IV-1

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА IV1

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Музичка култура

Српски језик

Физичко в. (сала)

Природа и друштво

Физичко в. (сала)

2.

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

4.

Физичко в.

Ликовна култура

Грађ. / Веронаука

Српски језик

ЧОС

5.

Енглески језик

Ликовна култура

Народна традиција

допунска настава

додатна настава (математика)

6.

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА ПОПОДНЕВНА СМЕНА IV1

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Музичка култура

Српски језик

Физичко в. (сала)

Природа и друштво

Физичко в. (сала)

2.

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

4.

Ликовна култура

Физичко в.

Грађ. / Веронаука

Енглески језик

ЧОС

5.

Ликовна култура

Енглески језик

Народна традиција

допунска настава

додатна настава (математика)

6.

секција

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.