Select Page
ПРОЈЕКТИ У КОЈЕ ЈЕ УКЉУЧЕНА НАША ШКОЛА
March 28, 2023
Пројекти

ПРОЈЕКАТ „УЧЕЊЕ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА“

Настава кинеског језика као факултативног предмета у основној школи задовољава потребе учења кинеског језика на почетном нивоу. Због текуће епидемиолошке ситуације и настојања да се испоштују све превентивне мере и препоруке надлежних институција, настава кинеског језика ће се изводити у складу са Стручним упутством.

Предвиђени фонд часова је 2 часа недељно. Планирано је да се на часовима ученици кроз игру и активности забавног карактера упознају са различитим аспектима кинеске културе. Наставни циљ јесте да се кроз предавања, вежбе и игру, ученици упознају са Кином и кинеским језиком.

После завршеног почетног нивоа, ученици би требало да буду у могућности да препознају 50 кинеских карактера, савладају употребу 300 најчешће коришћених речи и израза, као и 80 реченичких конструкција и најчешћих граматичких форми из свакодневног говора.

ПРОЈЕКАТ „Наша ШКОЛА – твоја ШКОЛА: ШКОЛА ЗА СВЕ “

У сарадњи са Министарством просвете науке и технолошког развоја, а у оквиру програма „Подршке Европске уније управљању миграцијама у Србији“  у нашој школи се и ове године наставља са реализацојом пројекта „ Наша ШКОЛА – твоја ШКОЛА: ШКОЛА ЗА СВЕ“.

Циљ овог пројекта  је даља подршка иклузији миграната кроз образовање и њихово укључивање у систем формалног образовања. 

Овај пројекат за нас представља могућност да квалитетније наставимо рад са ученицима мигрантима/тражиоцима азила, као и да унапредимо наш целокупан рад.

ПРОЈЕКАТ „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије  наставља се са пројекатом „ 2000 дигиталних учионица“. То је модел који на једном месту повезује:

-неопходну технологију ( рачунар-пројектор-доступан брз интернет)

-квалитетан дидактички обликован интреактивни садржај

-обученог наставника коме је рад у овако опремљеној учионици са овако организованим садржајима природно окружење.

Сви наставници који су прошли обуку успешно користе дигиталне учионице и  дигиталне уџбенике.

ПРОЈЕКАТ „ЗА ЛЕПШУ ШКОЛУ“

       У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије  и Ротари Дистрикт Савеза, наша школа учествује у пројекту „За лешу Србију“, чији је циљ континуирана акција опремања школа у Републици Србији.Опремање и помоћ школама може бити кроз донирање нових или старих рачунара, опремање кабинета и учионица савременом опремом, опремање ђачких кухиња, стипендирање талентованих ученика, уређивање школских дворишта и друге начине сходно потребама школе.Година уназад Ротари клуб се посебно залаже за побољшање услова у основним школама у области наставе информатике. 

      Наша школа је добила беспилотну летелицу/дрон, учење програмских језика скреч и пајтон по програму Министарстава просвете за ученике петог и шестог разреда и семинар за наставнике информатике и ТиО.

ПРОЈЕКАТ „Унапређење система дигитализације у школама“

ПРОЈЕКАТ „ШКОЛЕ ЗА 21.ВЕК“

У сарадњи са Британским саветом, Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи пројекат „Школе за 21.век“. У овиру овог програма, Британски савет је донирао школи микробит уређаје, акредитован микробит онлајн курс и специјализоване обуке за употребу микробита у настави предмета Информатике и рачунарство и техника и технологија. Програм предвиђа да се све предвиђене активности реализују у сарадњи са координатором пројекта и Секцијом за програмирање.

ПРОЈЕКАТ „ БеоТаблет“

У сарадњи са Министарство просвете, науке и технолошког у школи се  реализује  пројекат БеоТаблет. Сви  ученици 3, 4, 5. и 6. разреда су добили таблете .Одељењске  старешине су координатори за своја одељења . Преко њих ће ученици  добијати сва  упуства за приступ платформи и остале оперативне информације.

Повезан садржај

ОБАВЕШТЕЊЕ

За ученике 8. разреда наставна година се завршава у петак, 31. маја 2024. године, а за ученике од 1. до 7. разреда у петак, 14. јуна 2024. године. Завршни испит ученици 8. разреда полажу 17, 18. и 19. јуна 2024. године, у складу са Календаром образовно-васпитнoг рада...