Select Page
ТЕМАТСКА НЕДЕЉА ПОВОДОМ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
April 25, 2024
Вести

Сарадња са ЈКП Градска чистоћа

У понедељак, 15.4. 2024. године угостили смо екипу ЈКП Градска чистоћа који су нам одржали радионицу на тему “Прљаво или чисто – није исто!”.

Радионица се састојала из динамичног и илустративоног предавања, а потом су деца имала квиз знања у ком су могла да на очигледним примерима покажу усвојена знања са предавања. На крају су радници градске чистоће давали одговоре на знатижељна дечија питања. 

У  склопу овог интерактивног предавања деца су имала прилике да виде “Рециклосауруса” – машину која сакупља ситан отпад, а ради на електрични погон. 

Циљ ове радионице био је да деца усвоје основне појмове на тему рециклаже као и да се мотивишу у позитивном размишљању и сопственом деловању за очување животне средине. 

Спортске игре

У среду, 17.4. 2024. године у фиксултурној сали наше школе организоване су спортске игре у којима су коришћени реквизити направљени од рециклабилних материјала. 

Ученици су пар дана унапред добили расподелу задужења, као и детаљна појашњења како да, код куће, направе играчку (реквизит). 

Циљ ове активности је био:

– да кроз израду предмета и манипулацију различитим материјалима деца на очигледан и креативна начин усвоје знања о рециклабилним материјалима;

– да код ученика развија спретност, координацију, прецизност и баланс;

–  да негује вршњачку сарадњу, тимски дух и подстиче на здрав однос према победи и поразу;

– да повеже наставне садржаје са исксутвима из свакодневног живота ученика. 

Разврставајући отпад на тачно предвиђено место, израђујући ракету од пластичних слмчица, преносећи лоптицу на тањиру, померајући лоптицу у лавиринту, правећи фигурице од палидрваца, преносећи чаше помоћу надуваног балона, надмудрујући се у игри “Икс-окс” и тако даље,  деца су показала изузетну занитересованост за овакву врсту актиновности, као и предузимљивост и кооперативност. 

И биљке воле да су део школе

Радионица у којој су учешће узеле и мајке наших ученика оплеменила је и озеленела учионице и ходнике наше школе декоративним биљкама. 

У оквиру радионице, деца су активно учествовала у процесу садње и пресађивања биљака, а уједно су обновила садржаје  из наставног предмета Свет око нас о деловима биљака и значају биљака за живи свет, са посебним акцентом да очување животне средине значајно утиче и на опстанак биљних врста у нашем окружењу. 

Робот Прљавко

У оквиру две седмице, ученици су доносили пластични отпад из својих домова, од ког смо направили Робота Прљавка. 

Робот Прљавко је чудовиште које има за циљ да својом ни мало пријатном појавом укаже колико су људи нерационални конзументи пластичне амбалаже  и као такви претња очувању равнотеже у природи. 

Поруке које су остале након ове радионице су: 

Када идеш у куповину, користи цегер!

Користи вишекратну боцу за воду!

Одлажи отпад на предвиђено место за то! 

Рециклирај! 

Овом радионицом смо посебну пажњу желели да скренемо на непрописно одлагање отпада и последице загађења наших река. 

“Не дозволи да птице селице одустану од повратка са југ!”, порука је нашег Прљавка. 

Креативан рад у продуженом боравку

Ученици првог и другог разреда су у оквиру слободних активности продуженог боравка индивидуално и у групном раду израђивали предмете од рециклабилних материјала. 

Из учионице

Годишњим планом, а потом и месечним, оперативним планом рада у периоду од  15 – 22.4. 2024. године ученицу су радили задатке прилагођене теми коју смо пројектом желили да истакнемо. 

Главни слоган пројекта био је: “Планета ће знати љубав да нам врати!” и у том духу су и  били прожети часови обраде и утврђивања градива. 

Сваки ученик је сам за себе направио обележје; медаљу у облику насмејане планете Земље. Идеја је била да се деца осете важним као учесници овог пројекта и самим тим да код њих утемељимо и важност теме којом смо се бавили. 

Презентацијама, учењем путем откривања, истраживањем и стварањем сликовница, речника, предмета, паноа, играчака и др., примењујући дијалошку, компаративну и метод очигледне наставе ученици су индивидулано и у групном раду: 

– креирали азбуку лепог понашања за становнике планете Земље;

– помогли Прљавку да реши математичке задатке;

– писали писмо планети Земљи;

– научили шта изазива непогоде и опасности у природи и како се чува околина;

– а пре свега били отворени за сарадњу, стицање нових знања и примену на конкретним задацима. 

Завршна изложба

Завршна изложба седмодневих активности поводом Дана планете Земље постављена је у холу наше школе 22. априла. Тог дана ученици седмог разреда презентовали су своје предавање о нашој планети ученицима првог разреда. 

Поред тога учесници пројекта су тог дана направили еколоши речник који је садржао све савладане појмове о рециклажи. 

Сама изложба укључује радове ученика првог разреда са часова редовне наставе, као и ученика првог и другог разреда израђиваних у слободном времену током боравка у продуженом боравку. 

Циљ изложбе је да се свим ученицима, запосленима, као и посетиоцима наше школе скрене пажња на то да сваки појединац својим деловањем може допринети очувању природе, а како сам слоган наше тематске недеље гласи – планета ће знати љубав да нам врати! 

Повезан садржај

ОБАВЕШТЕЊЕ

За ученике 8. разреда наставна година се завршава у петак, 31. маја 2024. године, а за ученике од 1. до 7. разреда у петак, 14. јуна 2024. године. Завршни испит ученици 8. разреда полажу 17, 18. и 19. јуна 2024. године, у складу са Календаром образовно-васпитнoг рада...