Select Page
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда
March 21, 2024
Вести | Завршни испит

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се у петак и
у суботу 22. и 23.марта 2024.године и то:
-тест из математике је у петак, 22.марта 2024.године у 12,00 чаасова
-тест из српског језика је у суботу, 23.марта 2024.године у 09,00 часова
-тест из изабраног предмета је у суботу, 23.марта 2024.године у 11,30
часова;
Израда сваког од тестова траје по 120 минута.

Дозвољени прибор за ученике на тестовима:
-ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ИЗАБРАНИ ПРЕДМЕТ – графитна и плава хемијска
оловка (не пиши бриши), гумица,
-ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши
бриши), гумица, троугао, лењир и шестар.
За сва три теста ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са
залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем
ученика.
У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним
бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика.
Пре сва три теста ученици обавезно треба да дођу у школу на кратак
састанак са одељењским старешином пре него што буду распоређени у
просторије где ће полагати завршни испит.
Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући
напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током
трајања испита.
Ученик/ца решава тест према упутствима датим од стране дежурних
наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом
тесту.
Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком
(што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је
важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани
одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
На пробном завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних
телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не
спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то
предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне,
дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и
слично, осим воде/освежавајућег напитка;
На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни
ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не
поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране
дежурних наставника.
Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже у првих 45 минута и у последњих 15 минута трајања тестирања.
Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног
наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Повезан садржај

Дружење предшколаца са ученицима наше школе

Дружење предшколаца са ученицима наше школе

Традиционално, као и сваке године, наша школа је током марта и априла месеца угостила већи број група предшколске деце са њиховим васпитачицама из неколико вртића у Борчи. Малишани су имали прилику да се упознају и да се друже са ученицима наше школе, седе у школским...

Сарадња наше школе и компаније „Бамби“ поводом Дана школе

Сарадња наше школе и компаније „Бамби“ поводом Дана школе

            Наша школа је контактирала неколико компанија које би донирале своје производе ученицима школе поводом Дана школе, који смо обележили 5. априла 2024. године. Компанија „Бамби“ из Пожаревца се, као и...