исидора Бркић 7-5

Рецитататори - Јана Николајевић

6

1

/

Енглески језик (1-5) Александра Мијачић

/

Енглески језик (4-8) Емина Милошевић

11

3

/

Енглески језик (2-8)

Маријана Томашевић

7

2

3.место  Милена Миљић8-1

3.место  Алекса Алексовски 8-2

1.место  Милена Миљић 8-1

2.место Алекса Алексовски 8-2

Енглески језик - Јасмина Вукић

/

Енглески језик (1-4) Наталија Кашак

/

Руски језик (5-8) Неда Тодосијевић

1

1

2.место  Ана Поповић 8-4

1.место Ана Поповић 8-4

3.место

Ана Поповић 8-4

Немачки језик (5-7) Јелена Проле

/

Немачки језик (6-8) Весна Глигоревић

/

Немачки језик (6-8) Петра Качук

/

Биологија - Милица Крнета

5

5

1.место

Ања Рот 8-5

2. место

Шпановић Лука 8-2

3.место

Томић Милена 8-5

Јанковић Анастасија 8-4

без пласмана

Амил Османи 8-3

Пропозиције су да само првих 20% на нивоу целе општине иде даље

Биологија - Данијела Савић

5

3

3.место

Милица Орбовић 7-1

Никола Радичевић 7-1

Никола Дамјановић 7-3

Пропозиције су да само првих 20% на нивоу целе општине иде даље

Физика - Весна Марковић

10

7

1. место

Петар Радунковић 6-3

похвала

Андреј Шкеро 6-3

2. место

Никола Радичевић 7-1

2. место

Алекса Дракулић 7-5

3. место

Ивана Глишић7-5

3. место

Петар Радунковић, 6-3

Хемија -Силвија Грковић

1

1

Јован Ђорђевић 8-5

Хемија - Јасмина Шапоњић

12

9

1.место

Никола Дамњановић 7-3

Тара Милорадовић 7-4

Анђела Стојановић 7-1

Алекса Дракулић 7-5

Милица Орбовић 7-1

Урош Ребић 7-4

2. место

Самра Мустафа 7-5

3. место

Андреа Богдановић 7-5

Ивана Глишић 7-5

1.место

Тара Милорадовић

Никола Дамњановић

2. место

Милица Орбовић

Алекса Дракулић

Самра Мустафа

3. место

Андреа Богдановић

Анђела Стојановић

Физика - Босиљка Живановић

Географија - Драгана Јовановић Џакула

14

5

2.место Ања  Рот  8-5

3.место .Јован  Ђорђевић  8-5

3.место Николина  Вићентић 8-5

3.место Ања  Рот 8-5

Географија - Ана Мирковић

16

5

2.место Никола  Дамњановић                                                2.место Тамара Милорадовић                                                   3.место Един  Мехмеди

3.место Андреа  Богдановић

3.место Никола  Дамњановић

Историја - Сања Петровић

16

6

3.место  Богдан Вујатовић  5

Историја - Милена Танчић

15

6

1. место Нађа  Шабан 6-3

2. место Сања Павловић

2.место Петар Ђурђевић 6-3

3.место Никола Дамњановић 7-

2.место Петар Ђурђевић 6-3

За ученике VI разреда највиши ранг је градско такмичење

Математика - Мира Николић Алексић

Математика - Весна Ђурђић Ћирић

Математика - Сузана Радичевић

Математика -

Математика -

Техника и технологија -

Ранко  Гребовић

5

5

3.место Ђурђевић Петар 6-3

бродомоделарство

5.место Свитлица Ана 6-1,  рад по задатку

3. Туркуљ Јелена 6-, авио моделарство

4.место Пукета Ивана 6-1, рад по задатку

8.место Воркапић Димитрије

6-3

4.местоЂурђевић Петар 6-3

бродомоделарство   4 место

Техника и технологија –

Славица Стајчић

11  пети разреди

6

1.Алексић Виктор  5-1 авио  4. oд 7

2.Туркуљ Урош 5-2 ауто 4. од 8

3.Кузмановић Данило 5-1    ауто 8. од8

4.Ђокић Александра 5-5 бродомоделарство 5.од 7

5.Главинић Емилија 5-1

рад по задатку 10. од 23

6.Прпа Никола 5-6  6рад по задатку 2. Од 23

3.место Прпа Никола 5-6,

од 51

Прпа Никола 5-6,

69.место од 86

Техника и технологија –

Владимир Цветковић

Техника и технологија –

Горан Станковић

14 пети разреди

6

1.Лазић Тамара 5-2 ,  5.од 8 кандидата,  авио

2.Пауновић Никола 5-1 , 7.од 8 кандидата, авио

3.Несторовић Немања 5-1,  3.од 8 кандидата, ракетно

4.Стевановић Лара 5-1, 6.од 8 кандидата, ракетно

5.Новаковић Марија 5-5 , 7.од 8 кандидата, ракетно

Немања Несторовић 5-1,

3.место од 39

Немања Несторовић 5-1,

58.место од 67

Техника и технологија –

Душан Лакић

13

7

1.место Андреј Шкеро 6-3

3.место Александра Цветановић 6-3

5.место Андреј Шкеро 6-3

Музичка култура -

Татјана Грујичић Пиперски

6

2

„Златна сирена”

3.место - Милица Родић 6-5

3.место -Анастасија Тошић 5-4

“Најраспеваније одељење”

2.место 3-1

Ликовна култура -

Јадранка Дабић

“Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља”

1.место, Андрија Ковачевић 5-5

2.место, Петар Вујић 5-4

“Мој свет чаробан и леп”

3.место, Софија Мојсиловић,  6-4

Ликовна култура -

Бранкица Кончаревић

9

3

“Народне ношње 2018.”

Специјална награда за ликовни израз,Мина Бабић 8-5

“Мој свет чаробан и леп”

1.место, Мартина Лалић 6-2

“Мој Београд“

3.место - Теодора Јоковић 8-3

“Мали Пјер“

2.место Сара Алексић 8-3

3.место Вељко Ђорђевић 8-2

“Мостови“

1.место Сара Алексић 8-3

3.место Неда Милошевић 6-1

„Птице“

Александра Цветановић 6-3

Младена Поповић 8-4

Ликовна култура –

Наташа Радоја

„Васкршње чаролије 2019“

Наталија Стојиљковић 5-1

Теодора Мишковић 5-4

Физичко васпитање

Фудбал -

Иван Перовић

60

8

Дечаци V и VI, четврто место:

Млађеновић Лазар 6-6 Мијаиловић Алекса 6-6- Поповић Никола 6-4,

Богдановић Жарко 6-4

Бачко Растко 6-3

Завишић Павле 6-4

Акшамовић Марко 6-4

Ћурчин Алекса 6-2

-

-

Физичко васпитање

Рукомет -

Иван Перовић

50

7

Девојчице V и VI разред друго место:

Љубеновић Милица 6-6

Стојанац Љиљана 6-5

Тофиловић Андреа 6-6

Ристић Јана 6-6

Јанић Катарина 6-6

Јанић Кристина 6-6,

Хелена Милићевић 6-6

-

-

Физичко васпитање

Одбојка -

Стево Поњавић

75

16

Девојчице V и VI разред

прво место:

Обрић Оливера 6-5

Марковић Мина 6-2

Љубеновић Милица 6-6

Ђорђевић Катарина 6-4

Марковић Вања 6-4

Мојсиловић Софија 6-4

Радовић Бојана 6-3

Боровац Миа 6-4

Девојчице VII и VIII разред друго место:

Обрић Катарина 8-1

Стојковић Катарина 8-3

Милинчић Анђела 7-3

Ћосо Ања 7-3

Младеновић Невена 7-1

Уна Влаховић 8-1

Крајиновић Сара 7-4,

Ања Кнежевић 7-1

Девочице V и VI разред прво место:

Физичко васпитање

Пливање

Стево Поњавић

-

-

-

1.место Обрадовић Јана 4-1

2.место Шабан Василиса 6-3

1.место Обрадовић Јана 4-1

Физичко васпитање

Џудо

Стево Поњавић

-

-

-

Дечаци VI, VII и VIII разред:

1.место Вук Илић 8-3

1.место Јован Ђорђевић 6-5

2.место Марко Јовановић7-1

5.место Ђорђије Ђорђевић 8-3

Дечаци VI, VII и VIII разред:

5.место Вук Илић 8-3

5.место Јован Ђорђевић6-5

5.место Марко Јовановић 7-1

Физичко васпитање

Атлетика

Милица Милетић

45

8

1.место Јана Сарић 6-6

1.место Павле Фишћан 8-3

2.место Јелена Прпа 8-4

3.место Милица Љубеновић 6-6

4.место Љиљана Стојанац 6-5  5.местоАлекса Мијаиловић 6-6

5.место Ален Јанков 8-2

8.место Ана Андријевић 7-5

5.место Павле Фишћан 8-3 20.место Јана Сарић 6-6

Физичко васпитање

Кошарка

Никола

80

23

Девојчице V и VI разред

прво место:

Љиљана Стојанац 6-5

Ања Живадиновић 6-5

Јована Живковић 6-6

Јана Сарић 6-6

Андреа Шиљковић 6-6

Бојана Радовић 6-3

Софија Мојсиловић 6-4

Вања Марковић 6-4

Ирина Јосић 6-3, Лена Брајковић 6-5

Милица Љубеновић 6-6

-

Физичко васпитање

<