III-1

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

час

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Енглески    језик

Природа и друштво

Математика

Српски     језик

Математика

2.

Физичко васпитање (сала)

Српски  језик

Енглески    језик

Физичко васпитање

Православни катихизис /

Грађанско васпитање

3.

Математика

Математика

Народна традиција

Математика

Српски     језик

4.

Српски   језик

Ликовна   кулура

Српски језик

Природа и друштво

Физичко  васпитање

5.

Допунска настава

Ликовна   кулура

Ликовна секција

Час одељењског старешине

Музичка култура

ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА

час

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Енглески   језик

Природа и друштво

Математика

Српски     језик

Физичко васпитање (сала)

2.

Математика

Српски   језик

Енглески    језик

Физичко васпитање (сала)

Православни катихизис/

Грађанско васпитање

3.

Физичко васпитање (сала)

Математика

Народна традиција

Математика

Математика

4.

Српски    језик

Ликовна  кулура

Српски језик

Природа и друштво

Српски језик

5.

Допунска настава

Ликовна  култура

Ликовна секција

Час одељењског старешине

Музичка култура

 

 

 

 

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.