Select Page
ТАЛИС 2024.
April 12, 2024
Вести | Пројекти

Наша школа је учесник у пројекту ТАЛИС 2024. То је међународно истраживање о настави и учењу које нуди прилику наставницима и директорима да дају допринос анализи образовања и развоју образовних политика. ТАЛИС спроводи Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), а образовни систем Републике Србије учествује у овом истраживању, заједно са више од 50 других образовних система.  

Наставници предметне наставе у нашој школи који предају ученицима од 5. до 8. разреда и директорка школе Андријана Шикл-Ерски су 29. фебруара 2024. године учествовали у онлајн анкетирању у оквиру овог међународног пројекта.

Повезан садржај

ОБАВЕШТЕЊЕ

За ученике 8. разреда наставна година се завршава у петак, 31. маја 2024. године, а за ученике од 1. до 7. разреда у петак, 14. јуна 2024. године. Завршни испит ученици 8. разреда полажу 17, 18. и 19. јуна 2024. године, у складу са Календаром образовно-васпитнoг рада...